Vatandaşlık Davasında Dikkat Edilmesi Gerekenler | Mil Hukuk & Danışmanlık

Vatandaşlık Davasında Dikkat Edilmesi Gerekenler
  • Anasayfa
  • Vatandaşlık Davasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Vatandaşlık Davasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

İdare hukuku bakımından vatandaşlık davasında dikkat edilmesi gereken hususlar davanın gidişatı bakımından büyük önemi haizdir. Nitekim Türk vatandaşlığının kazanılması için T.C. vatandaşlık başvurusu yapmış kişiler

Vatandaşlık Davasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

İdare hukuku bakımından vatandaşlık davasında dikkat edilmesi gereken hususlar davanın gidişatı bakımından büyük önemi haizdir. Nitekim Türk vatandaşlığının kazanılması için T.C. vatandaşlık başvurusu yapmış kişiler örneğin evlilik yoluyla vatandaşlık başvurusu reddi durumu yahut diğer vatandaşlık davası bakımından açılacak davaların türünün idari dava olduğunu bilmelidirler.

Vatandaşlık Hizmetlerinin Yürütülmesi

Türk vatandaşlığının kazanılmasına ve kaybına ilişkin hizmetler yurt içinde Bakanlık, yurt dışında ise dış temsilcilikler tarafından yürütülür.

Türk Vatandaşlığının Kazanılması Halleri Nelerdir

Türk vatandaşlığı, doğumla veya sonradan kazanılır. Doğumla kazanılan Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır. Doğumla kazanılan vatandaşlık doğum anından itibaren hüküm ifade eder. Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.Türk vatandaşı ana ve yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk vatandaşıdır. Türk vatandaşı baba ve yabancı anadan evlilik birliği dışında doğan çocuk ise soy bağı kurulmasını sağlayan usul ve esasların yerine getirilmesi halinde Türk vatandaşlığını kazanır. Türkiye'de doğan ve yabancı ana ve babasından dolayı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını kazanamayan çocuk, doğumdan itibaren Türk vatandaşıdır. Türkiye'de bulunmuş çocuk aksi sabit olmadıkça Türkiye'de doğmuş sayılır. 

Sonradan Türk Vatandaşlığı Nasıl Kazanılır

Sonradan kazanılan Türk vatandaşlığı, yetkili makam kararı veya evlat edinilme ya da seçme hakkının kullanılması ile gerçekleşir. Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı, vatandaşlık kanununda belirtilen şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir. Ancak, aranan şartları taşımak vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak sağlamaz.Vatandaşlık kanunu uyarınca sonradan Türk vatandaşlığının kazanılmasında uygulanacak temel ilke ve esaslar ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınmak suretiyle Bakanlıkça belirlenir.

Türk Vatandaşlığı Şartları Nelerdir

a) Kendi millî kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak,
b) Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye'de kesintisiz beş yıl ikamet etmek,
c) Türkiye'de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmek,
ç) Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak,
d) İyi ahlak sahibi olmak,
e) Yeteri kadar Türkçe konuşabilmek,
f) Türkiye'de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak,
g) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak, şartları aranır.

Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak şartıyla Cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye'ye sanayi tesisleri getiren veya bilimsel, teknolojik, ekonomik, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti geçen ya da geçeceği düşünülen ve ilgili bakanlıklarca haklarında gerekçeli teklifte bulunulan yabancılar ile Vatandaşlığa alınması zaruri görülen kişiler, Göçmen olarak kabul edilen kişiler Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

Türk Vatandaşlığı Evlenme Yoluyla Nasıl Kazanılır

Bir Türk vatandaşı ile evlenme doğrudan Türk vatandaşlığını kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Başvuru sahiplerinde;
a) Aile birliği içinde yaşama,
b) Evlilik birliği ile bağdaşmayacak bir faaliyette bulunmama,
c) Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama, şartları aranır.

Türk Vatandaşlığı Başvurusunun Reddi Durumunda Ne Yapılır

Türk vatandaşlığı başvurusunun reddedilmesi durumunda vatandaşlık iptali davası açılmalıdır ve bu davanın vatandaşlık avukatı tarafından açılması tavsiye olunmaktadır.

Vatandaşlık hakkında diğer makalelerimize ulaşmak için vatandaşlık başvurusu reddi kararının iptali hakkındaki makalemizi de okumanızı tavsiye ederiz.