Memur Hukuku | Ankara Memur Avukatı | Mil Hukuk

Memur Hukuku

Memur Hukuku

Ankara' da Memur Hukukunda Uzman Mil Hukuk; Memur Hukuku Avukatı Nedir, Memur Hukuku Konusunu Oluşturan Durumlar, Memur Hukuku Mevzuatları, Memurların Karşılaştığı Hukuki Durumlar ve Daha Fazlası için İçeriğimizi Okuyabilirsiniz!

Memur Hukuku

Mil Hukuk bürosunda memur hukuku kapsamına giren yasal süreçlere de bakılmaktadır. Memur hukukunun tam kavranabilmesi için öncelikle memurun ne anlama geldiğini bilmek gerekiyor. Memur, devlet kurumlarında maaşlı şekilde çalışan kişilerdir. Diğer bir ifadeyle halka kamu hizmeti sunan görevlilerdir.

Türk hukuk sisteminde memur hukukuyla alakalı bir alan yok. Fakat hukuktaki ihtisaslaşmanın ilerlemesi sonucunda memur hukukunun idare hukukunun alt dalında yer almasını sağlamıştır. Ankara hukuk bürosu bünyesinde sunulan memur hukukunda memurlarla idarenin arasında meydana gelen uyuşmazlıklar çözülmeye çalışılır. Memur hukukundaki yargı kolu, idare yargı olarak geçiyor. Ancak birkaç noktada adli yargıda devreye girebiliyor.

 

Memur Hukuku Avukatı Nedir?

 

Memur hukuku avukatı, isminden de anlaşılacağı üzere memurlukla ilgili davalara bakar. Memur hukuku avukatı, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunlarına göre çalışmalar yapar. Memurlar herhangi bir yasal süreçle karşılaştıklarında memur hukuku alanında uzman avukatlarla çalışmalıdır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu hakkında yüksek bilgi birikimine sahip olan avukatlar, müvekkillerini ona göre yönlendirir. Bu kanuna göre memurluk meslek olarak tanımlanmıştır. Memurların hak ve devleri de 657 sayılı kanuna göre düzenlenmiştir. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu memurların;

 • Hakları,
 • Nitelikleri,
 • Yükümlülükleri,
 • Atamaları,
 • Görevleri,
 • Yetkileri,
 • Ödenek ve aylıkları gibi hakları düzenliyor.

Memur avukatı, memuriyetle alakalı herhangi bir ihlal olduğu takdirde tebliğden itibaren 60 gün içerisinde müvekkili adına dava açar. 60 günlük süre hak düşürücü nitelikte olduğundan dolayı kesinlikle ihmal edilmemesi gerekiyor. Memur avukatı, müvekkillerinin menfaatine uygun olarak dava açarken mahkeme seçimi yapar. 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda memurlar için idare mahkemesinin yetkili olacağı belirtilmiştir. Avukat, memur hukukunu ilgilendiren dava dilekçelerini 2577 sayılı yasanın 3. ve 5. maddesine uygun olarak yazmalıdır. Eğer bu noktaya dikkat edilmeden dava dilekçesi yazılırsa reddedilir. Hatta ikinci yazılan dilekçede de hatalar devam ederse o zaman davanın reddine karar verilir.

 

Memur Hukuku Konusunu Oluşturan Durumlar

 

Memur hukuku, memurları ilgilendiren her türlü uyuşmazlıkları ele alıyor. Memur hukuku konusunu oluşturan durumlar şu şekilde sıralanabilir;

 • Görevden çıkarma iptali,
 • Disiplin cezaları,
 • Sözleşme feshinin geçersizliği kamu kurum zararı,
 • Atama işlemleri iptali,
 • Görevden almaların iptali,

Memur hukukunda en fazla disiplin cezaları ve uyuşmazlıkla ilgili durumlarla karşılaşılıyor. Memurların disiplin cezası almasında usuli işlemler mevzuatların takip edilmesi gerekiyor. Memura ceza verecek makam ve kişiler, hangi eylemlere nasıl bir disiplin cezası vereceğini memur hukukuna bakarak karar verir. Disiplin soruşturması memur hukukuna göre mutlaka yapılmalıdır. Aynı zamanda zamanaşımı süresi hükmü de memur hukukunda net olarak ifade edilmiştir. Ankara memur hukuku avukatı, ayrıntılı şekilde düzenlenen disiplin hukuku mevzuatlarına göre müvekkillerini yönlendiriyor. İdareler, disiplin hukuku mevzuatlarına uymadığında ortaya uyuşmazlık çıkabiliyor.

Memur hukuku mevzuatları şu şekilde sıralanabilir;

 • Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği
 • 926 Sayılı TSK Personel Kanunu
 • 2577 Sayılı İdare Yargılama Usulü Kanunu
 • 6413 Sayılı TSK Disiplin Kanunu
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

 

Memurların Karşılaştığı Hukuki Durumlar

 

Devlet memurlarının en çok karşılaştığı hukuki durumlar şöyle sıralanabilir:

 

Atama ve Yer Değişikliği Taleplerinin Yerine Getirilmemesi

Memurların en çok karşılaştığı problemlerin başında atama ve yer değişikliği taleplerinin memur hukukuna aykırı şekilde yapılmasıdır. Atamalarının ve yer değişikliğinin usulsüz olduğunu düşünen memurların bir memur hukuku avukatı ile iletişime geçmesi gerekiyor. Mil Hukuk, alanında uzman avukatlarla memurların atama ve yer değişikliklerindeki sorunları inceleyip ona göre bir yasal süreç başlatıyor.

 

Akademik Personelin Ataması, Maaş, Yer Değişikliği ve Özlük Hakları

Memur hukuku avukatı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’na bağlı olarak çalışan akademik personellerin hukuki problemlerine de bakıyor. Akademik personeller, farklı bir kanuna bağlıdır. Ancak görev ve sorumlulukları İdari Yargı görev alanına giriyor. Bundan dolayı da iptal davası açma süresi yukarıda belirttiğimiz gibi 60 gündür. Yetkili idare mahkemeleri tarafından dava açılması gerekmektedir. Telafi edilemeyen bir zarar çıktığı zamanda yürütmenin de mutlaka durdurulması gerekiyor.

 

Disiplin Soruşturma Süreçleri ve Disiplin Cezalarının Verilmesi

Memur hukuku kapsamında devlet memurlarıyla ilgili disiplin süreçleri de incelenir. Yetkili idare mahkemesine 60 gün içerisinde iptal davası açılabilir. Memurlar aldıkları disiplin cezalarına karşı dava açarak haklarına yeniden kavuşabilir. Dava yalnızca disiplin cezaları için açılmaz. Tayin ve atamanın olumsuz olması da dava açılma sebeplerindendir. Eğer dava açıldığında imkansız ve telafisi olmayan sonuçlar ortaya çıkarsa yürütmenin durdurulması da talep edilebilir. Bunun için avukatla detaylı olarak konuşmak gerekiyor.

 

Memurun Tayin Talebinin Reddedilmesi, Disiplin Cezası Alması ve İhraç Edilmesi

Memurlar; tayin talepleri reddedildiğinde, disiplin cezası aldıklarında ve ihraç edildiğinde bir avukata danışarak sorunu çözmeye odaklanabilirler. Disiplin, ihraç edilme ve tayin taleplerinin reddedilmesi cezaları alan memurlar, nihai kararlara karşı 60 gün içinde iptal davası açabilir. Bu iptal davası, yetkili idare mahkemesinden açılmalıdır. Mil Hukuk bürosuyla iletişime geçerek memur hukuku alanını kapsayan tüm durumlar için bilgi alabilirsiniz.

İlgili Etiketler:
1