Boşanmada Kadının Kusurları Nelerdir | Mil Hukuk

Boşanmada Kadının Kusurları Nelerdir

  • Anasayfa
  • Boşanmada Kadının Kusurları Nelerdir

Boşanmada Kadının Kusurları Nelerdir

Boşanmada kusur sayılan haller hem kadınları hem de erkekleri ilgilendirmektedir. Aynı zamanda boşanmada kusur sayılan haller kanunda belirtilmiş

Boşanmada Kadının Kusurları Nelerdir

İçindekiler

Boşanmada kusur sayılan haller hem kadınları hem de erkekleri ilgilendirmektedir. Aynı zamanda boşanmada kusur sayılan haller kanunda belirtilmiş olsa da kusur sebepleri yalnızca bunlar ile sınırlı kalmamaktadır. Her somut olayda kusur olarak kabul edilebilen hallerde değişiklikler olabilmektedir. Genel olarak boşanmada kusur olarak kabul edilen hallerin neler olduğu merak edilmektedir. Boşanmaya sebep olabilecek kusurları halleri şu şekilde sıralamak mümkündür;

  • Eşlerden birinin zina yapmış olması,
  • Eşlerden birinin diğerinin hayatına kast etmesi, kötü muamelede bulunması, ağır derecede onur kırıcı davranışlarda bulunuyor olması,
  • Eşlerden birinin suç işlemesi ve haysiyetsiz bir şekilde hayatını sürdürmesi,
  • Eşlerden birinin evlilik birliği içerisinde doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek için ortak olan konutu terk etmiş olması,
  • Eşlerden birinin akıl hastası olması,
  • Eşlerden birinin sakat yükümlülüğüne karşı şekilde hareketlerde bulunması,
  • Eşlerden birinin diğer eşe karşı olan fiziksel, ekonomik, psikolojik, sosyal ya da cinsel saldırıda bulunması,
  • Eşlerden birinin evlilik birliği içerisinde doğan yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçması,

Yukarıda sıralamış olduğumuz boşanma nedenleri ve kusur olarak sayılabilen haller dışında başka bir çok kusurlu hal sayılabilmektedir. Boşanma nedenleri ve kusur olarak sayılabilen haller yalnızca bu sıralamış olduğumuz maddeler ile sınırlı kalmaz çoğaltılabilmektedir.

Yukarıda sıralamış olduğumuz boşanmada kusurlu olarak sayılabilen haller hem kadın hem de erkek eş için geçerli olmaktadır. Ancak genel olarak boşanma davalarında kadın eşe yükletilen kusur halleri evlilik birliği içerisinde doğan yükümlülüklere aykırı davranışlar, sadakat yükümlülüğüne karşı olan aykırı davranışlardır. Erkek olan eşe yükletilen kusurlu sayılabilecek haller psikolojik, ekonomik, cinsel, fiziksel şiddet ve sadakat yükümlülüğüne aykırı şekilde hareketler şeklindedir.

Boşanmada kusur sayılan sebepler hem kadın eş hem de erkek eş için geçerli olsa da yukarıda da anlattığımız gibi bazı kusurlu davranışlar kadın olan eşe yükletilirken bazı kusurlu davranışlar ise erkek olan eşe yükletilmektedir. Ancak boşanmaya neden olabilecek kusurlu hareketlerin tamamının hem erkek hem de kadın eş için geçerli olduğunu unutmamalısınız.

1