Organ Nakli Talebine Dava Açılabilir

  • Anasayfa
  • Organ Nakli Talebine Dava Açılabilir

Organ Nakli Talebine Dava Açılabilir

Ülkemizde organ nakli bekleyen birçok hasta bulunmakla birlikte organ ve doku nakli tedavisi sadece nakil ile mümkün olan ve organları hasar görmüş hastalara büyük umut ışığı olmaktadır. Özellikle ülkemizde böbrek ve karaciğer nakli bekleyen birçok k

Organ Nakli Talebine Dava Açılabilir

ORGAN NAKLİ TALEBİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ OGAN NAKLİ ETİK KOMİSYONU TARAFINDAN REDDEDİLİRSE NE YAPILABİLİR?

Ülkemizde organ nakli bekleyen birçok hasta bulunmakla birlikte organ ve doku nakli tedavisi sadece nakil ile mümkün olan ve organları hasar görmüş hastalara büyük umut ışığı olmaktadır. Özellikle ülkemizde böbrek ve karaciğer nakli bekleyen birçok kişi bulunmaktadır. Hastaların kendilerine uygun donör bulma olasılıkları ise çok düşüktür. Bir kişi sağlığında vücudunun tamamını veya belirli bölümlerini, dokularını tedavi veya teşhis için kullanılmak üzere bıraktığını resmi ya da yazılı bir şekilde vasiyetname ile belirtebilir. Bu şartların sağlanmaması durumunda eşi, çocukları, ana, baba veya kardeşlerinin izni ile ölen kişiden organ veya doku alınabilir. Organ nakline ihtiyaç duyan birinin öncelikle ailesinde uygun bir verici bulunup bulunmadığına bakılır. Aile içerisinde yapılan araştırma neticesinde uygun verici bulunmaz ise üçüncü şahıslara başvurulur. Bu başvuru sonucunda gerekli tetkikler yapılır ve üçüncü şahıslarda tıbben uygun bir verici bulunursa bulunulan ilin il sağlık müdürlüğü etik kuruluna başvurulur ve nakil talep eden kişi ile verici olacak üçüncü şahıs arasında uygunluk kararı alınması talep edilir. Bu talebin il sağlık müdürlüğü etik kurulu tarafından reddolunması durumunda nakil talep eden hastanın idare mahkemesine başvurarak ilgili il sağlık müdürlüğü etik kurulu kararını iptal ettirme hakkı mevcuttur. Zira Anayasamızın 36'ncı maddesi gereği herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. Nakil talep eden ancak talebi il sağlık müdürlüğü etik kurulu tarafından reddolunan kişi, red kararının kendisine tebliğinden itibaren yahut talep hakkında 60 gün içinde herhangi bir karar verilmez ise, 60 gün içerisinde il sağlık müdürlüğünün bulunduğu yer idare mahkemesinde idari işlemin iptali davası açarak kararın hukuka aykırılığını belirtmek suretiyle kararı iptal ettirebilir. Aynı davada yürütmenin durdurulması da istenir. Nitekim yürütmenin durdurulması kararı; işlem açık bir şekilde hukuka aykırı ise, telafisi güç veya imkansız zararlar meydana gelecek ise verilmesi gereken bir karardır. İl sağlık müdürlüğü organ nakli etik komisyonu kararı mahkemede iptal ettirildikten sonra hasta ve verici arasında organ nakli gerçekleştirilebilir. 

İlgili Etiketler:
1