Vatandaşlık Başvurusu Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır | Mil Hukuk & Danışmanlık

Vatandaşlık Başvurusu Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır
  • Anasayfa
  • Vatandaşlık Başvurusu Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır

Vatandaşlık Başvurusu Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır

İdare hukuku bakımından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına başvuru yapan kişilerin vatandaşlık başvurularının ne aşamada olduklarının takibi için T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sorgulama ekranı yapılmış

Vatandaşlık Başvurusu Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır

Vatandaşlık Başvurusu Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır

İdare hukuku bakımından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına başvuru yapan kişilerin vatandaşlık başvurularının ne aşamada olduklarının takibi için T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sorgulama ekranı yapılmıştır. Vatandaşlık başvurusu sorgusu için linki tıklayınız.

https://vatan.nvi.gov.tr/moduller/basvuru/basvurudurumbilgi.aspx

Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybına dair iş ve işlemlerin yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar Türk Vatandaşlığı Kanununda Düzenlenmiştir. 

Türk Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır

Türk vatandaşı olmak isteyen yabancılar yatırım yoluyla Türk Vatandaşlığını kazanabilecekleri gibi evlenme ile veya Türk vatandaşlığının evlat edinilme ile kazanılması ile yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığının kazanılmasıdır.

Türk Vatandaşlığına Başvuru İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir

a) İsteği belirten form dilekçe.
b) Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösteren pasaport veya benzeri belge, vatansız ise temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
c) Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge ve evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri belge.
ç) Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme belgesi, boşanmış ise boşanmayı kanıtlayan belge, dul ise eşine ait ölüm belgesi.
d) Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları varsa bu kişilere ait müracaat makamlarınca sistemden alınan nüfus kayıt örneği.
e) Kişinin genel sağlık bakımından tehlike teşkil edecek bir hastalığı bulunmadığına dair, usul ve esasları Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan sağlık raporu.
f) Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağladığına ilişkin gelirini veya mesleğini ispatlayan çalışma izni, vergi levhası, taahhütname veya benzeri belge.
g) Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz olarak beş yıl ikamet ettiğine dair il emniyet müdürlüğünden alınacak yurda giriş ve çıkış tarihlerini gösteren belge.
ğ) Başvuru tarihinden ileriye doğru vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmasına yetecek süreli ikamet tezkeresi.
h) Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa onaylı bir örneği.
ı) Kişinin doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin yetkili makamlarından alınmış belge, belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39 uncu maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.

1