Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması İle Uzman Erbaş Ataması | Mil Hukuk & Danışmanlık

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması İle Uzman Erbaş Ataması
  • Anasayfa
  • Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması İle Uzman Erbaş Ataması

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması İle Uzman Erbaş Ataması

Kararın Özeti; Uzman erbaş olmak için yasada öngörülen şartları taşıyan davacının, dayısıyla kavga ettiği ve hakaret suçundan ötürü yargılandığı, yargılama neticesinde hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması İle Uzman Erbaş Ataması

İçindekiler

Kararın Özeti; Uzman erbaş olmak için yasada öngörülen şartları taşıyan davacının, dayısıyla kavga ettiği ve hakaret suçundan ötürü yargılandığı, yargılama neticesinde hükmün açıklanmasının geri bırakıldığı ve bu sebepten ötürü güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandırılarak atamasının yapılmadığı, açılan iptal davasında ise davalı idarenin atamama işleminin iptal edilerek uzman erbaşın atamasının yapıldığı...

DAYISIYLA KAVGA ETTİĞİ GEREKÇESİYLE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KARARI ALAN UZMAN ERBAŞIN ATAMASI YAPILDI

ANKARA 4. İDARE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2017/………….
KARAR NO : 2018/………….
KARAR TARİHİ :
KONU : İDARİ İŞLEMİN İPTALİ

……… Komutanlığı 2017 Uzman Erbaş Alımları kapsamında başvuru yapan davacı tarafından, başvurusunun reddine ilişkin ……. tarih ve ………. sayılı işlemin iptali istemiyle açılan davada; idarece açılan sınavı kazanan ve uzman erbaş olarak atanmak için yasada öngörülen genel ve özel koşulları taşıdığı konusunda tartışma bulunmayan davacının, hakkındaki güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğu gerekçesiyle ataması yapılmamış ise de, dayısıyla kavga ettiği sırada sarf ettiği sözler nedeniyle davacı hakkında açılan davanın, müştekinin şikayetten vazgeçmiş olmasına rağmen kamu adına takip edildiği ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, öte yandan, yargılamaya sebep olan fiilin niteliği, kapsamı ve ağırlığı göz önüne alındığında, bu fiilden dolayı yapılan yargılama gerekçe gösterilerek tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gözetilerek davacının davasının kabulüne, davalı idarenin…………… sayılı işleminin iptaline…şeklinde hüküm tesis edilerek uzman erbaşın ataması yapılmıştır.

İlgili Etiketler:
1