Jandarma Dilekçe Örnekleri | Mil Hukuk

Jandarma Dilekçe Örnekleri

Jandarma Dilekçe Örnekleri

Jandarma personelinin özellikle de ast rütbedeki personelin sıklıkla karşılaştığı sorunlar atama, günlük izin, yıllık izin, sözleşme uzatma, tayin, istifa, nakdi tazminat şeklinde sıralanabilir. Dilekçe ile başvuru yapmak lehinize olacaktır.

Jandarma Dilekçe Örnekleri

Jandarma Dilekçe Örnekleri

Jandarma personelinin özellikle de ast rütbedeki personelin sıklıkla karşılaştığı sorunlar atama, günlük izin, yıllık izin, sözleşme uzatma, tayin, istifa, nakdi tazminat şeklinde sıralanabilir. Bunların dışındakiler davalık olan ve idare mahkemelerinin görev alanına giren konular olabilmektedir. Bu konularda talepte bulunmak isteyen personelin dilekçe ile başvuru yapması ve de elinde bir ispat aracı olması şarttır. Başvuruların olumsuz olması durumunda haklı olduğunu düşünen personel dilekçelerin reddi durumunda 60 gün içinde idare mahkemesinde idari işlemin iptali davası açabilecektir. Bu konuda idare hukuku avukatı başlıklı makalemizi de okumanızı tavsiye ederiz. Çünkü açılacak davalar idari işlemin iptali davası olacaktır.

Personelin yazması gereken dilekçelere ilişkin örnekler aşağıda başlıklar halinde yer almıştır. Buna göre dilekçeleri indirip içerikleri kendiniz de değiştirerek kurumunuza verebilirsiniz. 

Jandarma Atama Dilekçesi

Jandarma personelinin karşılaştığı atamalar genel atamalar yanında il içi atamalardır. Genel atamalarda istediğiniz yerlere gidebilirsiniz ancak il içi atama ile istemediğiniz bir karakolda ya da eşinizin gidemeyeceği bir karakolda çalışma durumuyla karşılaşabilirsiniz. Bu durumda vereceğiniz dilekçe atama dilekçesi olacaktır.

İl İçi Atama Dilekçesi - İndirmek İçin Tıkla

Jandarma İstifa Dilekçesi

Jandarma uzman çavuşsunuz ve de sözleşme süreniz daha dolmadan işinizi bırakmak istiyorsunuz. Bu durumda sözleşmenizi feshetme hakkınız olacak ancak sözleşmenizi haksız olarak feshettiğiniz durumda ne yazık ki nakdi tazminat alamayacağınızı unutmayın.

İstifa Dilekçesi - İndirmek İçin Tıkla

Jandarma Sözleşme Yenileme Dilekçesi

Jandarma uzman çavuşsunuz ve sözleşme yenilemeniz gerekmekte. Diyelim ki sözleşmeniz 2025 yılında bitecek. Bu durumda 2025 aralık ayından üç ay öncesinde en geç eylül ayının ortasında sözleşme yenileme için dilekçeyle başvuru yapmanız tavsiye olunur. Jandarma sözleşme yenileme dilekçesi aşağıda bulunmaktadır.

Sözleşme Uzatma Dilekçesi - İndirmek İçin Tıkla

Jandarma Mazeret İzni Dilekçesi

Jandarma personelisiniz ve yakınlarınızdan birisi vefat etti yahut acil bir durumla izin almanız gerekti. Kanunen mazeret izni kullanmanız gerekecek ve de dilekçe ile başvuru yapmanız lazım. İşte bu durumda mazeret izni dilekçesi ile başvurunuzu yapmanız gerektiğinden aşağıdaki dilekçeyi tamamlayarak kendinize göre doldurun.

Günlük İzin Dilekçesi - İndirmek İçin Tıkla

Mazeret İzni Dilekçesi - İndirmek İçin Tıkla

Jandarma Yıllık İzin Dilekçesi

Jandarma personelinin tüm yıl çalışması sonrasında memleketine gidip yahut tatil beldelerinde tatilini geçirmesi en büyük hakkıdır. Bu yüzden yıllık izinler son derece önemlidir. Yıllık izinlerin belirlenmesi için yıllık izin dilekçesi verilerek taleplerinizi komutanlığa aktarmanız sağlanmış olacaktır.

Yıllık İzin Dilekçesi - İndirmek İçin Tıkla

Jandarma İstirahati Memlekette Geçirme Dilekçesi

Hastalandınız ve hastaneye sevk aldınız. Yapılan tetkikler sonrasında rapor aldınız ve 10 günden fazla istirahat verildi diyelim. Bu durumda istirahatinizi evinizde geçirme, memleketinizde geçirme hakkınız bulunmakta. Bu hakkınızdan amirlerinizin de bilgi sahibi olmalarını sağlamak için aşağıdaki dilekçeyi derhal vermenizde ve ekine de sağlık raporunuzun bir örneğini eklemenizde fayda olacaktır.

Evde İstirahat Dilekçesi - İndirmek İçin Tıkla

Jandarma Temdit Dilekçesi

Jandarma personeli olarak bulunduğunuz ildeki çalışma ortamını sevdiniz ve fakat atama döneminde tayin olabilirsiniz. Bu durumda komutanlığa bulunduğunuz yerde kalmak istediğinizi ve de neden kalmak istediğinizi belirttiğiniz bir dilekçe yazmak yararınıza olacaktır. Hukukta her şey ispat he şey delil üzerine kurulmuştur. Sözlü talepleriniz işleme alınmaz ancak yazılı yaptığınız başvuruların ve verdiğiniz dilekçelerin karşılığının olması şarttır. 

Temdit Dilekçesi - İndirmek İçin Tıkla

Jandarma Hastaneye Sevk Dilekçesi

Jandarma personelinin hastalanması durumunda amirlerine durumu bildirerek hastaneye sevk alması ve muayenelerinin yapılmasından sonra durumu yine amirlerine bildirerek haberdar etmesi gerekir. Bundan dolayı da dilekçelerin sunulması talep edilmesi her zaman uygun olacaktır.

Hastane Dilekçesi - İndirmek İçin Tıkla

Jandarma Görevlendirme İptal Dilekçesi

Jandarma personelinin yaşadığı sıkıntılardan birisi de istemedikleri ve de Mobbing olacak derecede görevlendirmelere tabi tutulmalarıdır. Çalıştığınız yer a birliği iken atama yapılmadan b birliğine görevlendirme çıkarak yer değişikliğine maruz kalınabilmekte yahut görev bakımından başka bir görevde hizmet ettirilmek maksadıyla görevlendirmeler yapılabilmektedir. Bu görevlendirmelerin iptal edilmesi için de yazılı olarak dilekçe verilmeli ve 30 gün içinde olumsuz bir cevap verilmezse 60 gün içinde haksız görevlendirmenin iptali için idare mahkemesinde dava açılmalıdır.

Görevlendirme İptal Dilekçesi - İndirmek İçin Tıkla

Jandarma Revire Çıkma Dilekçesi

Jandarma personeli olarak hastaneye sevk talep etmediniz ve bulunduğunuz birliğin içindeki revire gitmek istemektesiniz. Bu durumda revire çıkmak için idari işlere vereceğiniz dilekçe ile revire başvuru yapabilirsiniz.

Revir Dilekçesi - İndirmek İçin Tıkla

Jandarma Nakdi Tazminat Dilekçesi

Jandarma uzman çavuşsunuz ve de sözleşmenizi uzatmak istemiyorsunuz. Bu durumda sözleşme süreniz de sona erdi diyelim. Sözleşmeniz sona erip de görevinizi bıraktığınız tarihten itibaren geçmişe dönük olarak çalıştığınız sözleşme dönemi bakımından nakdi tazminat alma hakkınızı kullanabilirsiniz. Bunun için de nakdi tazminat başvurusu için dilekçe yazmanız gerekecek.

Nakdi Tazminat Dilekçesi - İndirmek İçin Tıkla

1