Sosyal Medya Hakaret Davası Nedir | Hakaret Suçu Nedir | Mil Hukuk & Danışmanlık

Sosyal Medya Hakaret Davası Nedir

 • Anasayfa
 • Sosyal Medya Hakaret Davası Nedir

Sosyal Medya Hakaret Davası Nedir

Ceza Hukuku /Sosyal medya hakaret davası hakkında bilgi edinmek isteyenlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Çünkü sosyal medya hakaret diğer mecralarda edilen hakaretlerden fazla olmakla birlikte karşılaşma olasılığı yüksektir.

Sosyal Medya Hakaret Davası Nedir

Sosyal Medya Hakaret Davası Nedir? 

Ceza Hukuku /Sosyal medya hakaret davası hakkında güncel bilgi edinmek isteyenlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Çünkü sosyal medya hakaret diğer mecralarda edilen hakaretlerden fazla olmakla birlikte insanlar sosyal medyada hakaret ettiklerinde yakalanamayacaklarını ve ceza almayacaklarını zannetmektedir. Bu yüzden sosyal medya hakaret uğramış bir kişinin sosyal medya hakaret davası açmak için arayış içine düşmesi ve sosyal medya hakaret davasının içeriğini araştırması son derece doğal olacaktır. Sosyal medya üzerinden yapılan hakaretler de suçtur. Sosyal medyada hakaret eden kişi savcılığa şikayet edilecektir. Bunun için öncelikli olarak ceza avukatından yardım almanızı tavsiye ederiz. Sosyal medya hakaret davası dediğimiz davayı aşağıda da ayrıntılı bir şekilde anlatacağımız üzere ceza davası ve manevi tazminat davası olarak ikiye ayırmak gerek. Çünkü karşı tarafın sosyal medya hakaret eylemi ile Türk Ceza Kanunlarına göre cezalandırılması sağlandığı gibi hakarete uğrayan kişinin kişilik haklarına saldırı niteliği taşığından dolayı manevi tazminat alma hakkı da vardır. 

BUNU DA BİL; Kurucu avukatımız Av. Bilgehan UTKU'nun Yeni Çağrı Gazetesinde yayımladığı makale için tıklayınız.

Sosyal Medya Hakaret Nedir?

Sosyal medya hakaret kişinin sosyal medya araçları dediğimiz; facebook, twitter, instagram, tik-tok gibi sosyal medya mecralarından hakarete uğramasıdır. Ama sosyal medya hakaretten önce hakaret tanımını kanuna göre yapmakta fayda vardır sonrasında sosyal medya hakaret nedir sorusuna döneceğiz.

BUNU DA BİL; Hakarete karşı hakaret suç mudur? Konu hakkında ayrıntılı bilgi için vidomuzu izlemenizi tavsiye ederiz.

Hakaret Suçu Nedir?

Hakaret kanunda geçen şekliyle şu şekilde tanımlanır;

Öncelikli olarak matufiyet şartı dediğimiz ve hakaretin ulaştığı bir kişinin mevcudiyeti şarttır. Yani öncelikle hakarete uğrayan bir kişi bulunmalıdır.

 • Onurunu rencide edebilecek somut fiil,
 • Şerefini rencide edebilecek somut fiil,
 • Saygınlığını rencide edebilecek somut fiil,

Ya da;

 • Sövmek yani küfretmek suretiyle bir kişinin şeref, onur ya da saygınlığını rencide eden fiil 

bulunmalıdır. 

Sosyal Medya Hakaret Suçu Şikayete Tabi mi?

Sosyal medya hakaret suçu takibi şikayete bağlı suçlardandır. Yani sen sosyal medya üzerinden örneğin facebook üzerinden hakarete uğramış isen hakaret eden tarafın ceza almasını istiyorsan o kişiyi şikayet etmen gerekli. Örneğin facebook üzerinden ya da twitter dan hakarete uğradın ve yazıyı gördün diyelim. Ankarada yaşıyorsan ankara ceza avukatı ndan ya da istanbulda yaşıyorsan istanbul ceza avukatından bu konu hakkında hukuki destek alabilirsin. 

Sosyal medya hakaret suçu şikayete tabi bir suçtur. Mağdurun şikayeti üzerine fail hakkında soruşturma başlatılır. Soruşturma başlatılmış ve mağdurun şikayeti yoksa re'sen yani kendiliğinden soruşturma başlatılamayacağı için şikayet yokluğundan takipsizlik kararı verilecektir. Eğer şikayet varsayılıp kovuşturma başlatılmış ise ve sonra şikayetin olmadığı, mağdurun şikayette bulunmadığı ortaya çıkmış ise bu durumda mahkeme düşme kararı verecektir. 

BUNU DA BİL; Tehdit suçu hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki videomuzu da izlemenizi tavsiye ederiz.

Sosyal Medya Hakaret Suçunun Cezası Nedir?

Sosyal medya hakaret suçunun cezası üç aydan iki yıla kadar hapis yahut adli para cezasıdır. Burada karşı tarafın sicilinin bozulacağı ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı alsa dahi 5 yıl boyunca başka suça karışmaması gerektiği hususları dikkate alınmalıdır. Bu yüzden cezası azmış yanına kalsın Allahından bulsun gibi yaklaşımlar suçu işleyen failin yanına kar kalmasına sebebiyet vermektedir. Bu durumu sadece ceza yargılaması olarak düşünmemek de gerekir. Bunu ayrıntısıyla aşağıda anlatacağım.

Sosyal Medya Hakaret Suçunun Faili Kimdir?

Sosyal medya hakaret suçunun faili her gerçek kişi olabilir. Yani sosyal medya üzerinden facebook, instagram, tik-tok, twitter üzerinden işlenen bu suçlarda fail yani hakaret eden kişi bu hesapların sahipleri olacaktır.

Hakaret Sayılan Kelimeler Nelerdir?

Hakaret sayılmayan ancak bizlerin hakaret olarak nitelendirdiği bazı kelimeler olduğu gibi direkt hakaret sayılan kelimeler de bulunmaktadır. Bunlar;

Sosyal Medyada Neler Hakaret Sayılır? ;

 • Şerefsiz
 • Geri zekalı
 • Haysiyetsiz
 • Aptal
 • Pislik
 • Hayvan
 • Hırsız
 • Rüşvetçi
 • Sahtekar
 • Eşek
 • Köpek
 • Topal herif
 • Kör
 • Fahişe
 • Kambur
 • Frengli
 • İnsan müsveddesi
 • Aklı kıt
 • Spastik
 • Kel
 • Deli

gibi kelimeler hakaret olarak tanımlanıp Yargıtay içtihatları ile bu kelimeleri kullanan kişilerin hakaret suçunu işledikleri belirtilmiştir. 

Hakaret Sayılmayan Kelimeler Nelerdir?

Hakaret sayılmış gibi düşündüğümüz aslında Yargıtay kararlarına göre hakaret olarak kabul edilmeyen sözler ise kötü söz ya da istenmeyen kelime olarak kabul edilen hakaret vasfı kazanmamış sözler ise;

 • Nankör
 • Adın batsın
 • Defol git
 • Terbiyesiz
 • Nankör
 • Görgüsüz
 • Sana diploma verenin
 • Suratsız seni
 • Siz polis misiniz
 • Allah belanı versin
 • Savcıysanız savcılığınızı bilin
 • Beceriksiz seni
 • Dört gözlü
 • Karaktersiz
 • Görmemiş
 • Allah senin canını alsın
 • Eğitimsiz
 • Dinsiz

şeklindedir ve bu sözleri sarf eden kişilerin hakaret suçunu işlemediği kabul edilmektedir. Bunlar kaba söz olarak nitelendirildiği için kişiye ceza verilmez.

Sosyal Medya Hakaret Davası Nasıl Açılır?

Sosyal Medya Hakaret davasının yukarıda da değindiğimiz gibi iki ayağı bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi sosyal medyada hakaret uğrayan kişinin ceza davası açmasıdır. Diğeri ise manevi tazminat talebinde bulunmasıdır. Her iki davada birlikte açılabilir. Şimdi bunları iki başlık halinde sıralayalım.

Sosyal Medya Hakaret Ceza Davası Nasıl Açılır?

Sosyal medya hakaret ceza davası için yukarıda da bahsetmiş olduğumuz gibi mağdurun yani sosyal medya üerinden hakarete uğrayan kişinin şikayet etmesi gerekir. Şikayet Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı olarak yapılır ve bulunduğunuz yerdeki savcılığa şikayet edebilirsiniz. Ancak ceza davalarının yönetilmesi ve usulü farklı olduğundan mütevellit konu hakkında ceza avukatından hukuki destek almanız önemle tavsiye olunur. Yoksa karşı tarafın ceza almasını beklerken beraat etmesiyle yahut davanın düşmesi ile karşılaşabilir sonrasında şikayet ettiğiniz kişi ile farklı hususmetler yaşayabilirsiniz. Bunların önüne geçmek maksadıyla işi profesyonellere emanet etmek her zaman daha karlı olacaktır. Şimdi diyelim ki facebook üzerinden hakarete uğradınız ve bu durumun size hakaret edenlerin yanına kar kalmasını istemiyorsunuz. Bu durumda hemen ceza avukatınız ile irtibata geçip hakarete uğradığınız hesabın kimliğini ve hakaret ilişkin ekran görüntülerini almanız şarttır. Sonrasını ceza avukatınız hukuki olarak yapılması gerekenleri yerine getirecektir. 

Hakaret Davasını Neden Açmalıyım?

Sosyal medya hakaret davasında karşı tarafın az ceza alacağını ya da adli para cezası ile kurtulacağını yahut en kötü ihtimal hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı alacağını düşünebilirsiniz. Ancak unutmayın ki sicili bozulacak adli sicil kaydında gözükecek ve bu kişilerin memurluğa başvuruları sırasında bu cezalar karşılarına çıkacak. Hatta aşağıda anlatacağım üzere manevi tazminat davası açarak kişilik haklarına saldırı neticesinde manevi tazminat alma hakkınız da olacaktır. 

Hakaret Ceza Davası Sonrası Tazminat Davası Açılır mı?

Hakaret davası sonrasında sosyal medya üzerinden hakarete uğradığı ceza mahkemesi kararı ile kesinleşen kişiler kişilik haklarına saldırı olduğundan mütevellit hakaret tazminat davası açabilirler. Konu hakkında bizimle iletişime geçebileceğiniz gibi tazminat davası avukatından da hukuki destek alabilirsiniz. 

Hakaret Ceza Davası Sonrası Manevi Tazminat 

Hakaret ceza davası sonrasında manevi tazminat davası da açılabilmektedir. Bu husus zorunlu olmamakla birlikte kişiyi ceza avukatı vasıtası ile savcılığa şikayet etmek manevi tazminat davası için yeterli olmamakta ayrıyeten manevi tazminat davası da açılması gerekmektedir. Açılacak davada hakim borçlar kanunu ilkeleri gereği hüküm kuracak ve suçun ağırlığına, maneviyatın ne kadar etkilendiği ile takdir yetkisi ışığında karar verecektir. Bunun haricinde manevi tazminat davasının bir hukuk davası olduğu unutulmamalıdır. Yani hakaret ceza davası ceza mahkemelerinin ki Asliye Ceza Mahkemesinin görevine girerken hakaret tazminat davası hukuk mahkemelerinin yani Asliye Hukuk Mahkemesinin görevine girecektir. 

Hakaret Tazminat Davasında Tazminat Miktarı Ne Kadar?

Hakarete uğradınız ve ceza avukatı vasıtası ile ceza davanızı açtınız diyelim. Örneğin ankarada ikamet ediyorsunuz ve ankara ceza avukatı ya da istanbulda ikamet ediyorsanız istanbul ceza avukatı vasıtası ile ceza davanızı yürütüyorsunuz diyelim. Burada yeri gelmişken dile getirelim, ister ankarada ikamet edin ister istanbulda ikamet edin isterse de izmirde ikamet edin ceza davalarınızın takibini ankarada bulunan ankara ceza avukatı yahut ceza avukatı ankara vasıtası ile takip ettirebilirsiniz. Yani vekaletinizi nerede bulunursanız bulunun ankara ceza avukatına verebilirsiniz. Bunun haricinde diyelim ki ankara ceza avukatı vasıtasıyla şikayetçi olduğunuz kişi hakkında ceza davası açılmasına sebep oldunuz diyelim. Ceza davasında ceza avukatı ankara vasıtası ile yapılan gerekçeli savunmalar ve beyanlarla sanığın cezalandırıldığını düşünelim. Bu durumda sanık ya hürriyeti bağlayıcı ceza alacak yani kanunda belirtilen süreler dahilinde bir ceza ile karşılacak ya önceden işlediği bir suç yoksa hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı alacak ya adli para cezası alacak ya da önceden işlediği bir suç varsa hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı olmadan direkt hürriyeti bağlayacı ceza yani hapis cezası alacaktır. Bundan sonra açılacak tazminat davası sonrasında ise hakaret eden kişinin kişilik haklarınıza zarar verdiğini iddia ederek ve hukuk mahkemelerinde ceza yargılamasının mahkumiyet hükmünü kullanarak tazminat davasını yapılacak gerekçeli savunmalar ve iddialar ile kazanmak mümkündür. Tabi ki bu davada usül hükümleri oldukça önemlidir ve ceza yargılamasında ceza muhakemesi kanunu geçerli iken hukuk mahkemelerinde hukuk muhakemeleri kanunu geçerlidir. Bu yüzden bu tür davalarda alanında uzman avukatlara ulaşmanız tavsiye olunur. Ayrıntılı bilgi için hukuk büromuzla da iletişime geçebilirsiniz.

Beddua Hakaret midir?

Beddua niteliğindeki kelimeler cümleler hakaret suçuna vücut vermemekte sosyal medya hakaret suçunun maddi unsurlarının oluşmadığı gerekçesi ile kişilere ceza verilemeyebilmektedir. Örneğin sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptınız ve birisi size Allah belanı versin bu nasıl bir paylaşım? Allah acılarını bitirmesin, Huzura erme inşallah, Eşinden dostundan hep ah alasın, Allah seni bildiği gibi yapsın gibi sözler beddua niteliğinde olup hakaret unsurlarını taşımadığı gerekçesiyle ceza verilmeyecektir. Peki bu sözleri sarf edenlerin yanına kar mı kalacak? Bunun cevabını ve ne yapılması gerektiğini aşağıda açıklayacağım.

Hakaret Ceza Davasında Söylenen Sözler Hakaret Kabul Edilmezse Ne Olur?

Bu soru ile oldukça fazla karşılaşmaktayız. Nitkeim beddua niteliğindeki sözler, aşağılayıcı ancak kötü söz niteliğinde kalan kelimeler hakaret kabul edilmez ve kişi hakkında yaptığınız şikayet sonrası şüpheli hakkında takipsilzlik kararı verilir yahut açılan kovuşturma sonrasında sanık beraat ederse ne olacaktır? Burada dikkat edilmesi gereken husus kötü söz niteliğindeki kelimelerin hukuki anlamda haksız bir fiil olduğudur. Unutma ki her hakaret kabul edilen kelime aslında bir haksız fiildir ancak her haksız fiil yaratan söz ya da ifadeler örneğin "karaktersiz" kelimesi suç değil haksız fiil kabul edilecektir. Peki bu sözü herkes içinde söylemiş olan ya da basın yayın araçları ile bu sözü alenileştiren kişilerin bu hareketleri yanlarına kar mı kalacak? Hele ki adam ceza da almamışken. İşte bu durumda haksız fiilin sonuçları manevi tazminat olarak ortaya çıkacak. Yani sana herkes içinde "karaktersiz adam" "ne biçim iş yapıyorsun hadsiz" "sen doktor musun be edepsiz" gibi kelimeler kullanılmış ancak bunlar hakaret olarak kabul edilmemiş olsa bile tazminat avukatı vasıtasıyla açacağın manevi tazminat davası ile kişilik haklarına yönelik uğramış olduğun ve ruhsal zararına neden olan olaylar sebebiyle tazminat alabileceksin.

Eleştiri Niteliği Taşıyan Sözler Hakaret Sayılır mı?

Sanığın mağdura “kalsın muayene olmuyorum, bu ne biçim doktor, bunu kim koymuş buraya, bunda doktor kılığı yok” şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın mağdura yönelttiği sözler, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış - ağır eleştiri niteliğinde olup hakaret suçunun unsurları oluşmamıştır. T.C. YARGITAY 18. CEZA DAİRESİ E. 2015/40226 K. 2017/8977 T. 14.9.2017- kazanci.com

Sosyal Medya Hakaret Davasında Aleniyet Var mı?

Sanık adına açılan Facebook hesabının, sanığın beyanında bahsettiği gibi başka bir kişi tarafından açılıp açılmadığının, hesaba dışarıdan müdahale ile paylaşım yapılıp yapılmadığının araştırılmasına ilişkin alınan bilirkişi raporunun yeterli kanaat oluşturmaması karşısında; anılan paylaşımları yapanın sanık olup olmadığının kuşkuya yer bırakmayacak şekilde tespit edilmesi amacıyla bilişim konusunda uzman bilirkişilerden yeniden rapor aldırılmasından sonra, sanığın hukuki durumunun takdir ve tayin edilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması, bozmayı gerektirmiştir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2021/5203 E.  ,  2021/10707 K.

Sosyal Medya Hakaret Davasında Zincirleme Suç

Facebook mesaj çıktılarından, sanığın müştekiye karşı hakaret içeren mesajları kısa aralıklarla gönderdiğinin anlaşılması karşısında, araya belli bir zaman aralığı girmeksizin aynı eylemin devamı niteliğindeki sözlerden dolayı sanık hakkında hakaret suçundan kurulan hükümde zincirleme suç hükümleri uygulanarak fazla ceza tayini, bozmayı gerektirmiştir. Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2019/661 E.  ,  2021/29310 K.

Sosyal Medya Hakaret Suçunda Hesabın Çalınmış Olması 

Sanığın suça konu paylaşımların yapıldığı dönemde Facebook hesabının şifresinin kimliğini bilmediği şahıs yahut şahıslar tarafından ele geçirildiğini beyan etmesi karşısında, suça konu paylaşımların yapıldığı tarihleri kapsayan döneme ve sonrasına ilişkin olmak üzere, hesabın bağlı olduğu elektronik posta adreslerinin ve hesabın şifresinin değiştirilip değiştirilmediğinin facebook şirketine sorularak tespit edilip, bu hesaba hangi IP numaraları ile erişim sağlandığının ilgili şirket ve internet sağlayıcısından sorulduktan sonra sonucuna göre sanığın hukuki durumunun belirlenmesi gerekirken eksik araştırma ile yazılı şekilde...bozmayı gerektirmiştir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2021/4796 E.  ,  2021/10406 K.

Sosyal Medya Hakaret Davasında Yetkili Mahkeme Neresidir?

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 12. maddesinde yer alan "Davaya bakmak yetkisi, suçun işlendiği yer mahkemesine aittir." şeklindeki düzenleme nazara alındığında, somut olayda müşteki vekili tarafından, ... Cumhuriyet Başsavcılığına verilen 19/07/2019 havale tarihli dilekçeyle facebook “Atatürk Yolundayız” isimli sayfasında “... Andımızla Dalga Geçiyor Şerefsiz Hain” başlığı altında paylaşılan videoya şüpheli tarafından yorum yapılmak suretiyle hakaret edildiğinden bahisle şikayetçi olduğunun anlaşılması karşısında, ileti yolu ile gerçekleştirilen hakaret suçuna ilişkin açılan davaya bakma yetkisinin, söz konusu eylemlerden haberdar olunan yerdeki Mahkemeye ait olduğu göz önüne alındığında, hakaret suçunun ... ilinde işlendiği, suç yerinin ... Cumhuriyet Başsavcılığının yargı çevresinde kaldığı gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 01/04/2021 gün ve 94660652-105-78-2342-2021-Kyb sayılı Kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile Daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte gönderilmekle gereği düşünüldü: Kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname münderecatı yerinde görüldüğünden talebin kabulü ile ... 1. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 10/06/2020 tarihli ve 2019/1938 Değişik iş sayılı Kararın CMK'nin 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2021/5686 E.  ,  2021/6137 K.

Dosya kapsamına göre, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 12. maddesinde yer alan "Davaya bakmak yetkisi, suçun işlendiği yer mahkemesine aittir." şeklindeki düzenleme nazara alındığında, somut olayda müşteki vekili tarafından, ... Cumhuriyet Başsavcılığına verilen bila tarihli dilekçeyle müşteki tarafından yapılan facebook paylaşımına şüpheli tarafından yapılan "onlar manukyanın fiziteli elemanları" şeklindeki yorum nedeniyle hakaret edildiğinden bahisle şikâyetçi olduğunun anlaşılması karşısında, ileti yolu ile gerçekleştirilen hakaret suçuna ilişkin açılan davaya bakma yetkisinin, söz konusu eylemlerden haberdar olunan yerdeki Mahkemeye ait olduğu göz önüne alındığında, hakaret suçunun ... ilinde işlendiği, suç yerinin ... Cumhuriyet Başsavcılığının yargı çevresinde kaldığı gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden bahisle 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesi uyarınca bozulması lüzumu Yüksek Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ifadeli 21/04/2021 gün ve 94660652-105-10-6157-2021-Kyb sayılı Kanun yararına bozmaya atfen Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğname ile Daireye ihbar ve dava evrakı ile birlikte gönderilmekle gereği düşünüldü: Kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarname münderecatı yerinde görüldüğünden talebin kabulü ile ... Ağır Ceza Mahkemesince verilen 30/12/2020 tarihli ve 2020/1371 Değişik iş sayılı Kararın CMK'nin 309. maddesi uyarınca BOZULMASINA, Yargıtay 5. Ceza Dairesi 2021/5656 E.  ,  2021/5323 K.

Kamu Görevlisine Sosyal Medya Hakaret Davası

İncelenen somut olayda; sanıklara yükletilen hakaret suçu yönünden,mağdurun Gümüşhane Belediye Başkanı olduğu ve kamusal yatırımlara ilişkin yerinde incelemeler yapmasına ilişkin açıklama yapması nedeniyle facebook paylaşım sitesindeki bir profilde yayınlanan gönderinin altına hakaret içerikli yorum yazmak biçimindeki eylemlerin TCK'nın 125/3-a maddesinde düzenlenen kamu görevlisine karşı görevi nedeniyle hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden, sanıklar hakkında TCK'nın 125/1. maddesi hükmünün uygulanması, hukuka aykırı bulunmuştur. Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2021/30849 E.  ,  2021/26519 K.

Sosyal Medya Hakaret Davasında Soruşturma Yapılması Gerekir

Şikayet konusu fiil hakkında hiç bir tahkikat işlemi yapılmamış olması karşısında, şüphelinin facebook sosyal paylaşım sitesindeki profil bilgilerinin ve diğer hususların araştırılarak şüpheli veya şüphelilerin kimlik bilgilerinin tespit edilmeye çalışılması, şüphelilerin tespit edilmesi için gereken araştırmanın yapılması gerektiği nazara alınmadan, eksik soruşturma ile verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yönelik itiraz üzerine soruşturmanın genişletilmesine karar verilmesi gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir." denilmektedir. Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2021/30150 E.  ,  2021/26115 K.

Sosyal Medya Hakaret Davasında Araştırma Yapılmadan Karar Verilmesi

Somut olayda müşteki vekilinin, şüpheli ...’in, facebook.com/sengezer.m? kullanıcı adlı facebook uzantılı sosyal medya hesabından “Kendi tipine önce bak kadin veya erkek olduğun belli deyil serefsiz” şeklindeki paylaşım ile müvekkiline karşı hakaret suçunun işlendiğinden bahisle yaptığı şikâyet üzerine, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca facebook isimli sosyal paylaşım sitesi ile ilgili olarak yapılan istinabe taleplerinin, sitenin faaliyet merkezinin bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri adIî makamlarınca cevaplanmadığı, açık kimlik bilgileri tespit edilemeyen şüpheli hakkında kovuşturma imkanı bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ise de, söz konusu sosyal medya hesabı ile ilgili açık kaynak araştırması yaptırılması, şüphelinin kimlik bilgilerinin tespit edilmesi durumunda savunmasının alınması ve sonucuna göre karar verilmesi gerektiği cihetle, hiç bir soruşturma işlemi yapılmaksızın doğrudan kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği gözetilmeden, soruşturmanın genişletilmesi yerine, yazılı şekilde itirazın reddine karar verilmesinde isabet görülmemiştir. Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2021/30795 E.  ,  2021/24424 K.

Eleştiri Niteliğindeki Sözler Hakaret Değildir

Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı, zamana, yere ve duruma göre değişebilmektedir. Kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir. İnceleme konusu somut olayda; açık kimliği tespit edilemeyen şüpheli tarafından müştekiye hitaben ekşi sözlük isimli internet sitesinde paylaşılan haberin altına yazdığı sözlerin, müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı anlaşıldığından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar sonucu itibariyle yerinde olup, mercii tarafından verilen itirazın reddi kararı hukuka uygun bulunmuştur. Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2021/22919 E.  ,  2021/20459 K.

Yeterince Araştırma Yapılmadan Sosyal Medya Hakaret Davası Sonlandırılamaz

Sanığın aşamalardaki savunmalarında suçlamaları kabul etmemesi, iddia edilen eylemlere ilişkin herhangi bir tanık beyanının bulunmaması, sanığın bilgisayarında yapılan incelemede şantaj suçuna konu olacak nitelikte herhangi bir video veya fotoğraf kaydının bulunmaması, katılanın, sanığın işyeri kaydını kendisinin adına göstermesi nedeniyle bu işyerinden dolayı kira ve vergi borçları hakkında açılan icra takipleri ve davalar nedeniyle sanıktan ayrıldıktan sonra da görüşmek zorunda kaldığını beyan etmesi, dosyada bulunan adli bilişim büro görevlileri olan bilirkişiler tarafından düzenlenen 06.05.2014 tarihli inceleme raporunda, iddianamede sanık tarafından katılanın adıyla sahte olarak açıldığı iddia edilen elektronik posta adreslerine sanığın kendi bilgisayarından hangi tarihlerde girdiği hususunda bir tespitin bulunmaması, yine 11.03.2014 tarihli bilirkişi raporunda katılanın adına olan mail adreslerinden, sanık tarafından katılanın adına oluşturulan facebook hesabının kullanıcısına dair IP, adres ve kimlik bilgilerine dair net bir tespitin yapılamaması, raporda ayrıca adı geçen sosyal medya sitesi ile ilgili kullanıcı kayıtlarının adı geçen şirkette bulunduğunun belirtilmesine karşın bu yönde bir araştırma yapılmaması karşısında, mahkemece katılan beyanlarının ne suretle sanık savunmalarına üstün tutulduğu ve iddianamede iddia edilen hangi sözün hakaret suçunu oluşturduğu yeterince açıklanıp tartışılmadan eksik inceleme ve yetersiz gerekçe ile sanık hakkında mahkumiyet hükümleri kurulması,Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2018/7837 E.  ,  2021/20325 K.

1