Sağlık Tedbiri Kararı Nedir | Mil Hukuk & Danışmanlık

Sağlık Tedbiri Kararı Nedir
  • Anasayfa
  • Sağlık Tedbiri Kararı Nedir

Sağlık Tedbiri Kararı Nedir

Küçük çocukların aileleri tarafından tedaviye rıza gösterilmemesi durumunda yapılacak usuli işlemler kanunda düzenlenmiştir. Sağlık tedbirine ilişkin karar alınmasını gerektirecek hususların bulunması durumunda yapılacaklar bellidir ve ivedi hareket

Sağlık Tedbiri Kararı Nedir

Sağlık Tedbiri Kararı Nedir?

Küçük çocukların aileleri tarafından tedaviye rıza gösterilmemesi durumunda yapılacak usuli işlemler kanunda düzenlenmiştir. Sağlık tedbirine ilişkin karar alınmasını gerektirecek hususların bulunması durumunda yapılacaklar bellidir ve ivedi hareket edilmelidir.

Sağlık Tedbiri Neden Alınır?

Velinin Küçüğün Tedavisine Rıza Göstermemesi

Kanuni temsilcinin, velayeti kendilerinde bulunan müşterek çocuklarının tedavilerine rıza göstermemeleri durumunda yapılacak olanlar Hasta Hakları Yönetmeliğinin 24/4. maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre kanuni temsilcilerin müşterek çocuklarına yapılacak olan tıbbi müdahaleye rıza vermemeleri üzerine Medeni Kanun 346 ve 487 maddelerine göre mahkeme kararı alınacağı belirtilmiştir. Küçüğün hayatı veya sağlığının tehlikeye düştüğü hallerde ebeveynlerin tedaviye rıza göstermemesi durumunda velayet hakkının kötüye kullanılması nedeniyle mahkemeye başvurularak tıbbi girişim için izin (tıbbi girişim izni) alınması gerekmektedir.

Anne Babanın Çocuğun Tedavisine Rıza Göstermemesinde Ne Yapılmalıdır?

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde tedbir kararı alınarak da tedavinin yapılması sağlanabilmektedir. ÇKK 5/1-d maddesinde tedbir türleri açıklanmış ve koruyucu sağlık tedbiri çocuğun fiziksel ve ruhsal sağlığının korunması ve tedavisi için gerekli geçici veya sürekli tıbbi bakım ve rehabilitasyonuna bağımlılık yapan maddeleri kullananların tedavilerinin yapılmasına yönelik tedbirdir. Kanunun ilgili maddesinde kolluk ve adli makamlar sağlık ve eğitim kuruluşları sivil toplum kuruluşları korunma ihtiyacı olan çocuğu öncelikle Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bildirmekle yükümlüdür. Tedbir kararı çocuğun babası, annesi vasisi bakım ve gözetiminden sorumlu olan kişiler, SHÇEK ve Cumhuriyet savcısının istemi üzerine veya re'sen çocuk hakimi tarafından alınabilir. Hakim re'sen de bu kararı verbilir. Durum hakime ihbar edilerek tedbir kararı derhal alınmalıdır. Çocuk Mahkemesi bulunmayan yerlerde Aile veya Asliye Hukuk mahkemeleri tarafından da karar verilebilmektedir. 

Velinin Küçüğün Tedavisine Rıza Göstermemesi Anayasa Mahkemesi Kararı

...Yenidoğan çocuğun topuğundan kan alınması yönünden yapılan incelemede 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3/1-ı madde ve bendinde yenidoğanlar üzerinde bazı metobolizma hastalıklarının teşhisi ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda yetki vermesi nedeniyle yasal dayanağın bulunduğu çocuklarda zeka geriliği ve beyin hasarı oluşumunu önlemeye yönelik olarak tetkik ve teşhis yapılmasının meşru bir amaca dayandığını ve birey yararı ile kamu yararı dengesi açısından yapılan değerlendirme sonunda demokratik toplumda gerekli ve ölçülü olduğu belirtilerek hak ihlali bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 29.06.2016 tarih 2014/4077 RG 26 Ekim 2016/29869

Kaynaklar;

HAKERİ,Hakan, Tıp hukuku, seçkin yayıncılık Eylül 2015
EROL, Gültezer, Özel hastanelerin Hukuki Sorumluluğu, seçkin yayıncılık Nisan 2015
GÖKCAN,Hasan, Tıbbi Müdahaleden Doğan Hukukui ve Cezai Sorumluluk, Seçkin yayıncılık Nisan 2017

İlgili Etiketler:
1