Boşanma Dilekçesi 2024

Boşanma Dilekçesi 2024

Boşanma Dilekçesi 2024

Boşanma dilekçesi için bilinmesi gerekenlerin başında hangi boşanma davasının açılacağı gelecektir. Zira anlaşmalı boşanma davası dilekçesi ile çekişmeli boşanma davası dilekçesi farklı olacaktır.

Boşanma Dilekçesi 2024

Boşanma Dilekçesi 2024 

Boşanma dilekçesi için bilinmesi gerekenlerin başında hangi boşanma davasının açılacağı gelecektir. Zira anlaşmalı boşanma davası dilekçesi ile çekişmeli boşanma davası dilekçesi farklı olacaktır. Anlaşmalı boşanma dilekçesinde çekişmeli boşanmaya ilişkin çekişmeler mevcut olmadığından dolayı boşanma sebeplerinin araştırılmasına gerek olmayacaktır. Boşanma davası dilekçesinin boşanma avukatı tarafından hazırlanmasına dikkat edilmesi tavsiye olunur. Çünkü boşanma dilekçesi boşanma davasının bel kemiğidir, iskeletidir. Boşanma dilekçesinde yanlış yazdığınız yahut hiç yazmadığınız hususlarla ilgili boşanma davasında ispat hususunu gerçekleştirebilmeniz mümkün olmayacaktır. Profesyonel yardım almanızı tavsiye ederiz.

Boşanma Dilekçesinde Bulunması Gerekenler

Boşanma dilekçesinde bulunması gerekenler hukuk muhakemeleri kanununda kısmen yer almaktadır. Hukuk muhakemeleri kanununda genel dilekçe içinde bulunması gerekenler belirtilmiş olup bunun dışında boşanma davası dilekçesinde bulunması gerekenler kendi somut olayın özelliğine göre değişecektir. 

Boşanma dilekçesinde bulunması gerekenler

  • Mahkemenin adı
  • Davacının adı soyadı adresi TC kimlik numarası
  • Davalının adı soy adı TC kimlik numarası
  • Deliller
  • İddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceği
  • Hukuki Sebepler
  • Talep Sonuç 
  • İmzalar

Yer almalıdır. 

Örnek Boşanma Dava Dilekçesi

….NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

Davacı:

Vekili   : Av. Bilgehan utku

Davalı:

Vekili:

KONU: sebebiyle boşanmalarına karar verilmesi, nafaka, velayet ve maddi-manevitazminat taleplerimizi içerir dava dilekçemizin havidir. 

AÇIKLAMALAR : 

1. ÖZÜ İTİBARİYLE DAVA KONUSU OLAY; 

DAVAYA İLİŞKİN GEREKÇE VE TALEPLERİMİZ  TEDBİR NAFAKASI VE YOKSULLUK NAFAKASI TALEBİMİZE  İLİŞKİN OLARAK; 

TEDBİR NAFAKASI VE İŞTİRAK NAFAKASI TALEBİMİZE  İLİŞKİN OLARAK; 

MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT TALEBİMİZE İLİŞKİN; 

KORUMA TALEBİMİZE İLİŞKİN OLARAK; 

HUKUKİ DELİLLER : 

Nüfus kaydı,
Sosyal ekonomik durum araştırması,
Sosyal inceleme raporu,
Tarafların mesajlaşma ve arama kayıtları,
HTS ve GSM kayıtları,
Kamera kayıtları,
Bilirkişi, keşif incelemesi,
Banka hesap ve kredi kartı ekstreleri, dekontları, makbuzları, bankalardan çekilen kredilere ilişkin dökümler Sayın Mahkemeden bankalara müzekkere yazılarak celbini talep ederiz. … İl Emniyet Müdürlüğü'ne, Tapu Genel Müdürlüğüne, … Vergi Dairesi Başkanlığına ve sair yerlere müzekkere yazılarak celbini talep ederiz.

Tanıklar
HUKUKİ NEDENLER :
Anayasa, 4721 Sayılı TMK, 6100 Sayılı HMK, 6284 sayılı Kanun ve sair mevzuat. 

SONUÇ VE İSTEM : 

1.Davanın kabulü ile tarafların evlilik birliğinin temelinden sarsılması 

Nedeniyle BOŞANMALARINA

2. Müşterek çocuklar …, … ve …’ın velayetinin davacı müvekkile BIRAKILMASINA, 

3. Yoksul düşen müvekkil için dava tarihinden itibaren tedbir ve dava sonundan itibaren yoksulluk olmak üzere aylık 15.000,00 TL yoksulluk nafakasının davalı eşten 

TAHSİLİNE, 

4. Müşterek çocuklar …, …ve … için dava tarihinden itibaren geçerli olmak üzere her biri için ayrı ayrı 15.000,00 TL ve toplamda 45.000,00 TL tedbir nafakasının -dava sonundan itibaren iştirak nafakası olarak devamına- davalı eşten TAHSİLİNE, (her yıl TÜFE oranında artarak devam etmesine)  HÜKMEDİLMESİNE,) 

5. Yukarıda detaylı olarak belirttiğimiz üzere müvekkilin uğramış olduğu zararlardan ötürü 500.000,00 TL maddi ve 500.000,00 TL manevi olmak üzere toplamda 1.000.000 TL tazminatın TMK(m.174) hükmü gereğince dava tarihinden itibaren işleyecek yasal 

faizi ile birlikte kusurlu olan davalı eşten alınarak müvekkile VERİLMESİNE, 

6. Davalıya ait banka hesaplarının (müvekkilin bilgisi dışında olup mahkemeniz tarafından yapılacak araştırma sonucunda ortaya çıkacak bütün banka hesaplarının) tasfiyeye konu edilecek para miktarının tespiti maksadıyla evlilik tarihinden günümüze kadarki  hesap dökümlerinin CELBİNE

7. Müvekkil ve müşterek çocuklar lehine, davalı hakkında (müvekkile ve müşterek çocuklara karşı şiddet eylemi gerçekleştirme ihtimali nedeniyle)  KORUMA TEDBİRİ UYGULANMASINA, 

8. Ortak konutun; müvekkilin işbu davanın mağduru olması, gelirinin varlığı, müşterek çocukların müvekkil ile yaşamak istemesi ile düzenlerinin bozulmaması 

gereği müvekkile TAHSİS EDİLMESİNE,
9.
Yargılama giderleri ve vekâlet ücretinin davalı üzerinde  bırakılmasına KARAR VERİLMESİNİ saygılarımızla vekâleten arz ve talep ederiz 

Davacı Vekili
Av. Bilgehan UTKU - Av. Emre ASAN 

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesinde Bulunması Gerekenler

Anlaşmalı Boşanma davasında bulunması gerekenlerin başında tabii ki de yapılan anlaşma yer almalıdır. Anlaşmaya ilişkin anlaşmalı boşanma protokolü anlaşmalı boşanma dava dilekçesinin eki yapılmalıdır. Usulüne uygun bir şekilde yapılan anlaşmalı boşanma protokolünün ardından boşanma avukatı tarafından açılan anlaşmalı boşanma davası ile mahkeme duruşma günü düzenleyecek ve taraflar aynı gün boşanabilecektir. Anlaşmalı boşanma dava dilekçesinde boşanma avukatınızın tespit ettiği hususlar yer almalı ve de protokol sizin eşinizle yapmış olduğunuz anlaşma metinlerini içermelidir. 

Boşanma Dilekçesi Nereye Verilir?

Boşanma davasında dilekçeler aile mahkemesine verilmektedir. Aile mahkemesi tarafından dilekçeler alındığında mahkeme veznesine masraf ve harçların yatırılması gerekecektir. Boşanma avukatınız tarafından tüm süreç yönetileceği için usul işlemlerine değil, esas işlemlerine odaklanmanızı tavsiye ederiz.

1