Boşanma Davasında Kadının Hakları Nelerdir? | Mil Hukuk

Boşanma Davasında Kadının Hakları Nelerdir?

  • Anasayfa
  • Boşanma Davasında Kadının Hakları Nelerdir?

Boşanma Davasında Kadının Hakları Nelerdir?

Mil Hukuk'un 'Boşanma Davasında Kadının Hakları' Blog Yazısında, Kadınların Boşanma Sürecindeki Yasal Hakları Ve Korunma Yolları Detaylıca Açıklanıyor!

Boşanma Davasında Kadının Hakları Nelerdir?

Boşanma Davasında Kadının Hakları Nelerdir?

Boşanma davası süreci çekişmeli boşanma davası ya da anlaşmalı boşanma davası olarak ikiye ayrılabilir. Taraflar anlaşam sağlayamadıklarında boşanma avukatı vasıtasıyla şiddetli geçimsizlik sebebiyle çekişmeli boşanma davası açabilecekleri gibi özel boşanma sebeplerine dayanarak da boşanma davası açabilirler.

Kadınların boşanma davasındaki haklarını alabilmeleri için özellikle dava dilekçelerinde istedikleri haklar neyse talepte bulunmaları şart olacaktır. Boşanma davasında kadının hakları kanundan kaynaklanan haklar olarak karşımıza çıksa da bunların talep edilmemesi durumunda hakim tarafından kendiliğinden karar verilmesi mümkün olmayacaktır. İyi bir boşanma avukatı boşanma davasında kadın müvekkilinin haklarının tamamına yakınını elde edebilen avukattır. Boşanma davasında kadının haklarının başlıklar halinde inceleyelim.

  1. Boşanma davasında kadının yoksulluk nafakası talep etme hakkı,
  2. Boşanma davasında kadının uzaklaştırma kararı alma hakkı
  3. Kadının ortak konutu kendisine özgülenmesini talep etme hakkı
  4. Kadının velayet hakkı
  5. Kadının ziynet alacağı hakkı
  6. Kadının mal paylaşımı hakkı
  7. Kadının tazminat talep etme hakkı
  8. Kadının müşterek çocuk için nafaka hakkı

 

Boşanma Davasında Kadın Ne Talep Edebilir?

Boşanma davasında kadın çocukların velayetini talep edebilir. Yine koca, ağır kusurlu ise yani kadından daha fazla kusurlu olduğu ortaya çıkartılmışsa kadının tazminat alma hakkı vardır. Kadın boşanma davasında ortak konutun kendisine tahsis edilmesini talep edebilir. Boşanma davasında çekişmeli boşanma avukatının deneyim ve tecrübesine göre kadının ne talep edebileceği belirlenecektir. 

Anlaşmalı Boşanmada Kadın Ne İsteyebilir?

Anlaşmalı boşanma davasında kadın, kocasıyla yapacağı anlaşma neticesinde her şeyi isteyebilir. İyi bir boşanma avukatına sahip olan kadın, boşanma avukatının karşı tarafı ikna etmesine göre her şeyi isteyebilir. Anlaşmalı boşanma davasında önemli olan tarafların anlaşması ve de bu anlaşmanın kanun ile ahlaka aykırı olmamasıdır.

Boşanma Davasında Hakim Kadına Ne Sorar?

Boşanma davasında kadın iddia ettiği olayları ispatlamakla mükelleftir. Bundan dolayı tanıkları mahkemeye zamanında sunmalı ve iddia ettiği durumları anlattırmalıdır. Bunun dışında hakim tanıklara anlattıkları hususların gerçek olup olmadığı konusunda sorular soracaktır. 

Boşanma Davasını Kim Açarsa Avantajlı Olur?

Boşanma davasını kadının açmasının ya da erkeğin açmasının hiçbir önemi yoktur. Kadın da açsa erkek de açsa önemli olan iddia edilen olayların ispatlanmasıdır. İspatlanamamış bir boşanma davasının hiçbir önemi yoktur. Sayfalarca dilekçe yazın, yazılanların ispat edilememesi durumunda hiçbir işe yaramayacaktır. 

Boşandıktan Sonra Evde Kim Kalır?

Boşanma davasında ortak konutta oturmaya devam edilebilmesi için hakimden ortak konutun kadına özgülenmesi talebinde bulunulması gerekir. Bu tabii ki de çekişmeli boşanma davalarında geçerli olacaktır. 

Hangi Durumlarda Çekişmeli Boşanma Olur?

Boşanma davası boşanma sebeplerine dayanmaktadır. Gerçek dışı sebeplerden dolayı açılan boşanma davası ispat edilemediğinden dolayı reddedilecektir. Çekişmeli boşanma davası anlaşma olmadığı durumlarda olmakla birlikte; zina sebebiyle çekişmeli boşanma davası, hayata kast sebebiyle boşanma davası, evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle çekişmeli boşanma davası, terk sebebiyle çekişmeli boşanma davasıdır.

Eşlerden Biri Boşanmak İstemezse Ne Olur?

Boşanma davasında erkek boşanmak istemezse kusuruz olduğunun ortaya çıkartılması şarttır ki boşanma davası reddedilebilsin. Erkek boşanmak istemez, kadın boşanmak isterse boşanma avukatı tarafından erkeğin kusurlarının ortaya çıkartılması gerekecektir. Erkek boşanmak istemese dahi kadın boşanabilecektir.

1