Sözleşmeli Er Nedir | Mil Hukuk & Danışmanlık

Sözleşmeli Er Nedir

Sözleşmeli Er Nedir

Sözleşmeli er kavramı Türk Silahlı Kuvvetler bünyesinde faaliyet gösterecek olan rütbesiz erlerin sözleşme kapsamında istihdam edilmesine yönelik işlemlerin bir bütünüdür. Sözleşmeli er kavramı ile Türk Silahlı Kuvvetleri profesyonel ordu yapılaşması

Sözleşmeli Er Nedir

İçindekiler

Sözleşmeli Er Nedir?

Sözleşmeli er kavramı Türk Silahlı Kuvvetler bünyesinde faaliyet gösterecek olan rütbesiz erlerin sözleşme kapsamında istihdam edilmesine yönelik işlemlerin bir bütünüdür. Sözleşmeli er kavramı ile Türk Silahlı Kuvvetleri profesyonel ordu yapılaşmasına hız kazandırmıştır. Ancak vatani görevini yapma çağına gelmiş kişilerin sözleşmeli erlik sistemine girmesi ile yeni bir kanuni düzenlemeye geçilmiş sözleşmeli erlerin özlük haklarının uygulanması ile disiplin işlemlerinin hukuki olarak düzenlenmesi gereksinimi ön plana çıkmıştır. İşte bu yüzden sözleşmeli erlerin bu sisteme girişleri, özlük hakları, yükselmeleri, disiplin cezaları gibi hususların tanımlanması zorunluluğu bulunmkatadır. Nitekim Türk Silahlı Kuvvetlerine uzman erbaş ile sözleşmeli erbaş ve er alımı hakkında duyuru yayımlanmış ve 2016 yılından bu yana icra edilen temin faaliyetleri neticesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman erbaş ihtiyacının karşılanmış olması nedeniyle, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına belirli bir süre dış kaynaktan uzman erbaş alımı yapılmayacağı ancak sözleşmeli erbaş ve er alımına devam edileceği, bu süreçte uzman erbaş ihtiyacı oluşur ise ihtiyacın başarılı ve gerekli kriterleri sağlayan sözleşmeli erbaş ve erlerden karşılanacağı açıklanmıştır. Bu yüzden sözleşmeli erlerin önemi bir kat daha artmış olmakla birlikte hukuki ihtilafların çözüme kavuşturulması gerekliliği de ön plana çıkmıştır. 

Sözleşmeli Er Temini

Sözleşmeli erlik için başvurular nasıl yapılmaktadır?

Sözleşmeli er temini kapsamında başvurular sadece her temin döneminde https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yayımlanan çevrimiçi (online) başvuru formu doldurularak yapılmaktadır. Bunun dışında (posta veya belgegeçer yoluyla CV, dilekçe vb.) başvurular kabul edilmemektedir.

Sözleşmeli er başvurusunda öğrenim şartı nedir?

En az ilköğretim (ortaokul) mezunu olmak şartı aranmaktadır.

Sözleşmeli er başvurusunda askerlik şartı nedir?

Askerlik hizmetine devam etmek - Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak tamamlamış olmak - Askerlik hizmetine başlamamış olmak şartı aranmaktadır.

Askerlik hizmetinin bitiminde teskere bırakarak sözleşmeli er olunabiliyor mu?

Teskere bırakarak askerde kalma şeklinde bir uygulama bulunmamaktadır.

Sözleşmeli erliğe ön başvuru yapan adaylar ön başvuru sonuçlarını (ikinci seçim aşaması sınav çağrılarını) nasıl öğrenebilmektedir?

Ön başvuru sonuçları ikinci seçim aşaması faaliyetlerinden önce belirtilen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayımlanmaktadır. Ayrıca adayların cep telefonlarına SMS (kısa mesaj) ve elektronik posta adreslerine (e-posta) mail olarak bilgilendirme yapılabilmektedir.

Sözleşmeli er seçim aşaması sınavları hangi aşamalardan oluşmaktadır?

Sözleşmeli er seçim aşaması sınavları aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır: a. Başvuru evraklarının incelenmesi/Evrak Kontrol, b. Fiziki Değerlendirme (Boy ve Kilo oranlarının kontrolü), c. Fiziki yeterlilik testi (FYT), ç. Mülakat, d. Sağlık raporu/güvenlik soruşturması işlemleri. (Fiziki Değerlendirme (Boy ve Kilo oranlarının kontrolü),fiziki yeterlilik testi ve mülakatta başarılı olan adaylar içindir.)

Sözleşmeli er adaylarına yazılı sınav yapılmakta mıdır?

Sözleşmeli er adaylarına yazılı sınav yapılmamaktadır.

Ön başvurusu kabul edilen adayların ikinci seçim aşamalarına gelirken beraberinde hangi belgeleri getirmeleri gerekmektedir?

Adayların getirmeleri gereken belgeler ve doldurmaları gereken formlar başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

İkinci seçim aşamaları ne kadar sürede bitmektedir?

Kendisine belirtilen tarihte yarım gün içerisinde tamamlanmaktadır.

Fiziki değerlendirmede nelere bakılmaktadır?

Adayların boy ve vücut ağırlığının istenen standartlarda olup olmadığı, bu konuda görevlendirilen personeller tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara uygun olarak kontrol edilmektedir.

Fiziki değerlendirmede elenen adayların itiraz hakkı var mıdır?

Fiziki değerlendirmesi olumsuz olan adaylar itiraz ettiklerinde farklı tartı, ölçüm veya kontrol cihazları ile tekrar ölçülerek değerlendirilmekte, ikinci değerlendirmede belirlenen sonuçlara itiraz edilememektedir.

Fiziki yeterlilik testi (FYT) hangi aşamalardan oluşmaktadır ve standartları nelerdir?

Fiziki yeterlilik testi (FYT) mekik koşusu veya 400 metre koşu, mekik ve şınav branşlarından oluşmaktadır. Standartları ise başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Fiziki yeterlilik testinden elenen adayların itiraz hakkı var mıdır?

FYT notu olarak belirlenen baraj puanını geçemeyen adaylar itiraz hakkına sahiptirler.İtiraz eden adaylar tekrar tekrar not yükseltme sınavına tabi tutulur.Sınav sonucunda Nihai Karar Komisyonunun verdiği karar kesin olup değiştirilemez ve itiraz edilemez.

Mülakatta nelere dikkat edilmektedir?

Mülakat görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir. Mülakatla ilgili diğer hususlar başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

İkinci seçim aşaması sınav sonuçları adaylara nasıl bildirilmektedir?

İkinci seçim aşaması sınavlarında adayların başarılı olup olmadıkları, her aşamanın bitiminde/aynı gün kendilerine tebliğ edilmektedir.

İkinci seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylar sınavlardan sonra ne işlem yapacaktır?

İkinci seçim aşaması sınavlarında başarılı olan adaylar; sağlık raporu işlemleri için Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilmektedir.
Adayların; kendilerine verilen sevk belgesi ile sevk edildikleri tarihten itibaren Ankara ilinde üç iş günü, diğer illerde beş iş günü içerisinde sağlık raporu işlemlerine başlamaları gerekmektedir. Her ne sebeple olursa olsun sevk belgesinin geçerli olduğu sürede sağlık işlemini başlatmayan adaylara ikinci kez hastane sevk belgesi verilmemektedir. Sağlık işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi başvuru kılavuzunda belirtilmektedir.

Olumsuz sağlık raporu alan sözleşmeli er adaylarının rapora itiraz hakkı var mıdır?

Olumsuz rapor alan sözleşmeli er adaylarının rapora itiraz hakkı bulunmaktadır.

Olumsuz sağlık raporuna itiraz işlemi nasıldır?

Yetkili sağlık kurulu tarafından verilen raporlara tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içinde itiraz edilebilecektir. Aday tarafından itiraz edildiği takdirde; itiraz dilekçesi o yerin İl Sağlık Müdürlüğünce ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte en yakın TSK sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneye sevk edilecektir. Birinci ve ikinci rapor kararları aynı olursa karar kesinlik kazanacaktır. Çelişki halinde hasta İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği bir hakem hastaneye gönderilecektir. Bu hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesin olacaktır. İtiraz işlemleri 10/9/198- tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen hükümlere göre yürütülmektedir.

Sözleşmeli er temini kapsamında başarılı olan adaylar sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemlerinin sonucunu nereden takip edebilmektedir?

İkinci seçim aşamalarında başarılı olan adaylar; adaylık işlemlerinin (sağlık, güvenlik soruşturması vs.) sonuçları hakkında güncel bilgileri https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden öğrenebileceklerdir.

Değerlendirme/sınıflandırma nasıl yapılmaktadır?

Yapılacak seçim aşaması sınavları sonucunda başarılı olan adaylar, elde ettikleri sınav sonuç puanına göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralanmaktadır. Adaylar, puanı en yüksekten başlanmak suretiyle idarenin ihtiyaçları dikkate alınarak kontenjanlar doğrultusunda nitelik durumlarına göre asil/yedek olarak sınıflandırılmakta/yerleştirilmektedir. Sınavların değerlendirilmesinde; fiziki yeterlilik testi notunun % 50'si ve mülakat notunun % 50'si alınarak, toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılmaktadır.

Geçmiş yıllarda girmiş olduğum sınav sonuçları hakkında bilgi alabilir miyim?

Son beş yıllık süre içerisinde girmiş olduğunuz sınavlar ile ilgili dilekçe, bilgi edinme veya CİMER yoluyla başvurmanız hâlinde bilgi alabilirsiniz.

Sözleşmeli er adaylarının eğitime çağrı tebligatları ne zaman ve nasıl yapılmaktadır?

Sınav aşamalarında başarılı olan ve sağlık raporu ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanan adayların dosyaları eğitime çağrı tebligatı yapılması maksadıyla ilgili Kuvvet Komutanlıklarına gönderilmektedir. İlgili Kuvvet Komutanlıklarınca eğitime çağrı tebligatları, her kurs döneminden önce adayların bildirmiş oldukları ikametgâh adreslerine iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılmaktadır. Ayrıca adayların cep telefonlarına SMS (kısa mesaj) ve elektronik posta adreslerine (e-posta) mail olarak bilgilendirme yapılabilmektedir.

Sözleşmeli er adaylarının ön sözleşme süreleri ne kadardır?

Sözleşmeli er adayları "Ön Sözleşme" yapılarak askerî eğitime alınırlar. Ön sözleşme, eğitim süresi sonuna kadar geçerlidir.

Sözleşmeli er adaylarının ilk sözleşme süreleri ne kadardır?

Eğitim süresi sonunda başarılı olan sözleşmeli erler ile 4 yıldan fazla olmamak şartıyla en az 3 yıllık ilk sözleşme yapılır.

İlk sözleşme bittikten sonra tekrar sözleşme yapılabilir mi?

İlk sözleşme süresi bittikten sonra yapılacak müteakip sözleşmeler, 1 yıldan az 3 yıldan fazla olmamak şartıyla azamî yedi (7) hizmet yılı sonuna kadar uzatılabilir.

Sözleşmeli erler en fazla kaçıncı yılın sonuna kadar sözleşme yapabilirler?

Sözleşmeli erbaş ve erler, azami yedi hizmet yılı görev yapabilirler.

Sözleşmeli erbaş ve erlerin yedi (7) yıllık hizmet sürelerinin sonunda memuriyete geçiş hakları var mıdır?

Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuatlarındaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanundaki usul ve esaslar çerçevesinde atanırlar. Konuyla ilgili hususlar 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunda belirtilmektedir.

Sözleşmeli erlikten uzman erbaşlığa geçiş hakkı var mıdır?

Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar ilgili mevzuattaki şartları sağlamak şartıyla, uzman erbaşlığa başvurabilirler. En az üç yıl görev yapmış olanlar, -9 yaşını geçmemiş olanlar müteakip sözleşme süresi içerisinde başvuru yapabilir. Bu durumda olanların, başvurularının kabul edilmesi halinde uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Başvuruda bulunan sözleşmeli erbaş ve erlere nitelik belgeleri, görev yerleri, hizmet süresi, eğitim durumu, takdir ve ceza durumları dikkate alınarak öncelik verilir. Sözleşmeli çavuşlar, mezuniyet kriterlerini sağlamak şartıyla uzman erbaşlığa uzman çavuş rütbesiyle başlarlar.

Sözleşmeli erlikten muvazzaf astsubaylığa geçiş hakkı var mıdır?

Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar ilgili mevzuattaki şartları sağlamak şartıyla, astsubaylığa başvurabilirler. En az üç yıl görev yapmış olanlar müteakip sözleşme süresi içerisinde başvuru yapabilir. Bu durumda olanların, başvurularının kabul edilmesi halinde astsubaylığa nasbedilenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Başvuruda bulunan sözleşmeli erbaş ve erlere nitelik belgeleri, görev yerleri, hizmet süresi, eğitim durumu, takdir ve ceza durumları dikkate alınarak öncelik verilir.

Sözleşmeli er adaylarının ön sözleşme yaptıktan sonra ayrılma hakkı var mıdır?

Ön sözleşme süresi içinde sözleşmeli er adayları ön sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmek isteyebilir ve ayrılabilirler.

Ön sözleşmesini fesheden sözleşmeli er adaylarının aynı göreve tekrar geri dönebilme hakları var mıdır?

Ön sözleşmesini feshederek ayrılanlar tekrar TSK'ya sözleşmeli er olarak geri dönemezler.

Ön sözleşmesini fesheden sözleşmeli er adayları herhangi bir tazminat ödemeleri gerekir mi?

Ön sözleşme süresi, sözleşmeli er adayları için deneme süresi gibi değerlendirildiğinden, ön sözleşme süresi içinde ayrılanlar hakkında herhangi bir cezaî işlem yapılmaz, tazminat ödemezler. Fakat sözleşmeli er adaylarının ücretleri her ayın başında peşin olarak ödendiği için çalışmadığı günlere ait yapılan ücret ve ödemeler kendisinden geri alınır.

Sözleşmeli erler hangi görevleri yaparlar?

Sözleşmeli erbaş ve erler; istihdam edildikleri kadro görevleri ile -11 sayılı TSK İç Hizmet Kanununda erbaş ve erler için belirtilen görevleri yaparlar.

Sözleşmeli erlerin tabanca alma hakları var mıdır? Kimlik kartları ve kıyafetleri nasıldır?

Sözleşmeli erlerin silahları kadro silahıdır. Sözleşmeli erlere tabanca verilmez ve tabanca taşıma hakları yoktur. Sözleşmeli erbaş ve erlerin sadece kendilerine TSK Akıllı Kartı verilecektir.

Sözleşmeli erler akşam mesaiden sonra evlerine gidebilirler mi?

Sözleşmeli erler yükümlü erbaş ve erler gibi kışlada iskân edilirler. Akşam mesaiden sonra evlerine gidemezler.

Sözleşmeli erler evlenebilirler mi? Eşlerini görev yaptıkları yerlere götürebilirler mi?

Sözleşmeli erler evlenebilirler. Fakat evli olsalar bile kışlada iskân edildikleri için akşam mesai sonrası evlerine gidemezler. Bu nedenle eşlerini görev yaptıkları yerlere götürmeleri mümkün olmamaktadır.

Sözleşmeli er adaylarının izin alma hakkı var mıdır?

Sözleşmeli er adaylarının yıllık izin hakkı bulunmamaktadır. Yıllık izinler sözleşmeli er olduktan sonra verilebilir.

Sözleşmeli erlerin ilk sözleşmelerini müteakip birliklerine atandıklarında yıl sonuna kadar kaç gün izin kullanacaklar?

Sözleşmeli erbaş ve erlerin barışta her yıl otuz gün yıllık planlı izin hakkı vardır. Bu müddete yol dâhil değildir. Ayrıca, kısa süreli mazeretlerde kullanılmak üzere on beş güne kadar yıllık mazeret izni verilebilir. Yıllık izinlerin verilmesi, zamanı ve süresi hizmetin aksamaması esas alınmak suretiyle kıta, karargâh ve kurum amirlerince düzenlenir. On beş günlük mazeret izni dışında sözleşmeli erbaş ve erlere verilebilecek izinler 6191 Sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda belirtilmiştir. 

Sözleşmeli erler hava kuvvetleri sözleşmeli er kara kuvvetleri sözleşmeli er ve deniz kuvvetleri sözleşmeli er olarak ayrılmaktadır.

1