Sulh Ceza Mahkemesi Nedir | Mil Hukuk & Danışmanlık

Sulh Ceza Mahkemesi Nedir

Sulh Ceza Mahkemesi Nedir

Sulh ceza mahkemesi terimi kaldırılmış ve yerine sulh ceza hakimliği getirilmiş ve mahkeme yerine makam halini almıştır. Sulh ceza hakimliği ya da eski tabir ile sulh ceza mahkemesinde bazı idari para cezalarına itiraz edilmekle

Sulh Ceza Mahkemesi Nedir

Sulh Ceza Mahkemesi Nedir? (Sulh Ceza Hakimliği)

Sulh ceza mahkemesi terimi kaldırılmış ve yerine sulh ceza hakimliği getirilmiş ve mahkeme yerine makam halini almıştır. Sulh ceza hakimliği ya da eski tabir ile sulh ceza mahkemesinde bazı idari para cezalarına itiraz edilmekle birlikte 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa göre bazı soruşturma işlemerine ilişkin itiraz ve başvuru usullerinin yapılabileceği karara bağlanmıştır. Örneğin kişi hakkında savcı tarafından soruşturma başlatıldıktan sonra savcı şüpheliyi mevcutlu olarak ifadesinin alınması kararıyla kolluk mercilerine gönderir. Mevcutlu talimatı ile kişi gözaltına alınma kararı ile o günü nezarethanede geçirir ve gözaltı süresi uzatılmamaışsa 24 saat içerisinde hakim karşısına çıkartılır. 24 saat içerisinde çıkartılacak makam Sulh ceza hakimliğidir. Nitekim savcının tutukluluk talebi üzerine şüpheli hemen tutuklanmaz. Çünkü hakim haricinde kimse tutukluluğa hükmedemez. Tutukluluk ile ilgili karar mercii hakimlik makamıdır. Bu yüzden savcı şüpheli hakkında soruşturma aşaması süresince tutukluluk talep ederse son kararı hakim verecektir. İşte bu durumda şüpheli kişi tutukluluk talebinin ardından Sulh Ceza Hakimliği makamının (Sulh Ceza Mahkemesi) huzuruna çıkarılır ve hakim şüpheliyi ve avukatını dinleyerek tutukluluk talebi hakkında nihayi kararını verir. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından kişi hakkında tutukluluk kararı verilmesi durumunda tutukluluk kararına karşı itiraz edilebilir.

Tutukluluğa İtiraz Nedir?

Sulh ceza mahkemesi tarafından verilen tutukluluk kararına karşı karar yüze karşı verilmişse verildiği tarihten itibaren, yokluğunda verilmişse tebliği tarihinden itibaren 7 gün içerisinde kararı veren Sulh Ceza Hakimliğinin bir üst Sulh Ceza Hakimliğine itiraz edilir. Örneğin 5. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen tutukluluk kararına karşı CMK 100. maddede geçen tutukluluk hallerinin oluşmadığı hususları gerekçe gösterilerek 6. Sulh Ceza Hakimliğine itiraz edilebilir. İtiraz sonucunda verilen karar red yönünde ise kişinin tutukluluk hali devam eder. 

Takipsizlik Kararına İtiraz

Soruşturma sonucunda soruşturma savcısı tarafından suçun oluştuğuna ilişkin en ufak bir şüphe bulunduğu durumda iddianame hazırlanması gerekmektedir. Ancak savcı tarafından şüphelinin suçu işlemediği yönünde delil elde edilmiş ya da suçun şüpheli tarafından işlendiği şüpheli ise bu durumda savcı tarafından takipsizlik kararı verilecek ve iddianame hazırlanmayacaktır. Bu durumda suçtan zarar gören kişi ya da mağdur tarafından kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın ya da takipsizlik kararının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içerisinde bu kararı veren Cumhuriyet Savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza mahkemesine (hakimliğine) itiraz edilebilir.

İlgili Etiketler:
1