Mil Hukuk ve Danışmanlık

bürosu, sahip olduğu deneyimli ve tecrübeli ekibiyle müvekkillerine; Güvenlik Soruşturması, Memur&Asker Hukuku, İdare Hukuku, Tıp Hukuku, Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, İş ve Ticaret Hukuku başta olmak üzere Özel ve Kamu Hukukunun birçok alanında kusursuzu hedefleyen bir çalışma prensibiyle hizmet vermektedir. Günümüz şartlarında, Avukatlık mesleğinde, gelenekselliğin ve bireyselliğin yetersiz olduğuna inanan büromuz, kurumsallığın ve takım çalışmasının iş hayatındaki öneminin bilincindedir. Ve bu bilinç ile kişilere, ulusal ve uluslararası firmalara ekip olarak %100 memnuniyet ile kusursuz bir avukatlık hizmeti sunmaktadır. Avukat-müvekkil ilişkileri karşılıklı güven esasına dayanmaktadır.
MİL Hukuk&Danışmanlık, 21. yüzyılda hukukun ve avukatlık mesleğinin hak arama özgürlüğünün en önemli güvence mekanizması olduğu bilinciyle, avukat-müvekkil arasında temel mesleki ilkelere hassasiyet göstermektedir.

FAALİYET ALANLARIMIZ

SON EKLENEN BLOG YAZILARIMIZ

İdari İşlem İptal Davası
İdari İşlem İptal Davası

İdare hukukunda iptal davasının yeri oldukça büyüktür. İdare kendisine kanun ile verilmiş olan yetkiyi kullanırken ne yazık ki her zaman hukuka uygun ...

Devamı
Aile Hekimliği İhtar Puanları ve Sözleşme Feshi
Aile Hekimliği İhtar Puanları ve Sözleşme Feshi

İdare Hukuku bakımından inceleyecek olursak aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına yönelik verilen ihtar puanları idari bir işlem olup iptal dav...

Devamı
Mesleğin Saygınlığını Zedeleyecek Şekilde Uygunsuz Yerlere Gitmek Disiplinsizliği
Mesleğin Saygınlığını Zedeleyecek Şekilde Uygunsuz Yerlere Gitmek Disiplinsizliği

Polis, asker ve memur hukuku bakımından personeli en çok ilgilendiren hususlardan bir tanesi disiplin suç ve cezalarıdır. Nitekim personel almış olaca...

Devamı
Mil Hukuk ve Danışmanlık