Limited Şirket Avukatı

Limited Şirket Avukatı

Limited şirket avukatı- Limited Şirket Türk Ticaret Kanununun altıncı kısmında düzenlenmiş olup 578 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Şirketlerin kuruluşu ve şirket işlemlerinin hukuki takibi profesyonellik gerektiren bir husustur.

Limited Şirket Avukatı

Limited Şirket Avukatı

Limited şirket avukatı- Limited Şirket Türk Ticaret Kanununun altıncı kısmında düzenlenmiş olup 578 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. Şirketlerin kuruluşu ve şirket işlemlerinin hukuki takibi profesyonellik gerektiren bir husustur. Nitekim Limited şirketlerin özellikleri gereği Anonim Şirketlerden bazı yönleri ile farklılık göstermektedirler. Limited şirketlerin kuruluşundan itibaren ticaret hayatında hukuki olarak yer bulmasından sonra yönetiminin uzman kişiler eliyle yerine getirilmesi şirketin kendi geleceği ile üçüncü kişiler ile olan münasebetleri gereği de son derece önemlidir. Nitekim Türkiye'de bulunan ticaret şirketlerininin büyük bir çoğunluğunu Limited şirketler oluşturmaktadır. Anonim şirkete nazaran Limited şirketlerin fazlalığı bu şirketlerin ticari hayatta kusursuz bir şekilde var olmalarını gerektirmiştir.

Limited Şirket avukatının önemi ise şirketin gerek iç işleyişinde gerekse üçüncü kişilerle olan ticari ilişkilerinde yaşanabilecek hukuki sorunların çözümü noktasında kendini gösterecektir. Nitekim Limited şirketin iç ilişkileri bakımından çalıştırdığı personel ile ilgili hukuki ihtilaflar çıkabileceği gibi ticaret ilişkisi bakımından dış ilişkiler çerçevesinde üçüncü şahıslar veya şirketlerle de ilişkileri gündeme gelecektir. Örneğin Limited Şirket çalışanı bir işçinin İş Kanununun ilgili maddeleri gereği haklı sebeple işten çıkartılması sürecinin takibi iş hukuku bakımından uzmanlık gerektiren bir durumdur. Ayrıca ticari ilişkiler bakımından üçüncü kişiler veya şirketler ile de hukuki ihtilaflar çıkabilmektedir. Bundan dolayı limited şirket avukatının iş hukuku, ticaret hukuku gibi spesifik alanlarda uzman olması kaçınılmazdır. Hatta ve hatta Limited şirketin devletle olan ilişkileri gereği idare hukuku alanında da ihtilaflar çıkabileceği gibi vergilendirme konularında yaşanabilecek hukuki ihtilaflar gereği vergi hukuku alanında da bilgi düzeyinin kusursuza yakın olması son derece önemlidir. Bu hususlarda uzman olan Limited şirket avukatı ile Limited Şirketin ticari hayattaki saygınlığı korunmuş olacak önleyici hukuk ile limited şirketin hukuk düzenine uygun davranması sağlanarak şirket dışarıdan gelebilecek hukuki ihtilaflara karşı önceden önlem alabilecektir. 

Özel Hastane Avukatı

Özel hastane avukatı- Limited şirketlerin fazlasıyla yer bulduğu ülkemizde özel hastanelerin limited şirketler tarafından kurulması da gündeme gelmektedir. Bu durumda özel hastane avukatının da ticaret hukuku, iş hukuku, sağlık hukuku, idare hukuku, vergi hukuku gibi alanlarda uzmanlaşması Limited şirketin geleceği için elzemdir. Limited şirket avukatlığı yapan bir kişinin iyi bir özel hastane avukatı olabilmesi için ise bütün bu hukuki bilginin yanı sıra mevzuatlara da hakim olması ve özel hastaneler yönetmeliğindeki hususları da bilmesi önemlidir. Özel hastaneler bir şirket tarafından kurulmuş olabileceğinden şirketin kusursuz hizmet vermesi özel hastanenin yönetimi ve finansal durumu açısından olmazsa olmazdır.

İlgili Etiketler:
1