Rize Boşanma Avukatı

Rize Boşanma Avukatı

22-05-2021
Rize Boşanma Avukatı

Rize boşanma avukatı

Aile Hukuku medeni hukukun en çok işleyen alt dallarından birisidir. Bu kapsamda boşanma, velayet mal paylaşımı ve nafaka gibi konular ele alınmaktadır. Her ne kadar Avukatlık Kanunu ve diğer yasal düzenlemelerde bu tür davalara bakmak için bir uzmanlığa ya da ekstra bir eğitime gerek olmasa da, halk arasında boşanma avukatı şeklinde bir sınıflandırma söz konusudur. Sürekli olarak boşanma davalarına giren ve bu davalarda başarılı sonuçlar elde eden avukatlar için boşanma avukatı tabiri kullanılmaktadır. Aslında avukat unvanına sahip her avukat boşanma davalarına girebilirken, boşanma aşamasında olan kişiler boşanma avukatı olarak tanınan avukat ya da avukatlık bürolarından destek almayı tercih ederler.

Rize boşanma avukatı olarak bilinen avukatlar sürekli olarak boşanma davalarına giren ve artık bu alanda önemli düzeyde bir bilgi ve birikime sahip olan kişilerdir. İnsanların hayatının en önemli evrelerinden birisi olan boşanma sürecinde sadece evliliklerin bitmesini değil, daha farklı birçok detay ve ayrıntı ile kişilerin boşanma sürecinden sonraki yaşamlarının da bir nevi garanti altına alınması için hukuksal alanda mücadele eden kişilerdir.

Rize boşanma avukatı alanında çalışan avukatlar boşanma davaları başta olmak üzere, boşanmaya bağlı olarak oluşabilecek tüm davalara karşı uzmanlaşmış olan kişilerdir. Boşanma avukatlarının mesleki faaliyetleri boşanma ve buna bağlı olan davalar üzerine yoğunlaşmıştır. Ve temel uğraş olarak bu alanda kendilerini geliştirmişlerdir. 

Boşanma avukatı ne iş yapar, hangi davalara bakar

Boşanma davaları işler arasında var olan evliliğin ilgili kanun gereğinde sona erdirilmesi işlemlerinin tamamına verilen isimdir. Boşanma davası açılabilmesi ve sonuçlanabilmesi için kanunda belirtilmiş olan sebepler ve belirlenen usullere göre bir çalışma yapılmaktadır. Taraflardan biri ya da ikisi tarafından açılan davalarda aktif olarak bu kişileri temsil eden avukatlar boşanma avukatlarıdır.

Rize boşanma avukatı genel olarak boşanma davalarına bakan kişilerdir. Ancak bu kavram içerisinde oldukça geniş bir alanı barındırmaktadır. Boşanma davaları ile birlikte boşanmaya bağlı olan davalara bakarlar. Boşanmaya bağlı olan davalar kapsamında ise velayet, nafaka, tazminat ve mal rejimi konuları öncelikli olarak gelmektedir. Bunlarla birlikte Aile Hukuku’na ilişkin hükümlerde yer alan aile ve aileyi oluşturan bireylere ilişkin açılan tüm davalar yine boşanma avukatlarının bakmış olduğu dava kapsamındadır. Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi, Evlilik Birliğinin Korunmasına Yönelik Davalar boşanma avukatlarının uzmanlaştığı alanlardandır.

Boşanma davası çeşitleri nelerdir

Boşanma davaları anlaşmalı ya da çekişmeli olarak iki farklı türde ilerler. Tarafların her bir maddede karşılıklı olarak anlaşmaları sonucunda tek bir celse ile sonuçlanan anlaşmalı boşanma davaları olurken tek bir madde de dahi bir anlaşmazlık söz konusu olduğunda süreç çekişmeli boşanma davasına dönecektir.

Boşanma davasının türü ne olursa olsun Rize boşanma avukatı ile birlikte yol almanız her zaman avantajınıza olacaktır. Çünkü boşanma süreçleri kişilerin psikolojik olarak en hassas ve duygusal olduğu dönemlerdir. Bu süreçte mantıksal düşünemeyen kişiler boşanma sonrasına dair tüm yaşamlarını garanti altına almalıdır. Bunun için bu alanda deneyimli ve sizin yerinize tüm detayları en ine ayrıntısına kadar düşünebilecek ve bunun için mücadele edebilecek bir boşanma avukatı ile birlikte süreci devam ettirmekte fayda vardır.

Anlaşmalı boşanma davalarında boşanma avukatının rolü nedir

Anlaşmalı boşanma süreçleri her zaman en kısa zamanda sonuçlanan ve karşılıklı anlaşmalara dayalı olan bir boşanma türüdür. İnsanlar anlaşmalı boşanma sürecinde bir boşanma avukatına ihtiyaç olmadığını düşünseler de bu çok yanlış bir düşünce olacaktır.

Anlaşmalı boşanma sürecinde eğer alanında uzman bir Rize boşanma avukatı ile birlikte yol alırsanız, boşandıktan sonra hayatınıza dair ileride pişman olmayacağınız bir planlama yapmış olursunuz. Bugün boşanabilmek için feda edebileceğiniz tüm haklarınız yarın sizlerde beklenmedik pişmanlıklar oluşturabilir. Bu durumla karşı karşıya kalmamak için henüz anlaşma sürecinde işinin en iyisi boşanma avukatları ile birlikte bir anlaşma sürecinde bulunmalısınız. Onların bilgi ve birikimlerine göre bir anlaşma metni hazırlamalı ve bu anlaşma maddeleri üzerinden boşanma işlemlerinizi gerçekleştirmelisiniz.

Anlaşmalı boşanmalarda iki tarafından onaylamış olduğu bir boşanma protokolü bulunmaktadır. Bu protokolde boşanma sonucunda her iki tarafından sahip olacağı hak ve menfaatler net bir dille belirtilmiştir. Bu protokolün geri dönüşü olmayacaktır. Bunun için hayatınızın en iyi şekilde idame edebilmesi bu protokolde yer alan maddelere bağlıdır. Boşanma protokolü hazırlama sürecinde Rize boşanma avukatı ile birlikte bir hazırlık yapmanız önerilmektedir.

Her ne kadar anlaşmalı boşanma süreci en kolay ve hızlı olan süreç olsa da, sonrada taraflar için doğuracağı hak ve yükümlülüklerin çok iyi analiz edilmesi ve tarafların bu hak ve yükümlülükleri boşanma öncesinde çok iyi anlamış olmaları gereklidir. Boşanma kararının ardından oluşabilecek tüm anlaşmazlıkları önlemek adına detaylı ve kapsamlı bir şekilde hazırlanan bir protokol her iki tarafından kendini güvende hissetmesini sağlayacaktır. Bu da ancak bir boşanma avukatı tarafından hazırlandığında eksiksiz olacaktır.   

En iyi Rize boşanma avukatı

Ülkemizde avukatlık mesleği içerisinde bir uzmanlaşma ya da unvan alma durumu söz konusu değildir. Avukatlık unvanına sahip olan tüm avukatlar her davaya bakmaya yetkilidir. Ancak boşanma avukatı olarak bilinen bir tabir vardır. Bu tabir halk arasında boşanma davalarında artık önemli bir birikim ve tecrübe elde etmiş olan kişilere verilmiş olan bir unvandır.

En iyi Rize boşanma avukatı olarak görev yapan kişiler çok geniş bir faaliyet alanında hizmet vermektedir. Çünkü boşanma davaları kapsamı oldukça geniştir. Boşanma davaları birbirinden faklı yargılama faaliyetlerinin iç içer girdiği bir alandır. Ülkemizde davalar hukuk, ceza ve idari dava olarak ayrılmıştır. Ancak boşanma davalarında bu üç birim birbirine girmiş durumdadır. Yine boşanma sonucunda velayet söz konusu olduğunda icra süreci devrede olabilmektedir. En iyi Rize boşanma avukatı olarak görev yapan kişiler bu kapsamda geniş bir çalışma alanına sahiptir.

En iyi Rize boşanma avukatı arayışı sürecinde öncelikli olarak bu alanda çalışan ve daha önce birçok farklı boşanma davasında yüksek oranda başarılar elde etmiş olan avukatlara ulaşmalısınız. Daha önce girilen dava sayısının ve alınan başarıların çok olması bu alanda sahip olan deneyim ve tecrübenin en güzel göstergesi olacaktır.

İyi bir boşanma avukatı nasıl olmalıdır

İyi bir boşanma avukatı sizi boşanma sürecinizde eksiksiz olarak temsi edebilecek gerekli bilgi ve tecrübeye sahip olan bir kişi olmalıdır. Boşanma süreçleri kişilerin hayatında önemli dönüm noktalarından birisidir. Çoğu kez çekişmeli olarak ilerleyen bu davalarda daha önce verilmiş emsal kararlar, yasa ve kanunlar dikkate alınmalıdır. Ve bu doğrultuda bir hazırlık yapılmalıdır. Ancak bu alanda daha önce birçok farklı boşanma davasına girmiş olan ve tüm yeni ve güncel yasa ve kanunlardan haberdar olan, emsal kararları iyi bilen bir boşanma avukatı sizin davanızı en iyi şekilde yönetecektir.

İyi bir boşanma avukatı öncelikli olarak dava hazırlık aşamasını eksiksiz olarak tamamlamalıdır. Müvekkili ile arasında bir bağ kurabilen, onun istek ve taleplerini iyi analiz edebilen ve bu istekler doğrultusunda gerçekçi olarak en fazla neler yapılabileceğini bilen bir kişi iyi bir boşanma avukatıdır. İyi bir boşanma avukatı nasıl olmalıdır diye araştıranlar için;

 • Boşanma davalarında her davada olduğu gibi hazırlık süreci çok önemlidir. Boşanma davasının açılabilmesi için öncelikli olarak boşanmaya konu olabilecek nedenler gereklidir. İyi bir boşanma avukatı bu nedenlerin tespitini yaparak gerekli delil ve şahitlerle birlikte donanımlı bir dosya hazırlığı yapmalıdır.
 • Hazırlık ve dava aşamasında sürekli olarak güncellenen medeni kanunlar hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
 • Dava süresince yapılması gereken tüm işlem ve prosedürleri zamanında yerine getirilmelidir. Tüm işlemlerin zamanında yapılması dava sürecinin hızlanmasını sağlayacaktır.
 • Her zaman tarafsız olmalıdır. Çünkü kanunlar, yasalar ve verilen kararlar tarafsızdır.
 • Dava sürecinde yaşanan tüm gelişmeleri müvekkilleri ile paylaşmalıdır. Tüm dava boyunca müvekkili ile iyi bir iletişim içerisinde olmalıdır. Bu bağ dava sonuçlanana kadar kopmamalıdır.
 • Savunmuş olduğu müvekkilinin ne istediğini çok iyi bilmeli ve onu anladığını her zaman karşı tarafa hissettirmelidir. Çünkü boşanma davalarında işin hukuki boyutu kadar çok önemli olan bir de psikolojik boyutu vardır.
 • Müvekkilinin beklentilerini çok iyi analiz etmelidir. Bu beklentilerin hukuka uygunluğunu iyi tartmalı ve gereksiz ümit vaat ederek süreci yönetmeye devam etmemelidir.
 • İyi bir boşanma avukatı her zaman dürüst bir şekilde tüm düşüncelerini müvekkili ile paylaşmalıdır.  
 • Boşanma davaları birbirinden farklı hukuk iç içe geçmiş olan halidir. Bir boşanma davası Aile Hukuku kapsamında ele alınsa da içerisinde Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku, Miras Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve iflas Hukuku, Ceza Hukuku gibi farklı birçok alanı da barındırmaktadır. Bu durumda iyi bir boşanma avukatının boşanma davalarında başarılı olabilmesi için birçok farklı hukuk alanında bilgi ve birikime sahip olması gerekmektedir.

Rize boşanma avukatı fiyatları

Rize boşanma avukatı fiyatları her bir avukat ve dava için farklılık göstermektedir. Barolar birliği tarafından her yıl belirlenmiş olan taban avukatlık ücretleri bulunmaktadır. Bir boşanma davası için taban fiyat Baro tarafından belirlenmiş olan bu fiyat olurken, bunun üzerindeki tüm fiyatlandırmalar boşanma avukatlarının kendi inisiyatifinde olan konulardır.

Bir boşanma davasında fiyatlandırma yapılırken anlamalı boşanmalar için farklı fiyatlandırmalar ele alınır. Çekişmeli boşanma davalarında boşanma konusu ne kadar genişse ve zorlayıcıysa, fiyatlandırmalar da ona göre farklılık gösterecektir.

Çekişmeli boşanma davaları konusu içerisinde nafaka, mal paylaşımı, velayet gibi çok önemli içerikler bulunmaktadır. Her bir konuda yaşanan anlaşmazlığın boyutu dava fiyatlarına da direk olarak yansımaktadır. Bir boşanma davası ne kadar zorlayıcı ve çetrefilli olursa, fiyatlandırmaları yapılırken de bu dinamikler göz önüne alınacaktır.

Rize boşanma davaları fiyatları boşanma avukatlarının takdirinde olan bir durumdur. Bazı avukatlar belirlemiş oldukları boşanma davası ücretlerini dava öncesinde alırken, bazı avukatlar dava sonunda elde edilen başarı durumuna göre bir fiyatlandırma yapmayı tercih edebilir. Bu durum boşanma avukatının ve avukatlık bürolarının belirlemiş oldukları politikalara ve prensiplerine bağlı olacaktır.    

Boşanma davaları ve Arabuluculuk

Boşanma davası sürecinde arabuluculuk elbette önemli bir detay olarak ele alınmalıdır. Tarafların anlaşmazlık yaşadığı konularda bir arabulucu tarafından uzlaşmaya ikna edilmeleri boşanma sürecinin de kısalmasını sağlayacaktır. Ancak boşanma avukatları bu alanda resmi olarak bir adım atamazlar. Çünkü boşanma avukatları temsil ettikleri tarafın haklarını korumakla yükümlü olan kişilerdir. Oysa arabulucular her zaman tarafsız olan kişilerdir. Bu nedenle boşanma davaları ister anlaşmalı olsun, ister çekişmeli olsun arabuluculuk ile çözümlenemez. 

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Askeri Ceza Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku


İlgili BloglarDİĞER BLOG YAZILARIMIZ


Kadına Karşı Şiddet
Kadına Karşı Şiddet

Kadına Karşı şiddet Şiddet mağduru ve şiddete uğra...

Devamı
EN İYİ BOŞANMA AVUKATI
EN İYİ BOŞANMA AVUKATI

En iyi boşanma avukatı- Boşanma Hukuku uzmanlık ge...

Devamı
TEDBİR NAFAKASI NEDİR? TEDBİR NAFAKASINI KİMLER ALABİLİR?
TEDBİR NAFAKASI NEDİR? TEDBİR NAFAKASINI KİMLER ALABİLİR?

Tedbir nafakasına hakim re'sen karar vermekte olup...

Devamı
YOKSULLUK NAFAKASI NEDİR? YOKSULLUK NAFAKASINI KİMLER ALABİLİR?
YOKSULLUK NAFAKASI NEDİR? YOKSULLUK NAFAKASINI KİMLER ALABİLİR?

Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru ...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık