Boşanma Davası Nasıl Kazanılır?

Boşanma Davası Nasıl Kazanılır?

 • Anasayfa
 • Boşanma Davası Nasıl Kazanılır?

Boşanma Davası Nasıl Kazanılır?

Boşanma davasında özellikle de güncel bilgi olarak çekişmeli boşanma davasını kazanmanın en önemli şartlarından bir tanesi boşanma davasında iddiaların sunulması ile tabii ki de bu iddiaların ispatlanmasıdır.

Boşanma Davası Nasıl Kazanılır?

Boşanma Davası Nasıl Kazanılır?

Boşanma davasında özellikle de güncel bilgi olarak çekişmeli boşanma davasını kazanmanın en önemli şartlarından bir tanesi boşanma davasında iddiaların sunulması ile tabii ki de bu iddiaların ispatlanmasıdır. Bu yüzden boşanma davasının kazanılmasında yapılması gereken öncelikli olarak imkanlar dahilinde iyi bir boşanma avukatı ile davanın takip edilmesi olmalıdır. Çünkü delillerin toplanması ve sunulmasında iddiaların ispatlanmasında bu konuda en iyi bilgiye sahip olacak kişi boşanma avukatı olacaktır. Boşanma davasında boşanma davasını kazanmanın şartlarından birisi de dilekçelerin hukuk muhakemeleri kanununda yer alan kurallara göre hazırlanmasından geçer. Boşanma davasının iskeleti boşanma dava dilekçeleridir. İskelet iyi bir şekilde kurulmamışsa davayı ayakta tutması mümkün olmayacağından ne yazık ki davanın kaybedilme olasılığı da artacaktır. Boşanma davasının kazanılmasında diğer bir etken ise delillerin kullanılması ve özellikle de boşanma davasında tanık delillerinin iyi bir şekilde ortaya koyulmasıdır. Davada delillerin sunulması süresinden tutunda tanık isimlerinin bildirilmesine kadar hepsi belirli bir süreye tabidir. Bu sürelerin kaçırılması durumunda sunulan delile dayanılmaktan vazgeçilmiş sayılacağı unutulmamalıdır. Boşanma davasını kazanmanın yollarından bir tanesi de motivasyondur. İyi bir motivasyon bu süreçte yaşayabileceğiniz olumsuzlukların üstesinden gelmenizi sağlayacaktır. Motivasyonun maksimum olması ile boşanma davasını kazanma olasılığınız da artacaktır. Çünkü odaklandığınız tek şey davanın üstesinden gelmek ve de başarmak olacaktır. Boşanma davsında talep edilen hakların önemi fazladır. Nitekim boşanma davası sonrasında yeni bir hayata başlanacak hem maddi hem de manevi gereksinimlere ihtiyaç duyulacaktır. Hayatı olduğu gibi idame ettirebilmek için gerekenin yapılması şarttır. Pişman olmamak için boşanma davasının kazanılma koşullarının dikkatlice analiz edilmesi tavsiye olunur.

Boşanma Davasını Kim Açarsa Avantajlı Olur?

Boşanma davası eşlerin boşanma sebeplerini mahkemeye sundukları ve kusurların ortaya konulduğu bir dava türüdür. Kusur iddiası ve iddianın ispatı önemliyken boşanma davasını kazanma şartlarından bir tanesi davayı önce açmak değildir. Bu yüzden davayı koca da açsa kadın da açsa hiçbir önemi olmayacaktır. Davayı önce açıp ispatlayamamışsan hatta karşı tarafa karşı dava açarak kendi iddialarını ispatlamışsa bu durumda davanı kaybettiğin gibi maddi ve manevi tazminat ödemek zorunda kalacağın gibi çocuğunun velayetini de kaybedebilirsin. Bu yüzden evet elini çabuk tutmalısın boşanma davası açmak için ancak eşin senden önce davranıp da davayı açmışsa bu aleyhine bir durum yaratmayacaktır. Çünkü sen de karşı dava açabileceğin gibi haklılığını ispatlayarak durumun üstesinden gelip davanı kazanabilirsin.

Boşanma Davasında Hakim Nelere Dikkat Eder?

Boşanma davasında hakim davanın hukuk muhakemeleri kanununa uygun olarak açılıp açılmadığına dikkat eder. Davayı açan tarafın dilekçelerinde gösterdiği ancak henüz mahkemeye sunmadığı delillerini mahkemeye sunması için kanunen kendisine süre verir. Bu süre zarfında mahkemeye sunulmayan ya da geç sunulan deliller varsa bunları tespit ederek artık bunların hükme esas teşkil etmesini engeller. Örneğin tanık delili sunulmamışsa tanık dinletmez. Ya da ismi bildirilmemiş bir tanık varsa o tanığın dinlenmesini engeller. Dinlenmişse dahi o tanığın ifadelerini hükme esas almaz. Ya da sosyal medya kayıtlarının delil olarak sunulması kararlaştırılmışsa bu durumda bu delillerin süresinde sunulup sunulmadığını kontrol eder. Süresinde sunulmuş olsa dahi içeriklerinin işe yaramadığını ve iddia edilen hususları aydınlatmayacağına karar vermiş ise bu delille iddia edilen hususların ispatlanamadığını gerekçeli kararına yazar. Hukukta her şey gerekçeli olmak zorundadır. Hakim boşanma davasında iddia edilen hususların ispatlandığını gerekçeli kararında yazarak buna göre kararını verecektir. Boşanma davasında hakimin vicdani kanaati çok önemlidir. İspat araçları güçsüz ve yetersiz olsa dahi o olayın ispatlanmış olduğuna kanaat getirmiş ise boşanma davasını kabul edip gerekçeli kararını ona göre düzenleyebilir. Bunun için boşanma davalarında hakimi ikna etmek ve durumu açıklığa kavuşturmak son derece önemlidir.

Hangi Durumlarda Çekişmeli Boşanma Olur?

Çekişmeli boşanma davasının kazanılması için yukarıda da ifade ettiğimiz gibi tarafların iddialarını ispatlaması şarttır. Taraflar kanun gereği ellerinde somut olarak boşanmayı sağlayacak olgular bulunmakta ise bunları kullanarak çekişmeli boşanma davası açabileceklerdir. Çekişmeli boşanma davası anlaşmalı boşanma davasından farklıdır. Çekişme olan hususların mahkemede ispatlanması şarttır. İspat yoksa davanın kazanılması mümkün olmayacaktır. Boşanma davasında yani çekişmeli boşanma davasında anlaşmalı boşanma konusunda tarafların anlaşamaması durumunda gündeme gelecektir. Çekişmeli boşanma davasında aldatma olayı varsa yani zina durumu varsa bunları ispatlamak gerekeceği gibi bunun dışında evlilik birliğinin temelden sarsılması sebebiyle genel bir boşanma davası da açılabilecektir. Boşanma davasında çekişmeli mi anlaşmalı mı olacağına hakim değil taraflar karar verecektir. Eşler her konuda anlaşmışlarsa boşanma avukatı tarafından hazırlanacak hukuka ve ahlaka uygun bir anlaşmalı boşanma protokolü ile boşanmış olacaklardır. Anlaşmalı boşanma davasında dahi hakim kararı olmadan kişilerin boşanmalarına karar verilemez. Türk hukuk sisteminde anlaşmalı boşanma davası olsun ister çekişmeli boşanma davası olsun tarafların boşanmalarına karar verecek olan makam mahkemedir. Mahkeme kararı olmadan boşanılması mümkün değildir. 

Hangi Hallerde Boşanma Olmaz?

Boşanma davasında davanın kazanılması için boşanma sebeplerinin iyi tespit edilmesi şarttır. Siz eşinizin sizi aldattığını iddia ettiniz ve boşanma davası açtınız diyelim. Bu durumda boşanma davanızın konusu eşinizin sizi aldatması yani sadakat yükümlülüğüne aykırı davranması olacaktır. Bu olaylardan başka bir olaya dayanmamışsanız dilekçelerinizde bu durumda sadece odaklanmanız gereken durum aldatma olayının sadakat yükümlülüğüne aykırı davranma olayının ispatlanması olacaktır. Sadakat yükünlülüğüne aykırı davranan eşinizin sizi aldattığını iddia edip de bu iddianızı ispatlayamamışsanız ne yazık ki boşanma olmayacaktır. Hakim, davanızı ispatlayamadığınızdan dolayı boşanma davasını reddecektir. Bu durumda sizi aldattığını düşündüğünüz eşinizle evli olmaya devam edeceksiniz. Bu durum gerçekten katlanılır bir şey değildir. Hem maddi olarak hem de manevi olarak zararınız ortaya çıkacağı gibi psikolojiniz de alt üst olacaktır.

Eşlerden Biri Boşanmak İstemezse Ne Olur?

Boşanma davasında önemli olan hususlardan birisi yani boşanma davasının kazanılma şartlarından en önemlisi ispat dedik. Boşanma davasında eşinizin az da olsa kusurunu ispatlamışsanız hakim boşanma kararı verecektir. Eşiniz sizden boşanmak istemese dahi, siz eşinizin kusurunu ortaya koymuşsanız ve bu durum artık evliliği devam ettirmenizi sağlayamayacak derecede ise yani bu olay sonucunda evliliği devam ettirmeniz sizden beklenemeyecek seviyede ise bu durumda eşiniz istemese dahi hakim boşanma kararı verebilecektir. Kanun açık bir şekilde boşanmaya karşı çıkan eşin hangi durumda bu itirazının kabul edileceğini düzenlemiştir. Bu durum da “davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir.” Şeklinde düzenlenmiştir. Yani eşinizin kusuru ağır ise boşanma davasına itiraz edebilirsiniz. Ancak bu itiraz hakkın kötüye kullanılması şeklinde değilse yani eş bu itirazını sırf kötülük olsun diye yapmışsa kendisi de aslında boşanmak istiyor ama eşine acı çektirmek ve davayı uzatmak maksatılı bunu yapıyor ise ve de artık kendisi ve çocukları için evliliğin devamında yarar kalmamışsa hakim boşanmaya karar verecektir. 

Boşanma Davasında Kadının Ağır Kusurları Nelerdir?

Boşanma davasının kazanılması için şartlardan birisi karşı tarafın kusurunun ortaya çıkartılmasıdır. Sizin kusurunuz eşinizin kusurundan daha az ise bu durumda eşinizin ağır kusurlu olması sebebiyle maddi ve manevi tazminata hak kazanabileceksiniz. Boşanma davasında kadının ağır kusurları içinde tabii ki de zina yani başka bir kişiyle cinsel ilişki gelmektedir. Bunun dışında ağır kusurlar içine eşini öldürmeye çalışmak, kötü bir yaşam sürmek mesela hayat kadınlığı yapmak gibi şeyler gelebilir. Ya da bazı durumlarda ağır suçlar da ağır kusurlar içine girmektedir. Örneğin hırsızlık yapmak da eş bakımından ağır bir kusurdur. Kadının ağır kusurlarına bir örnek de eşiyle yaşamış olduğu cinsel birlikteliği başkalarına anlatmasıdır. Dedikodu yaparak eşini ve ailesini küçük düşürmesi de ağır kusurlu davranışlardandır. Eşini sosyal ortamlarda yalnız bırakıp kendi arkadaşlarıyla sürekli geceleri dışarı çıkması da ağır kusurdur. Eşine sürekli hareket etmesi, eşe karşı fiziksel şiddet uygulaması, eşini aşağılaması, eşini küçük düşürmesi, ekonomik şiddet uygulaması kadının ağır kusurlarına örnektir.

Boşanmak İsteyen Kadın Hakları Nelerdir?

Boşanma davasında kadının haklarını sıralayacak olursak;

 • Boşanma davasında kadının ziynet alacağı hakkı,
 • Kadının maddi tazminat hakkı,
 • Kadının manevi tazminat hakkı,
 • Kadının ortak konutta kalmaya devam etme hakkı,
 • Kadının uzaklaştırma alma hakkı,
 • Kadının yoksulluk nafakası alma hakkı,
 • Kadının mal paylaşımı hakkı,
 • Kadının velayet alma hakkı,
 • Kadının çocuk için nafaka alma hakkı,
 • Kadının kişisel eşyalarını alma hakkı 

Olarak sıralandırabiliriz. Her somut yani yaşanılan boşanma davasında bu içeriklerin değişme olasılığı bulunmaktadır. Bu haklar her davada talep edilebilir ancak içerik ve yaşanılanlar bakımından elde edilme olasılarının değerlendirilmesi gerekecektir.

Boşanmak İçin İlk Önce Ne Yapılır?

Boşanmak için ilk önce yapılması gereken boşanma davasının nasıl kazanılacağı hakkında bilgi sahibi olunmaktan geçer. Her işte olduğu gibi boşanma davalarında da işin uzmanı bir boşanma avukatından hukuki destek alınması tavsiye olunur. Zira boşanma davasında alınabilecek hakların kaybı durumunda geriye dönmek mümkün olmayacaktır. Boşanma davalarında hak kayıplarının yaşanması sizi kalan ömrünüzde zorlayabilir. Yanlış bir evlilik ve yanlış bir boşanma sonucu maddi ve manevi kayıplar yaşayabilirsiniz. Bunun üstesinden gelebilmek için ilk önce yapılması gereken profesyonel destek alınmasıdır. Siz profesyonel destek aldıktan sonra bırakın tüm süreci bu konunun uzmanı boşanma avukatı yürütsün ki alabileceğiniz maksimum destek ile haklarınız kayba uğramasın.

Evliyken Alınan Ev Boşanınca Kimin Olur?

Evliyken çiftlerin aldığı ev boşanma davası sonrasında görülecek olan mal paylaşımı davası ile paylaşıma tabi olacaktır. Eşlerden birisi çalışmasa dahi çalışan eşin ödediği kredi sonrasında bir ev alınmış olsa bile bu ev boşanma davası sonrasında eşler arasında paylaşıma tabi tutulacaktır. Siz, ben yıllarca çalıştım benim paramla alındı bu ev deseniz dahi çalışmayan eş evlilik birliği içinde edinilmiş mal olduğundan dolayı ve çalışmasa dahi evlilik içinde emek verdiğinden dolayı bu evin yarısına hak kazanabilecektir. Davaların iyi bir şekilde takip edilmesi ve evliyken alınan evin boşanma davasında kimin olacağı konusunda lehe ve aleyhe savunmaların gözden geçirilmesi şarttır. 

1