Kadının Nafaka Alma Şartları Nelerdir | Mil Hukuk & Danışmanlık

Kadının Nafaka Alma Şartları Nelerdir

 • Anasayfa
 • Kadının Nafaka Alma Şartları Nelerdir

Kadının Nafaka Alma Şartları Nelerdir

Kadın boşanma davasının açıldığı sırada ve devamında memur olarak çalışıyor ve sabit bir gelire sahip ise nafaka alamayacaktır. Çünkü kanun açık bir şekilde boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraftan bahsetmektedir. Yoksulluk durumu söz konusu deği

Kadının Nafaka Alma Şartları Nelerdir

Kadının Nafaka Alma Şartları Nelerdir?

Boşanma davalarında nafakanın yabana atılmayacak bir önemi bulunmaktadır. Zira çok düşük olarak gördüğünüz bir an evvel boşanma kararı verilsin de bitsin dediğiniz ve bu yüzden dikkate almadığınız hususlar ileride yük gelebilmekte yahut pişmanlık sebebi olabilmektedir. Bundan dolayıdır ki boşanma davalarındaki hakların ve itirazların yerinde yapılması gereken özenin baştan itibaren gösterilmesi çok elzem bir durumdur. Boşanma davasında iki tür nafaka bulunmakta olup bu nafakalar çocuklar için verilen nafaka ve eşler için verilen nafakadır. Eşler için verilene yoksulluk nafakası çocuklar için verilene ise iştirak nafakası denilir. Ancak bir de davanın görülmesi durumunda verilen nafakalar vardır ve genel bir ifade ile tedbir nafakası olarak adlandırılır. Bu nafaka davanın devamı müddetince hakim tarafından eşlerin barınması ve geçimi için alınacak tedbir mahiyetinde bir nafaka türüdür. Bu yazımızda kadının alabileceği nafaka olan ve boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren ortaya çıkabilecek yoksulluk nafakasından bahsedeceğiz. 

Kadının Nafaka Alma Şartları;

Kadının nafaka alma şartları olarak kanunumuzda bir düzenleme yer almamaktadır. Nafaka şartları mevcut ise sadece kadına değil erkeğe de haktır. Bundan dolayıdır ki kanun metninin dikkatlice analiz edilmesi gerekir. Öncelikle kanun maddesinde belirtilen şekliyle yoksulluk nafakası hakkında yapılan düzenleme aynen 
"Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.
Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz."  şeklindedir. Kanunda yer alan bu düzenlemeye göre kadının nafaka alma şartları;

 • Kadının Yoksulluğa düşmüş olması,
 • Yoksulluğun boşanma yüzünden gerçekleşmiş olması,
 • Kadının kusurunun erkeğin kusurundan ağır olmaması,
 • Boşanma davasında açık bir şekilde belirtilmiş olmasıdır.

 

Kadının Nafaka Alamayacağı Durumlar Nelerdir?

Boşanma davası açılınca davaya bakan hakim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re'sen alır. Görüleceği üzere boşanma davasının açılması ile birlikte hakim eşlerin geçimine ilişkin olan önlemleri kendiliğinden almak zorundadır. Ancak bu husus geçici tedbir nafakası niteliğindedir ve yoksulluk nafakasına talep yok ise dönüşmesi mümkün değildir. Yani taraflar boşnma davasının kesinleşmesinden sonra yoksulluk nafakası almak istiyorlarsa bunu açık bir şekilde dilekçelerinde belirtmelidirler. Kadının nafaka alamayacağı durumlar ise somut olayın özelliğine yani açılan boşanma davasının kendi içindeki durumuna bağlı olmakla birlikte bu durumlar;

 • Kadın açmış olduğu boşanma davasında yoksulluk nafakası talebinde bulunmamış ise nafaka alamaz.
 • Kadın boşanma davasında elde edilen ve toplanan deliller nezdinde diğer eşe nazaran daha fazla kusurlu ise nafaka alamaz.
 • Kadın boşanma davasından sonra yoksulluğa düşmeyecekse nafaka alamaz.
 • Kadının yoksulluk nafakası alabilemesi için yoksulluğa düşmesi şarttır.
 • Kadın çalıştığı yerden bilerek ve isteyerek ayrılmış ise bunun tespiti durumunda nafaka alamaz.
 • Kadın SGK lı olarak çalışıyorsa nafaka alamaz.
 • Kadının malvarlığı varsa nafaka alamaz.
 • Kadın memur olarak çalışıyor ise nafaka alamaz.

Yukarıda bahsettiğimiz hususlar genel geçer ifadeler olup kadının geliri ile erkeğin geliri arasında bir uçurum varsa ve bu durum boşanma yüzünden kadını yoksulluğa sürükleyecek ise hukuki görüşümüze göre nafakaya hükmedilmelidir.

BUNU DA BİL; Yoksulluk nafakası hakkında ayrıntılı bilgi için yoksulluk nafakası nedir yoksulluk nafakasını kimler alabilir başlıklı makalemizi okumanızı tavsiye ederiz.

Kadın ne zaman nafaka alamaz

Erkek hangi durumlarda nafaka ödemez? Nitekim evlilik birliği içinde yaşam standartlarının belirli bir seviyenin üzerinde seyretmesine karşın bir anda 180 derece zıttı bir ortam ile karşılaşılması bizce kabul edilebilecek bir durum değildir. Tabi bu hususlar tamamen yargılamanın seyrine göre değişkenlik gösterecek yapılacak gerekçeli savunmaların mahkemeye izahati ile ortaya çıkartılabilecek hususlardandır.

Kadın Memur İse Nafaka Alamaz

Kadın boşanma davasının açıldığı sırada ve devamında memur olarak çalışıyor ve sabit bir gelire sahip ise nafaka alamayacaktır. Çünkü kanun açık bir şekilde boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraftan bahsetmektedir. Yoksulluk durumu söz konusu değilse nafaka alacaklısı olarak kabul edilmek de mümkün olmayabilecektir. 

Kadının Malvarlığı Varsa Nafaka Alamaz

Kadının malvarlığı varsa örneğin üzerine kayıtlı olan evleri taşınmazları bulunuyorsa nafaka alamayacaktır. Hatta bu evlerden gelen kira geliri de bulunmakta ise yine nafakaya hükmedilmesi mümkün olmayabilecektir.

 • Kadın Ölmüş İse Nafaka Alamaz
 • Nafaka Yükümlüsü Eş Ölmüş İse Nafaka Kendiliğinden Kalkar
 • Kadının Yeniden Evlenmesi İle Nafaka Kendiliğinden Kalkar
 • Kadının Evlenmeden Evliymiş Gibi Başka Bir Kişiyle Yaşaması Nafakayı Ortadan Kaldırır
 • Kadının Yoksulluğunun Ortadan Kalkması İle Nafaka Mahkeme Kararıyle Kaldırılır
 • Kadının Haysiyetsiz Yaşam Sürmesi Durumunda da Mahkeme Kararıyla Nafaka Kaldırılır.

 

Kadın Nafaka Almak İstiyorsa Ne Yapmalı?

Kadın boşanma davası ile geçimini sağlayamayacak duruma gelir ise nafaka alma hakkına da sahip olacaktır. Tabi ki bu durum yukarıda yer verdiğimiz koşulların gerçekleşmesine de bağlı bir durumdur. Öncelikli olarak konunun uzmanı boşanma avukatından hukuki destek alınması tavsiye olunur. Boşanma davaları önemli ve komplike davalardandır. Zira kişinin geleceğini şekillendirmesini sağlayacak ve aklında geçmişin izlerini silmesini sağlayabilecek sonuçların elde edilmesinin gelecek bakımından önemli olduğu unutulmamalıdır. 

Öncelikli olarak nafaka talebinde bulunan kadının bu talebini boşanma davası için hazırlancak dilekçelerde belirtilmesi şarttır. Boşanma davasında yoksulluk nafakası talebinin açık ve net bir şekilde mahkemeye belirtilmemesi durumunda ne yazık ki hakim kendiliğinden yoksulluk nafakasına hükmedemeyecektir. Zira hakim çocukların ihtiyaçları için gerekli olan nafaka olan iştirak nafakası haricinde yoksulluk nafakasına talep olmadan karar veremez. 

Boşanma davasında en önemli hususlardan bir tanesi çekişmeli olan hususların yani iddiaların ispatından geçmektedir. Boşanma davasını açan kadın davalı erkeğin kusurunun kendi kusurundan daha fazla olduğunu, boşanmaya sebebiyet veren olaylar yüzünden yoksulluğa düştüğünü ispatlamalıdır. Kadının kusurunun erkeğin kusurundan ağır olmaması yoksulluk nafakasının olmazsa olmazlarındandır. Çünkü kimse kendi kusurlu davranışlarından ötürü hem boşanıp hem de kendi lehine hak elde edemez. Bu husus dürüstlük kurallarına da aykırıdır. Zira kadın boşanma davasında haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzenimzi korumayacağından kendi ağır kusurları nedeniyle de kadın lehine yoksulluk nafakasına hükmedilmeyecektir. Bundan dolayıdır ki boşanma davalarında ispat oldukça önemlidir. Hem davanın ispatı hem de kusurların yarıştırılması durumunda karşı tarafın kusurunun daha fazla olduğunun tespiti şarttır ki nafaka talepleri sonuçsuz kalmasın. 

Yukarıda yer verdiğimiz üzere iddiaların ispatlanması kanun gereğidir. Nitekim iddia ispatsız bırakılmış ve kusur araştırmasında davalı erkeğin kusuru tespit ettirilememişse nafakaya hükmedilmesi de zorlaşacaktır. İspat yükü iddia edilen vakıaya bağlanan hukuki sonuçtan kendi lehine hak çıkartan tarafa aittir. Bundan mütevellit kadının iddiasını ispat yükü yine kendi üzerindedir. Örneğin eşin ailesine hakaretlerde bulunduğunu, evlilik birliğinin giderlerine katılmadığını iddia etmesi nafaka için yeterli olmayıp bu iddialerın her türlü hukuki delille ispatlanması şarttır. Kadın bu iddialarda bulunduktan sonra erkekten evlilik birliğine katıldığına dair delil ileri sürmesi beklenmez. Delil ileri sürmesi de ispat yükünün yer değiştirmesine yani erkeğin üzerine geçmesine neden olmaz. Çünkü kadın iddialarını ispatla mükelleftir ve erkeğin kusurunun kendi kusuru da varsa bile kendi kusurundan daha fazla olduğunu ortaya koymalıdır. 

Kadın Yoksulluk Nafakası Talep Etmişse Miktar Aşılabilir mi?

Kadın boşanma davasında yoksulluk nafakası talep etmiş ise ve mahkeme tarafından talepler uygun görülmüş ise ve bir nafakaya hükmedilecekse mahkeme yoksulluk nafakası taleplerinde kadının talepleri ile bağlıdır. Açıklayacak olursak boşanma davasında kadın yoksulluk nafakası olarak 3.000,00 TL talep etmiş ise mahkeme yaptıracağı sosyo ekonomik durum araştırması ile erkeğin gelirini ve kadının çalışıp çalışmadığını, yeterli geliri olup olmadığını araştıracak sonrasında ise kararını verecektir. Ancak örneğimizde belirttiğimiz 3.000,00 TL talebin üzerinde de karar veremeyecektir. Anlaşılacağı üzere kadın 3.000,00 TL yoksulluk nafakası istemiş ve mahkeme de yaptırmış olduğu sosyo ekonomik durum araştırmasına göre erkeğin gelirini aylık 50.000,00 TL olarak tespit etmiş olsa dahi kadının talebi aşılamayacak ve en fazla 3.000,00 TL ye hükmedilebilecektir. Mahkeme daha aşağısına hükmedebilir ancak üstüne hükmedemez. Zira boşanma davasında yoksulluk nafakası taleplerine ilişkin olarak hakim, kadının dilekçelerinde belirtmiş olduğu talep ve sonuçlarıyla bağlıdır; ondan fazlasına veya başka bir şeye karar veremez. Ancak boşanma davasında yaptıracağı sosyo ekonomik durum araştırmasına göre, talep sonucundan daha azına karar verebilir. 

Kadının Yoksulluk Nafakası Nasıl Hesaplanır?

Kadının boşanma davasında talep ettiği yoksulluk nafakası hesabı mahkeme tarafından yaptırılacak araştırmalar neticesinde ortaya çıkacaktır. Kanun kadının nafaka talebini geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında yapabileceğini belirtmiştir. Bunun için mahkeme ilgili yerlerden özellikle kolluğa yazı yazarak ekonomik durum araştırması talep edecek ve buradan elde edilecek bilgiler ışığında ve mahkemeye verilecek delillerle nafaka hesabı yapılabilecektir. Mahkeme elde ettiği sosyo ekonomik durum araştırması neticesinde erkeğin mali gücü oranında ve kadının ihtiyaçlarına binaen ortalama bir nafaka bedeline hükmedecektir. 

Kadının Talep Ettiği Yoksulluk Nafakası Ne Zaman Başlar?

Kadın tarafından boşanma davasında talep edilen yoksulluk nafakası boşanma davasının kesinleşmesi ile başlayacaktır. Burada şu hususta bir açıklamada bulunmada fayda vardır. Tarafların boşanma davası devam ederken aldıkları nafaka geçici tedbir nafakası olarak adlandırılır. Boşanma davasının kesinleşmesinden sonra ise geçisi tedbir nafakasının eşler için verilenine yoksulluk nafakası olarak devam edilir. Yoksulluk nafakasına hükmedilmesi ve kesinleşmesinden sonra kadına ödenmesi gereken nafaka ödenmez ise ilamın icrası yoluyla erkekten nafakalar toplu olarak alınabilecektir.

Kadının Yoksulluk Nafakası Nasıl Ödenir?

Kadının talep etmiş olduğu yoksulluk nafakası mahkemenin kararına göre irat biçiminde yani her ay olmak üzere ödenmektedir. Kadın yoksulluk nafakasının günün koşullarına göre yetersiz geldiğini düşünmekte ise taksit halinde ödenen nafakanın arttırılması için aile mahkemesinde dava açabilir. Hatta erkeğin mali durumunun değişmesi durumunda da bu talepte bulunma hakkı vardır kadının. Aslında boşanma davalarında mahkeme her ay taksitlerle ödenecek olan yoksulluk nafakasının gelecek yıllarda her iki tarafın da sosyo ekonomik durumlarına göre ne kadar ödeme yapılacağını da karara bağlamaktadır. Örneğin tüketici fiyatları endeksine göre her yıl nafaka miktarının arttırılmasına gerekçeli kararında da yer verebilmektedir. Ancak bu hususun mahkeme tarafından yerine getirilebilmesi için kadının talebinin bulunması gerekir.

Kadın Yoksulluk Nafakasını Ne Zamana Kadar Alır?

Kadının yoksulluk nafakası talebi mahkeme tarafından kabul edilmiş ve boşanma da kesinleşmiş ise bu durumda öncelikli olarak kanuna göre kadın süresiz olarak erkekten yoksulluk nafakası alabilir. Ancak yukarıda da değindiğimiz üzere yoksulluk nafakasının kalkacağı durumlar mevcuttur. Aslolan kanun gereği süresiz olmasıdır. Ancak; kadının ya da erkeğin ölmesi durumunda yoksulluk nafakası kendiliğinden sonra erecektir. Yine kadının yoksulluk nafakası bağlandıktan sonra evlenmesi durumunda da yoksulluk nafakası kendiliğinden sona erer. Kadın yoksulluk nafakasını almaya devam ederken başka bir kişiyle evliymiş gibi yaşıyor ancak nafaka düşmemesi için bu durumu gizli kapaklı devam ettiriyor ve birlikteliği olan kişiyle de evlenmiyor ise işte bu durumda da yoksulluk nafakası mahkeme kararı ile sona erdirilebilecektir. Kadına yoksulluk nafakası verilebilmesinin koşullarından bir tanesi kanun gereği boşanma yüzünden yoksulluğa düşülecek olmasıdır. Kadın lehine hükmedilen yoksulluk nafakasının alınmaya devam edildiği süre içinde kadının ekonomik durumu düzelmiş, çalışmaya başlamış yani yoksulluğu ortadan kalkmış ise bu durumda da nafaka mahkeme kararıyla ortadan kaldırılabilecektir. Çünkü kadına yoksulluk nafakası verilme koşulu olan yoksulluğa düşme hususu artık ortadan kalkmış ve kadının malvarlığında değişme olmuştur.

Kadın Yoksulluk Nafakasını Ne Zaman Talep Edebilir?

Kadın yoksulluk nafakasını boşanma davası ile birlikte talep edip boşanma davasının kesinleşmesi ile almaya başlayabileceği gibi boşanma davasının kesinleşmesinden sonra da talep edebilir. Ancak boşanma davasının eki niteliğinde yani boşanmaya bağlı olan fer'isi olan yoksulluk nafakasının boşanma davasının kesinleşmesinden sonra istenebilmesi belirli bir süreye tabi kılınmıştır. Bu süre zamanaşımı süresidir. Evliliğin boşanma nedeniyle sona ermesinden doğan dava hakları ki yoksulluk nafakası da evliliğin boşanma nedeniyle sona ermesinden doğan davalardandır ve bundan dolayı boşanma davasının kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrayacaktır. Anlaşılacağı üzere boşanma davası sırsaında yoksulluk nafakası talep edilmedi diyelim bu durumda kadın ilk başta talep etmediği yoksulluk nafakasını sonradan talep etmek isterse kesinleşmeden itibaren 1 yıl içinde nafaka davası açmalıdır. 

Kadın Boşanmadan Sonra Nafaka Davasını Nerede Açabilir?

Kadın boşanma davası devam ederken yoksulluk nafakası talep etmemiş ancak boşanma davası kesinleştikten sonra fikri değişmiş ise bu durumda yukarıda da izah ettiğimiz gibi bu davayı 1 yıl içinde açması gerekecektir. Davada görevli mahkeme yani davanın açılacağı mahkeme yine aile mahkemesidir. Taraflar boşanma davasını eşlerden birinin yerleşim yeri mahkemesinde ya da son altı ay içinde birlikte oturdukları yer mahkemesinde açabilecekler iken nafaka davasını kendi yerleşim yerlerinde açabilirler. Kanun açık bir şekilde bu hususu düzenlemiş ve boşanma davasından sonra açılacak nafaka davasında davanın nafaka talep eden kadının yerleşim yeri aile mahkemesinde açılacağını hükme bağlamıştır.

Yoksulluk Nafakası Sonradan Talep Edilmiş İse Harca Tabidir

Yoksulluk nafakası talep eden kadın ilk açtığı boşanma davasında yoksulluk nafakası istememiş ancak sonradan açılan dava ile yoksulluk nafakası istemiş ise bu durumda dava harca tabi olacaktır. Boşanma davası ile birlikte istenen yoksulluk nafakası talepleri harca tabi değilken boşanma davasının kesinleşmesinden sonra açılacak yoksulluk nafakası davası harca tabi olacaktır.

Yoksulluk Nafakası Artırım Davası 

Kadın lehine hükmedilmiş olan nafaka belirli bir sürenin geçmesi ile enflasyon koşullarına yenik düşüp çok az miktarda kalabilir. Bu durumda kadın aleyhine yani nafaka alacaklısı aleyhine ve nafaka yükümlüsü lehine olacak şekilde bir durumla karşılaşmak kaçınılmaz olacaktır. Zira kadın lehine hükmedilmiş olan ve ortalama olarak 3-4 yıl boyunca alınmış olan nafakanın aynı değerde olmasını beklemek abesle iştigal olacaktır. Bundan dolayı kadının nafaka artırım davası açarak önceki nafakanın artışını talep etme hakkı bulunmaktadır. Bu durumda mahkeme güncel ekonomik durum araştırması yapacak ve yeni koşullara göre özellikle ekonomideki enflasyonu da baz alarak karar verecektir. Önemli olan kadının geçiminin ve yoksulluğunun devam edip etmediği ile paranın alım gücündeki azalmanın hesaba katılması ve mevcut koşullara göre yoksulluk nafakasındaki artış miktarının belirlenmesidir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir diğer durum da yoksulluk nafakası artırım davalarında dava değerinin harca tabi olmasıdır. Kadın boşanma davası ile birlikte talep ettiği yoksulluk nafakasında herhangi bir harç ödemez iken nafaka artırım davası için hesaplanacak olan harçları mahkeme veznesine yatırmak zorunda kalacaktır.

Nafaka Artırım Davasında Duruşmaya Gidilmeli midir?

Nafaka artırım davaları basit yargılama usulüne tabidir ve diğer davalarda olduğu gibi duruşma yapılmaktadır. Kadının bu tür davalarda uzman boşanma avukatından hukuki destek alması tavsiye olunur. Bundan dolayıdır ki kadın boşanma avukatı vasıtasıyla davasını takip ediyorsa kendisinin duruşmaya gitmesine gerek yoktur. Ancak avukat olmadan dava takibini bizzat kendisi yürütmekte ise duruşmalara gitmek mecburiyetindedir. Aksi durumda mahkeme dava dosyasının kaldırılmasına karar verebilecek ve hak mahrumiyeti yaşanabilecektir. Değindiğimiz üzere avukat vasıtasıyla takip edilen davalarda davacının duruşmaya bizzat katılmasına gerek yoktur. Çünkü dava vekil edilen avukat vasıtasıyla takip edilmektedir. Zira vekil ile takip edilen davalarda tebligatlar dahi vekilin kendisine yapılıp asile tebligat yapılmamaktadır. 

Boşanma davası ve boşanma avukatı hakkında ayrıntılı bilgi için boşanma avukatı ankara başlıklı makalemizi de okuyabilirsiniz.

Nafaka, boşanma sonrasında ihtiyaç sahibi olan bir eşin geçimini sağlamak amacıyla diğer eşin ödediği maddi destektir. Kadınların boşanma sonrasında nafaka talep etme hakları vardır.

Boşanma durumunda, nafaka talebi kadın ya da erkek olabilir. Ancak, Türk Medeni Kanunu'na göre, kadınların boşanma sonrasında nafaka talep etme hakları daha kapsamlıdır. Bunun nedeni, kadınların genellikle ev işleri ve çocuk bakımı gibi konularda daha fazla sorumluluk üstlenmeleri ve bu nedenle boşanma sonrası gelirlerinde bir kayıp yaşama olasılıklarının daha yüksek olmasıdır.

Türk Medeni Kanunu'na göre, nafaka miktarı, eşlerin yaşam standartları, eşlerin ekonomik durumları, çocukların ihtiyaçları, çalışma durumları, gelirleri ve diğer faktörlere göre belirlenir. Nafaka süresi ise, boşanmanın nedenine, eşlerin ekonomik durumlarına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Ancak, her durumda nafaka talebinin haklı gerekçeleri olması gerekmektedir. Nafaka talebinde bulunacak olan kadın veya erkeğin gelir durumu, mal varlığı, çalışma durumu gibi hususlar da nafaka miktarını etkileyebilir.

Yoksulluk nafakası, boşanma sonrasında ihtiyaç sahibi olan eşin geçimini sağlamak amacıyla diğer eşin ödediği maddi destektir. Yoksulluk nafakası, boşanmaya neden olan olayların eşlerin kusur ve kusursuzluk durumuna göre belirlenir. Kadınlar, genellikle ev işleri ve çocuk bakımı gibi konularda daha fazla sorumluluk aldıkları için, yoksulluk nafakası konusunda daha fazla hakka sahiptirler.

Türk Medeni Kanunu'na göre, yoksulluk nafakası, boşanmaya neden olan olayların eşlerin kusur ve kusursuzluk durumuna göre belirlenir. Eğer boşanmaya kusursuz olan eşin geçimini sağlaması gerekiyorsa, yoksulluk nafakası talebinde bulunabilir.

1