Koruma Tedbiri ve Evden Uzaklaştırma Dilekçe Örneği | Mil Hukuk & Danışmanlık

Koruma Tedbiri ve Evden Uzaklaştırma Dilekçe Örneği
  • Anasayfa
  • Koruma Tedbiri ve Evden Uzaklaştırma Dilekçe Örneği

Koruma Tedbiri ve Evden Uzaklaştırma Dilekçe Örneği

Koruma Tedbiri ve Evden Uzaklaştırma Kararı Dilekçe Örneği- Koruma tedbiri ve evden uzaklaştırma kararı 6284 sayılı AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN da düzenleme yeri bulmuştur.

Koruma Tedbiri ve Evden Uzaklaştırma Dilekçe Örneği

Koruma Tedbiri ve Evden Uzaklaştırma Dilekçe Örneği

Koruma Tedbiri ve Evden Uzaklaştırma Kararı Dilekçe Örneği- Koruma tedbiri ve evden uzaklaştırma kararı 6284 sayılı AİLENİN KORUNMASI VE KADINA KARŞI ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE DAİR KANUN da düzenleme yeri bulmuştur. Bu kanuna göre koruma tedbiri ve evden uzaklaştırmaya ilişkin hususların daha hızlı bir şekilde elde edilebilemesinin önü de açılmıştır. Boşanma davalarında evden uzaklaştırma kararına ilişkin ayrıntılı bilgi için boşanma davalarında evden uzaklaştırma kararı başlıklı makalemizi okumanızı tavsiye ederiz. Aşağıda koruma tedbiri ve uzaklaştırma dilekçe örneğine yer verilmiştir. Bu konuda alanında uzman bir boşanma avukatından hukuki destek alınmaı önemle tavsiye olunur.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN HUKUK BÜROMUZLA İLETİŞİME GEÇEBİLİR VE KONU HAKKINDA DESTEK ALABİLİRSİNİZ

Koruma Tedbiri ve Uzaklaştırma Dilekçe Örneği

.....NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

Talepte Bulunan    : ... (T.C: ...)

Vekili                        : Av. Bilgehan UTKU

Karşı Taraf                 : ... (T.C. ...)
                                    AÇIK ADRESİ YAZILACAK

Konu                          : 6284 SAYILI AİLENİN KORUNMASI VE KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN uyarınca ilgili tedbirlerin alınması talep ve arzıdır. 
                                                
Açıklamalar        :

        1. ...nın, müvekkil ...'a yönelik gerçekleştirdiği eylemler neticesinde hakkında açılan soruşturma neticesinde .... Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştır. Dava açılma sürecine kadar müvekkilin vücut bütünlüğü ve can güvenliğinin tehlikede olması sebebiyle tarafımızca 6284 sayılı kanunun ilgili hükümlerine binaen uzaklaştırma ve koruma kararı talep edilmiş olup ... Aile Mahkemesi'nin 11/09/2020 tarihinde vermiş olduğu Esas-Karar No: 2020/... D.İş No: 2020/... sayılı kararıyla müvekkile yönelik 3 AY süreyle koruma ve uzaklaştırma kararı verilmiştir.  
        
        2. Söz konusu kararın süresi bitmiş olup ... tarafından müvekkile yönelik tehdit ve hakaretler son bulmamıştır. Şöyle ki, ... müvekkile ulaşmak için aracı olabilecek bazı kişileri kullanmakta ve bu kişiler üzerinden müvekkili mesaj göndermek suretiyle tehdit etmektedir. Müvekkil hala karşı tarafın kendisine ulaşamaması için sürekli yer değiştirmek zorunda kalmakta, saklanmakta ve sokağa dahi çıkamamaktadır. Müvekkilin can güvenliğini tehdit eden ifadelere ilişkin aracı kişilerce atılmış mesajları dilekçemiz ekinde Sayın Mahkemenize sunuyoruz. ... tarafından aracılar vesilesiyle müvekkile ulaştırılan TEHDİT İFADELERİNİN GERÇEKLEŞME OLASILIĞININ YÜKSEK OLDUĞU DİKKATE ALINARAK, müvekkile yönelik 6284 sayılı kanun uyarınca İVEDİ ŞEKİLDE HEM UZAKLAŞTIRMA HEM DE KORUMA TEDBİRİ uygulanması gerekmektedir.  

Hukuki Nedenler    : 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun. 

Hukuki Deliller        : Müvekkile atılan mesajların görüntüleri ve sair her türlü yasal delil. 

Sonuç ve İstek        : İş bu sebeplerden ötürü Sayın Mahkemenizden İVEDİ OLARAK yeniden bir koruma ve uzaklaştırma kararı çıkartılmasına karar verilmesini arz ve talep ederiz. 

                                  Saygılarımızla 
                          Talepte Bulunan Vekili
                            Av. Bilgehan UTKU         

EK:
Müvekkile atılan mesaj görüntüleri.

1