Güvenlik Soruşturmasında Kişinin İçinde Bulunduğu Ortam Ne Demektir

  • Anasayfa
  • Güvenlik Soruşturmasında Kişinin İçinde Bulunduğu Ortam Ne Demektir

Güvenlik Soruşturmasında Kişinin İçinde Bulunduğu Ortam Ne Demektir

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kişinin içinde bulunduğu ortamın da incelenerek yapılması ile sonuçlandırılır. Kişinin sadece kendisi değil güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yönetmeliğine göre kişinin içinde bulunduğu ortama da ba

Güvenlik Soruşturmasında Kişinin İçinde Bulunduğu Ortam Ne Demektir

Güvenlik Soruşturmasında Kişinin İçinde Bulunduğu Ortam Ne Demektir?

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kişinin içinde bulunduğu ortamın da incelenerek yapılması ile sonuçlandırılır. Kişinin sadece kendisi değil güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yönetmeliğine göre kişinin içinde bulunduğu ortama da bakılır. Kişinin içinde bulunduğu ortamdan ne anlaşılması gerektiği konusunda ise kanunumuzda ya da yönetmeliğimizde herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak kişinin güvenlik soruşturması yapılmadan önce kendisine hazırlatılan güvenlik soruşturması formunda kişinin anne baba kardeş ve eşine ilişkin bilgilerin bulunması sebebiyle güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının kişinin içinde bulunduğu ortam ile yani anne baba kardeş ve eşin de araştırılarak yapılacağı anlaşılmaktadır. Bu sebeple kişinin içinde bulunduğu ortama kişinin anne baba kardeş ve eşi dahil olmalıdır. Fakat idare takdir yetkisini aşan kararlar vererek ne yazık ki kişileri anne baba kardeş ve eş haricindeki akrabaları sebebiyle de eleyebilmektedir. Açılan davalarda yapılacak gerekçeli savunmalar ile bu olumsuzluğun üstesinden gelinebilmekte ve kişinin tekrar ataması yapılarak kurumuna dönüşü sağlanabilmektedir. 

Kişinin İçinde Bulunduğu Ortam Hangi Kanunda Yer Alır?

Kişinin içinde bulunduğu ortam güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yönetmeliğinde yer almaktadır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yönetmeliğinde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının kişinin içinde bulunduğu ortamla yapılacağı belirtilmiş ve şu düzenlemeye yer verilmiştir.

Kişinin içinde bulunduğu ortam dikkate alınarak, kişinin kayıtlı ikamet adresi ile fiilen ikamet ettiği adres esas alınmak suretiyle;

Kimlik kontrolü, kimlik kayıtlarının doğruluk derecesi, uyrukluğu, geçmişte yabancı bir devletin uyrukluğuna girip girmediği,

Genel kolluk kuvvetlerinin ve istihbarat birimlerinin arşivlerinde bilgiler bulunup bulunmadığı, adli sicil kaydının ve hakkında arama kaydı veya herhangi bir tahdidin olup olmadığı,

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakının bulunup bulunmadığı ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna ve Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı davranıp davranmadığı,

Şeref ve haysiyetini ihlal edecek ve görevine yansıyacak şekilde kumara, uyuşturucuya, içkiye, paraya ve aşırı bir şekilde menfaatine düşkün olup olmadığı, ahlak ve adaba aykırı davranıp davranmadığı,

Yabancılarla, özellikle hasım ve hasım olması muhtemel Devlet mensupları ve temsilcileriyle ilgili derecesinin iç yüzü ve nedeni, araştırılır.

İlgili Etiketler:
1