Sağlık Hukuku Avukatı | Sağlık Hukuku Avukatları Ne İş Yapar | Mil Hukuk & Danışmanlık

Sağlık Hukuku Avukatı

Sağlık Hukuku Avukatı

Sağlık hukukuna dar anlamda baktığımız zaman sağlık hizmeti alan doktor ve hasta arasındaki ilişkinin hukuki niteliğini kapsamaktadır. Hekimlerin hukuki ve cezai sorumlulukları, idari sorumluluk, hastanın ve hekimin sorumlulukları ile yükümlülükleri,

Sağlık Hukuku Avukatı

Sağlık hukukuna dar anlamda baktığımız zaman sağlık hizmeti alan doktor ve hasta arasındaki ilişkinin hukuki niteliğini kapsamaktadır. Hekimlerin hukuki ve cezai sorumlulukları, idari sorumluluk, hastanın ve hekimin sorumlulukları ile yükümlülükleri, sağlık çalışanlarının hakları, tıbbi müdahalelerde hastaya dair aydınlatma ve rızaya dair yasal dayanaklar sağlık hukuku çerçevesinde düzenlenmektedir.

Sağlık hukuku, karma bir hukuk dalıdır en başta Anayasa temelini oluşturmak üzere ceza hukuku, idare hukuku ve medeni hukuk ile ilişkilidir. Anayasanın 56. maddesinin ilk fıkrasında bulunan ‘’Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkında sahiptir’’ hükmü ile düzenlenmektedir.

Kişinin sağlıklı bir çevrede yaşaması, sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi gibi hakların anayasal hak olduğu bilinmelidir. Sağlık hukukuna dair çok fazla düzenleme bulunmaktadır. Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, Hususi Hastaneler Kanunu, Hemşirelik Kanunu, Aile Hekimliği Kanunu, Sağlık Bakanlığı ve Kuruluşların  Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gibi birden çok düzenleme bulunmaktadır.

Sağlıklı yaşama hakkı, sağlık hizmetlerinden yararlanabilme hakkı, hastaların yükümlülükleri, hekimlerin tedavilerdeki sorumlulukları ve hakları gibi bir çok detay gerektiren konular sağlık hukuku alanında düzenlenmektedir.

Sağlık Hukuku Avukatları Ne İş Yapar?

Sağlık hukuku avukatları, sağlık ve tıp hukuku alanında kendisini geliştirmiş ve çoğunlukla bu alanda çalışmalar yürütmekte olan kişilerdir. Sağlık hukuku avukatları, sağlık hukuku alanında gerçekleşen hukuki uyuşmazlıklara dair olan süreçleri başlatacak ve tüm bu sürecin takibini gerçekleştirecek olan kişilerdir. Hekimin hakkında hatalı tıbbi müdahalede bulunduğu gerekçesi sebebiyle dava açılması durumunda hekimin vekilliğini yapabileceklerdir.

Hekimin yapmış olduğu tedavisinde istenilmeyen bir sonuç ile karşılaşılması durumunda sonucun konsültasyon teşkil edip etmediği, tedavinin öncesinde tedavi riskine dair hastaya detaylı bir aydınlatmanın yapılıp yapılmadığı, hastanın aydınlatılmış rızada bulunup bulunmadığı gibi durumlar önem taşımaktadır. Kısaca tıbbi müdahalenin hukuki şartları detaylı bir şekilde incelenerek hekim adına dosya üzerinden vekillik hizmetinde bulunmaktadırlar. Bu alanda bir avukata ihtiyacı olan kişiler sağlık hukuku avukatlarına başvuruda bulunabilirler

1