Evlilikte İddet Müddeti Nedir | Mil Hukuk & Danışmanlık

Evlilikte İddet Müddeti Nedir
  • Anasayfa
  • Evlilikte İddet Müddeti Nedir

Evlilikte İddet Müddeti Nedir

Evlilikte iddet müddeti- İddet müddeti 4721 sayılı Türk Medeni Kanunumuzun 132 maddesi birinci fıkrasında yer almakta olan bir hükümdür. Bu hükme göre evlilik sona ermişse kadın evliliğinin sona ermesinden başlayarak belirli bir süre geçmedikçe kadın

Evlilikte İddet Müddeti Nedir

Evlilikte İddet Müddeti Nedir?

Evlilikte iddet müddeti- İddet müddeti 4721 sayılı Türk Medeni Kanunumuzun 132 maddesi birinci fıkrasında yer almakta olan bir hükümdür. Bu hükme göre evlilik sona ermişse kadın evliliğinin sona ermesinden başlayarak belirli bir süre geçmedikçe kadın evlenemez.

İddet Müddeti Ne Kadardır?

İddet müddeti ne kadardır- Tıbbi verilere göre en uzun gebelik süresi 300 gündür. Yaradılış gereği kadın doğurduğundan dolayı bekleme yani iddet süresinin zorunlu olarak kadına uygulanması gerekmiştir. İddet müddeti kadına verilmiş bir ceza niteliğinde değildir. İddet müdddeti bilakis soy bağını korumak için yapılmış bir düzenlemedir. Soy bağının karışıklılığının önlenmesi için yapılmıştır. Evlilik sona ermişse kadın evliliğinin sona ermesinden başlayarak 300 gün geçmedikçe evlenemez. Ancak bu düzenleme kadının evlenmemesine yönelik yapılmış olup kadın bu 300 günlük süre içerisinde nişanlanabilir. 

Boşanma Davası Bittikten Sonra Ne Zaman Evlenilebilir?

İddet müddeti yukarıda da değindiğimiz üzere boşanmadan itibaren kadının 300 gün geçmedikçe evlenememesi durumudur. Kadın bu sürenin geçmesini bekler. Ancak bu süre tabi ki de mutlak değildir. 

Kadın bu süre içerisinde doğurmuşsa süre kendiliğinden biter ve kadın tekrar evlenebilir.

Kadının önceki evliliğinden gebe yani hamile olmadığı anlaşılmış ise yine bu 300 günlük süreyi beklemeye gerek yoktur. 

Yine boşanan eşler birbirleri ile tekrar evlenmek istemekteyseler bu sürenin beklenmesine gerek kalmayacaktır. 

Bu üç hal dışında soybağını korumak maksadıyla kadının 300 gün geçmedikçe evlenmesi kanuna aykırı bir durumdur. Yukarıdaki ifadeler irdelendiğinde bekleme yani iddet süresinin kesin olmayan evlenme engeli olduğu sonucu ortaya çıkacaktır. Bu durumda kadın 300 günlük süre içerisinde yeniden evlenir ancak bu 300 günlük süre içerisinde çocuk doğarsa ikinci evlilikteki koca baba sayılır. Bu bir karinedir. Ancak bu karinenin aksi ispat edilirse ilk evlilikteki koca baba sayılacaktır. 

Görüleceği üzere bekleme müddeti, iddet müddeti kadın için getirilmiş bir durum olduğundan erkek boşanma anından itibaren yeniden evlenebilir. Erkeğin boşanmadan sonra yeniden evlenmesine yönelik kanuni bir engel yoktur. Ancak buradaki boşanma tabirinden kasıt tabi ki de boşanmanın kesinleşmesidir. Boşanma kesinleşmeden erkek de evlenemeyecektir.

Önemle belirtmekte fayda vardır ki iddet müddetinin kanunumuzda düzenlenme amacı soybağının korunması, soybağı karışıklığının önlenmesidir. Ancak yukarıda da ifade ettiğimiz üzere bu süre beklenmeden evlenilebileceği gibi süre geçmeden de evlenebilme olanakları kanunda sayılmıştır.

Boşanma Avukatı Değerlendirmesi

Boşanma avukatı boşanma davasının sona ermesinden itibaren kadın müvekkiline iddet müddetinden bahsetmeli ve boşanmadan itibaren 300 gün geçmedikçe evlenemeyeceğini, bunun soy bağının korunması bakımından önemli olduğunu belirtmesi gerekmektedir.

İlgili Etiketler:
1