Uluslararası Sağlık Turizmi Reklamını Kimler Yapabilir | Mil Hukuk & Danışmanlık

Uluslararası Sağlık Turizmi Reklamını Kimler Yapabilir

  • Anasayfa
  • Uluslararası Sağlık Turizmi Reklamını Kimler Yapabilir

Uluslararası Sağlık Turizmi Reklamını Kimler Yapabilir

Uluslararası sağlık turizmi ile ilgili olarak ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİĞİ çerçevesinde yetki verilmemiş sağlık tesisi ve aracı kuruluşlar tarafından bilgilendirme ve tanıtım yapılamaz.

Uluslararası Sağlık Turizmi Reklamını Kimler Yapabilir

Uluslararası Sağlık Turizmi Reklamını Kimler Yapabilir?

Uluslararası sağlık turizmi ile ilgili olarak ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİĞİ çerçevesinde yetki verilmemiş sağlık tesisi ve aracı kuruluşlar tarafından bilgilendirme ve tanıtım yapılamaz. Uluslararası sağlık turizmi kapsamındaki tanıtım faaliyetlerinin; tanıtım yapılacak ülkelerin dilleri ve/veya İngilizce dilinde yapılmalı, Uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi ile uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşları tarafından internet sitelerinde, sağlık turizmi kapsamında sunulacak hizmetlere ilişkin bilgiler ve detaylı ulaşım bilgileri son güncelleme tarihi belirtilerek yayınlanmalı, Tanıtımlarda, yetkili olunmayan, sağlık tesisinin ruhsat ve faaliyet izin belgesinde kayıtlı olmayan sağlık hizmetleri hakkında bilgilere, mesleki ve etik kurallara aykırı, yanlış, yanıltıcı ve yurtiçindeki vatandaşlar için talep oluşturmaya yönelik bilgilere yer verilmemeli, İnternet sitesi ile diğer tanıtım araç ve gereçlerinde sağlık ile ilgili bilgilendirmeler, alanında bilgi ve tecrübeye sahip hukuken yetkili sağlık meslek mensupları tarafından yapılmalı, tedavi gören hastaların hikâyelerine, hasta mahremiyeti gözetilmek, hasta haklarına uygun olmak ve bu konuda hasta onamının alındığını belgelendirmek kaydıyla yer verilmeli, ülkemizde uygulanması yasaklanmış veya uygulanmasına izin verilmemiş olan tıbbi işlem ve uygulamalara ise yer verilmemelidir.

Hukuka Aykırı Sağlık Turizmi Faaliyeti Yapmanın Cezası Nedir?

Sağlık Bakanlığından yetki belgesi almadan yetkisiz olarak uluslararası sağlık turizmi faaliyeti göstermesi halinde Valilikçe faaliyet durdurulur ve kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Yetkinlik kriterlerine aykırılığın olması durumunda 1'inci tespitte; Yazılı uyarıda bulunulur. Aykırılıkların giderilmesi için bir ay süre verilir. 2'nci tespitte; Sağlık tesisine, bir önceki aya ait brüt gelirinin tümü üzerinden yüzde iki (2) oranında idari para cezası verilir, Ayrıca aykırılıkların giderilmesi için bir ay süre verilir. 3'üncü tespitte; Sağlık tesisinin uluslararası sağlık turizmi faaliyeti göstermesi bir yıl süreyle durdurulur. Bu sürenin sonunda aykırılıkların devam ettiğinin tespiti hâlinde, Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi iptal edilir.
Kayıt ve bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda 1'inci tespit; Yazılı uyarıda bulunulur. Kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmesi için bir ay süre verilir. 2'nci tespitte; Sağlık tesisine, bir önceki aya ait brüt gelirinin tümü üzerinden yüzde bir (1) oranında idari para cezası verilir. Ayrıca yükümlülüğün yerine getirmesi için bir ay daha süte verilir. 3'üncü tespitte; Sağlık tesisinin uluslararası sağlık turizmi faaliyeti göstermesi bir yıl süreyle durdurulur.
Bu sürenin sonunda yükümlülüğün yerine getirilmediğinin tespiti hâlinde, Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi iptal edilir.
Bilgilendirme ve tanıtım maddesine aykırılık halinde ise; Kuruluş uyarılır. Bir yıl içerisinde ikinci tespitte bulunulursa bir ay, üçüncü tespitte bulunulursa üç ay süreyle sağlık turizmi faaliyeti durdurulur.
Sağlık Turizmi faaliyetlerinin aksamadan ilerleyebilmesi için yukarıda yer alan hususların takibi ile uluslararası sağlık turizmi sağlık tesisi ile uluslararası sağlık turizmi aracı kuruluşu arasındaki sözleşmelerin yazılı, kapsamlı ve ihtiyaren alanında uzman sağlık turizmi avukatı ya da sağlık hukuku avukatı vasıtasıyla hazırlanması doğabilecek hukuki ihtilafların önlenmesi açısından önemlidir.

İlgili Etiketler:
1