Subay Güvenlik Soruşturması

  • Anasayfa
  • Subay Güvenlik Soruşturması

Subay Güvenlik Soruşturması

Subay güvenlik soruşturması, astsubay güvenlik soruşturması ilgili özel kanunlarda düzenlenmiş bulunan maddelere istinaden 4045 sayılı Güvenlik Soruşturması Kanunu ile bu kanuna uygun olarak hazırlanmış olan Güvenlik Soruşturması

Subay Güvenlik Soruşturması

Subay Güvenlik Soruşturması

Subay güvenlik soruşturmasıastsubay güvenlik soruşturması ilgili özel kanunlarda düzenlenmiş bulunan maddelere istinaden 4045 sayılı Güvenlik Soruşturması Kanunu ile bu kanuna uygun olarak hazırlanmış olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması yönetmeliğine göre yapılmaktadır. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri İstihbara Karşı Koyma Koruyucu Güvenlik İşbirliği yönergesi olan MY 114 1(C) de Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde görev yapacak kişilerin (subay, astsubay, uzman çavuş vs) uyması gereken kuralları düzenlemiştir. Bu sebeple kişi Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde subay, astsubay ve uzman çavuş olmak istiyorsa bu kanun ve yönetmeliklerde geçen usul ve esaslara uymak zorunda olup güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması uygun olma şartını sağlamalıdır. Nitekim güvenlik soruşturması olumsuz gelen kişi ise açacağı idari işlemin iptali davası ile bu olumsuzluğu ortadan kaldırabilir. Ancak yapılması gereken iş idare mahkemelerinde dava açtıktan sonra davalı idarenin vereceği savunmaya karşı gerekçeli bir savunma yapmaktatan geçmektedir. Bu yüzden açılacak davada güvenlik soruşturmasının iptali değil, güvenlik soruşturması olumsuz gelmesi sebebiyle adaylık işlemlerinin sonlandırılmasına ilişkin idari işlemin iptali istenecek ve bu yönde savunmalar yapılacaktır. 

Subay Güvenlik Soruşturması Emsal Karar

T.C.
KOCAELI
1. IDARE MAHKEMESI
ESAS NO : 2019/...
KARAR NO : 2019/...
DAVACI : ...
VEKILLERI                    : AV. BILGEHAN UTKU 
DAVALI                           : MILLI SAVUNMA .BAKANLIGI
VEKILI                            : AV. ...
DAVANIN ÖZETI 
: Deniz Kuvvetleri Komutanlıgı Derince Egitim Merkezi Komutanlıgı'nda ...2018 tarihinde subay adayı olarak egitim görmeye baslayan davacının, arsiv arastırması ve güvenlik sorusturmasının olumsuz sonuçlandıgından bahisle, 2018 yılı dıs kaynaktan temin muvazzaf subay adaylıgının sonlandırılmasına iliskin Milli Savunma Bakanlıgı Personel Temin Dairesi Baskanlıgı'nın ...2018 tarih ve Per:.../Iletisim.S.(7) sayılı
isleminin; adli sicil kaydının olmadıgı, hakkında yürütülen idari ve adli bir sorusturmanın bulunmadıgı, hukuka aykırı oldugu iddialarıyla iptali istenilmektedir.

"Uyusmazlık konusu olayda, davacının subay adaylıgının sonlandırılmasına iliskin dava konusu isleme dayanak teskil eden kardesinin Malatya Ili'nde 2011-2015 döneminde FETÖ/PDY baglantılı okulda ögrenim gördügü tespitine istinaden Mahkememizin 24/09/2019 ara kararıyla Malatya Cumhuriyet Bassavcılıgı'ndan davacı ve birinci derece yakınları hakkında FETÖ/PDY kapsamında açılan adli bir sorusturma olup olmadıgı, varsa sorusturma sonucunda haklarında kamu davası açılıp açılmadıgı, açılmıs ise davanın akıbeti sorularak buna iliskin bilgi ve belgelerin birer örneginin gönderilmesinin istenmesi üzerine verilen cevabi yazıda davacı ve yakınları hakkında FETÖ/PDY kapsamında açılan adli bir sorusturma ve kovusturma olmadıgı görülmüstür. Diger taraftan, Emniyet Genel Müdürlügü'nden, davacının ve birinci derece yakınlarının terör örgütü FETÖ/PDY kapsamında bylock kaydı, okul kaydı, banka hesabı, medya aboneligi ve sendika üyeligi olup olmadıgı ve bu husususlara iliskin haklarında adli bir islem yapılıp yapılmadıgı sorularak varsa bu hususlara iliskin bilgi ve belgelerin gönderilmesinin istenmesine karsın gelen cevabi yazılarda davacı ve yakınlarının, terör örgütüne üyeligi, mensubiyeti, irtibatı veya iltisakına dair arsiv kayıtlarına intikal eden bilgi ve belgeye rastlanılmadıgının bildirildigi görülmektedir. Bu durumda, terör örgütüne üyeligi, mensubiyeti, irtibatı veya iltisakına dair dosya kapsamında somut bilgi ve belge olmadıgı anlasılan ve hakkında yürütülen veya tamamlanan adli veya idari bir sorusturma ya da muvazzaf subaylıga engel bir suçtan mahkumiyeti bulunmayan davacının, bilgi notunda yer alan kardesi hakkındaki tespit nedeniyle güvenlik sorusturması olumsuz degerlendirilerek 2018 yılı dıs kaynaktan temin muvazzaf subay adaylıgının sonlandırılmasına iliskin tesis edilen dava konusu islemde mevzuata ve hukuka uyarlık görülmemistir. Açıklanan nedenlerle; dava konusu islemin iptaline,"

şeklinde hüküm tesis edilerek davacının tekrar okula dönüşü sağlanmış ve güvenlik soruşturmasının olumsuz olduğu yönünde dayanak gösterilen idari işlem iptal edilmiştir. Subay güvenlik soruşturması

İlgili Etiketler:
1