TIP HUKUKU AVUKATI | Mil Hukuk & Danışmanlık

TIP HUKUKU AVUKATI

TIP HUKUKU AVUKATI

Tıp hukuku uzmanlık gerektiren bir hukuk dalıdır. Nitekim ülkemizde yaşanan sağlık sorunları sebebiyle bir çok kişi mağdur olabilmekte doktor hataları veya hekim hataları sebebiyle zararlar ortaya çıkabilmektedir.

TIP HUKUKU AVUKATI

İçindekiler

TIP HUKUKU AVUKATI

Tıp hukuku uzmanlık gerektiren bir hukuk dalıdır. Nitekim ülkemizde yaşanan sağlık sorunları sebebiyle bir çok kişi mağdur olabilmekte doktor hataları veya hekim hataları sebebiyle zararlar ortaya çıkabilmektedir. Malpraktishekim hatası ya da doktor hatası olarak ifade edilmekle birlitke; bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizlik nedeniyle hastanın zarar görmesi, doktorluğun kötü uygulanmasıdır. Bu doktor hataları sonucunda kişiler maddi veya manevi zarara uğramakta ve bunların giderilmesi amacıyla dava açma yoluna başvurmaktadır. Ancak en iyi sonuca ulaşmak ve uğramış olunan zararın maksimium seviyede giderilmesi için alanında uzman tıp hukuku avukatından  faydalanmak gerekmektedir. Çağımız bilgi çağı olup her şeye yetişmek ne yazık ki mümkün değildir. Bilinçsiz olarak açılan davalar ne yazık ki ileride daha büyük sorunlara yol açabilmektedir. Bu yüzden alanında uzman bir avukattan destek almak her zaman kişinin yararınadır. Tıp hukuku avukatı alanında uzmanlaşmış olarak durumu en titiz şekilde araştıracak ortaya çıkan zararın büyümesini engelleyecektir. Nİtekim doktor avukatı ya da hasta avukatı olunan davalarda en iyi çözüm, kişinin taleplerinin tamamnın karşılanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalardır. Tıp hukuku uzmanlık gerektiren bir dal olmakla birlikte açılacak davalarda hangi mahkemenin görevli olacağı hususu hastanelerin özel ya da kamu hastanesi olması bakımından farklılık göstermektedir. Zira bu ayrımlar açılacak davaların süre yönünden uzamasını engelleyeceği gibi maddi bakımdan yaşanan kayıpların artmasını da önleyecektir. Tıp hukuku avukatı alanında uzmanlaştığından ötürü sorunu önceden tespit edecek ve bilgi ve yetisini bu hedef doğrultusunda kullanacaktır. Malpraktis davalarında önemli olan en iyi tıp hukuku avukatıen iyi doktor avukatı olarak yapılması gereken çağın gereklerine hakim olmaktan başka bir şey değildir. 

Tıp hukuku avukatımalpraktis avukatı sağlık alanında yaşanan sorunlar bakımından gelişmeleri yakından takip etmelidir. İdare hukukunda kamu hastanelerinde tedavi gören hastaların fiziksel ya da ruhsal zararlarının tazmininde görevli ve yetkili mahkemeyi iyi tayin edebilmelidir. Müvekkilleriyle olan ilişkilerinde iyi analiz yapabilmek adına yaşanılan tıbbi müdhaleleri baştan sona iyice dinlemeli ve kusursuz bir hizmet vermelidir. İşini iyi yapan bir vekilin süreci iyi bir şekilde yönetme olasılığı tabi ki de oldukça fazladır. Uzmanlık gerektiren bu alanın baştan sona takipçisi olunması şarttır. 

Sağlık hukukunun bilincinde olan ve hekim hakları ile hasta hakları arasında bir dengenin sağlanması bakımından tıp hukukunu mümkün olduğunca iyi kullanan bir avukatın süreç yönetiminde daha faydalı olacağına hiç kuşku yoktur. Nitekim malpraktis avukatı ister hekimin haklarını ister hastanın haklarını korumakla görevlendirilsin sonuna kadar kuralların uygulanmasını sağlamalı ve her iki tarafın gözünden de bakabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olmalıdır. Gelişen tıp bilimi içerisinde komplikasyon ve malpraktis ayrımının sağlanması bakımından uzmanlığını ortaya koyan malpraktis avukatı ya da tıp hukuku avukatına her zaman ihtiyaç olduğu kansındayız.

1