Kocasından Boşanmak İsteyen Kadın Ne Yapmalı | Mil Hukuk

Kocasından Boşanmak İsteyen Kadın Ne Yapmalı

  • Anasayfa
  • Kocasından Boşanmak İsteyen Kadın Ne Yapmalı

Kocasından Boşanmak İsteyen Kadın Ne Yapmalı

Kocasından boşanmak isteyen bir kadının boşanmak için Aile Mahkemesine bir dilekçe ile başvuruda bulunması gerekmektedir. Boşanma davalarında..

Kocasından Boşanmak İsteyen Kadın Ne Yapmalı

Kocasından boşanmak isteyen bir kadının boşanmak için Aile Mahkemesine bir dilekçe ile başvuruda bulunması gerekmektedir. Boşanma davalarında yetkili mahkeme eşlerden birinin  yerleşim yeri ya da davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesi olacaktır. Bu nedenle boşanmak isteyen kişinin ya çiftlerin birlikte oturdukları evin bağlı olduğu aile mahkemesine ya da oturduğu ve ikametgahının bulunduğu aile mahkemesine dilekçe ile başvurabilmektedir.

Boşanmak isteyen bir kadın evlilik birliğinin temelden sarsılmış olmasını boşanmak için gerekçe gösterebilmektedir. Buna bağlı olarak evlilik birliği çiftin artık ortak hayatı sürdürmelerine imkan vermeyecek şekilde temelden sarsılmış olması gerekmektedir.

Boşanma davasının tamamlanmasını ardından kadının korunması için tazminat ve nafaka öngörülmektedir. Bunlardan maddi ve manevi tazminat evlilik içerisinde bir takım mevcut ya da beklenen menfaatlerin gerçekleşmemiş olması sebebiyle bu duruma sebep olan karşı taraftan talep edilebilmektedir. Boşanmaya sebep olan olaylar içerisinde örnek verecek olursak hakaret, tehdit, dayak ve bunlara benzer durumlar yaşanması halinde maddi ve manevi tazminat talebinde bulunulabilmektedir.

Nafaka taleplerinin çeşitlilik gösterdiğini söyleyebiliriz. Yoksulluk nafakası boşanma sebebiyle fakirleşecek olan ve geçimini sağlayamayacak olan durumda olan tarafça karşı taraftan kişinin maddi gücü oranınca süre ile sınırlı olmadan talep edilmektedir. Nafakayı ödeyecek olan tarafın herhangi bir şekilde kötü davranışı olsun ya da olmasın yoksullaşan kişi yoksulluk nafakası almak için mahkemeye talepte bulunabilir. Yoksulluk nafakası dışında iştirak nafakası, tedbir nafakası gibi nafaka türleri de bulunmaktadır.

Boşanmak isteyen bir kadının ilk olarak boşanma davası dilekçesini hazırlayacak başvuruda bulunması ve boşanmanın gerçekleşmesi sonucunda nafaka ile ilgili olan konuları avukatı ile görüşmesi çok daha sağlıklı olacaktır. 

Boşanma Davası Dilekçe Örneği

AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI:

DAVALI:

ADRESİ:

KONU: Evlilik birliğinin sarsılması sebebiyle boşanma kararı verilmesi talebinden ibarettir (Ancak nafaka talep edilecekse burada nafaka talebinin de yazılması gerekmektedir).

AÇIKLAMALAR

1- Davalı (isim-soy isim) ile .../.../.... tarihinde evlendim.

2-Evlenme tarihinden bu zamana kadar aralarında sürekli olarak şiddetli anlaşmazlıklar meydana gelmiştir. Artık hiçbir şekilde davacı tarafla anlaşamamaktayız ve evlilik birliğini sürdürmemiz imkânsız hale gelmiştir. Daha önce bütün bu anlaşmazlıklara rağmen yeniden başlamayı denedik, ancak bu girişimler her seferinde başarısızlıkla sonuçlandı. Yaşanan bu anlaşmazlıklar neticesinde davalı (isim-soy isim) ile yaklaşık iki aydır fiilen ayrı yaşamaktayız. Artık ailemle yaşıyorum. Ben de davacı tarafta boşanmayı istemektedir. Davalı taraftan herhangi bir tazminat istemiyorum ya da maddi manevi tazminat, iştirak, yardım ve tedbir nafakası istiyorum.

3- Açıklanan nedenlerle tarafların boşanmaları için işbu boşanma davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ NEDENLER: 4721 s. Kanun m. 166 ve ilgili sair mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER: Nüfus kaydı, tanık beyanları ve gerektiğinde her tür sair deliller.

SONUÇ ve İSTEM: Yukarıda açıklanan nedenlerle boşanmaya hükmedilmesine, yargılama giderlerinin ve varsa vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

…/…/…
Davacı 
(isim-soy isim-imza) 

Anlaşmalı Boşanma Davası Dilekçe Örneği

İLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DAVACI : (Ad, Soyad, TC, Adres)

DAVALI : (Ad, Soyad, TC, Adres)

KONU : TMK m.166/3 maddesi uyarınca anlaşma gereği boşanma istemi

AÇIKLAMALAR

1. Davalı eşim … (isim-soy isim)... ile ......... tarihinden beri evliyiz. Bu evliliğimizden çocuklarımız olmamıştır/olmuştur.

2. Son zamanlarda davalı ile aramızda ruhen ve fikren uyumsuzluk çıkmış, bir arada yaşama için çabalarımız da yeterli olmamıştır. Artık evlilik birliğini devam ettiremeyeceğiz. Davalı da boşanmak istemektedir.

3. Boşanmanın fer’i hükmü olarak davalı ile yaptığımız protokolü de eklice sunuyorum.

4. Boşanma kararı verilmesini talep etmekteyim.

DELİLLER: 1. Nüfus kayıtları,

2. Mahkemeye sunulan protokol,

3. Davalının bizzat mahkemede kabulü,

4. Sair her türlü yasal delil.

HUKUKİ SEBEPLER: TMK m. 166 ve ilgili mevzuat

SONUÇ VE İSTEM: Davamın kabulü ile davalı da boşanma isteğimi kabul edeceğinden duruşmamızın yapılarak anlaşmamıza binaen TMK 166/3 maddesi uyarınca boşanmamıza, masrafların davalıdan alınmasına protokol uyarınca, ekonomik ve sosyal durum hakkında da karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. 

(Nafaka talebiniz var ise bunu yaptığınız anlaşma metninde belirtmeli ve ondan sonra mahkemeye sunmalısınız).

EKLER : 1. Protokol

2. Nüfus kayıt sureti

Saygılarımla,
(Tarih)
DAVACI
(Ad, Soyad, İmza)

1