Vatandaşlık Avukatı | Mil Hukuk & Danışmanlık

Vatandaşlık Avukatı

Vatandaşlık Avukatı

Vatandaşlık avukatı, vatandaşlık davaları ya da yabancılar hukuku ile ilgilenen avukatlar için kullanılan bir tabirdir. Vatandaşlık ya da yabancılar hukuku alanlarında uzman bir avukatın bu şekilde adlandırılması kanun gereği bir husus değildir.

Vatandaşlık Avukatı

İçindekiler

Vatandaşlık Avukatı

Vatandaşlık avukatı, vatandaşlık davaları ya da yabancılar hukuku ile ilgilenen avukatlar için kullanılan bir tabirdir. Vatandaşlık ya da yabancılar hukuku alanlarında uzman bir avukatın bu şekilde adlandırılması kanun gereği bir husus değildir. Nitekim kanunumuzda avukatların belirli bir alanda uzmanlaşmasını zorunlu kılan bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak idari dava avukatları, vatandaşlık avukatı, yabancılar hukuku avukatları ya da bu alanda kendisini yeterlilik seviyesine getirmiş avukatlar müvekkil çevresi içerisinde bu adla isimlendirilebilmektedir. 

 • Yabancıların miras hakkı
 • Türk Soylu Yabancıların Çalışma İzin ve Hakları
 • Yabancıların Gayrimenkul Edinme Hakkı
 • Yabancı Sermayeli Şirket Kurma, Şirketlere Ortak Olabilme Hakkının kullanılabilmesine ilişkin işlemler
 • Yabancıların Türkiye’de Çalışması, Çalışma İzni alınmasına ilişkin hukuki işlemlerin takibi
 • Seyahat – İkamet Hakkının kullanılması ve bu konularda hukuki destek alınmasına ilişkin işlemler oturma izni ikamet izni
 • Yabancı şirket ya da yabancı şahısların söleşme hukukuna ilişkin işlemleri
 • Basın Özgürlüğü kapsamındaki yabancı kişilerin hakları
 • Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma ve Sosyal Güvenlik Hakları ile yabancıların Türkiye'de tedavisi sonucu oluşan davalar
 • Eğitim Hak ve Özgürlüğü ve vatandaşlık hukuku
 • Dernek Kurma ve Üye Olma Hakkı
 • Kişi Dokunulmazlığı
 • Vatandaşlık başvurusu reddi iptal davası

gibi hukuki konularda hukuki destek verilmesine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi vatandaşlık avukatının görevleri içerisinde sayılabilir. 

Bu tür hizmetlerin alınması konularında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için hukuk büromuzla iletişime geçebilirsiniz. Yabancılar hukuku alanında vatandaşlık avukatı ile çalışmak isteyen kişilerin bu konularda uzman bir vatandaşlık avukatından hukuki destek alması tavsiye edilmektedir.

Vatandaşlık Başvurusu Reddine karşı yapılabilecekler hakkında bilgi almak için Vatandaşlık Başvurusu Reddi Kararının İptali Davası başlıklı makalemizi okuyabilir ve bizimle iletişime geçebilirsiniz.

1