İdare Mahkemesi Disiplin Cezasına İtiraz Dilekçesi

  • Anasayfa
  • İdare Mahkemesi Disiplin Cezasına İtiraz Dilekçesi

İdare Mahkemesi Disiplin Cezasına İtiraz Dilekçesi

İdare mahkemesi disiplin cezasına itiraz dilekçesi- idare mahkemesi disiplin cezasına itiraz dilekçesi örneği ile ilgili ayrıntılı açıklamalar yapmadan önce itiraz hakkında kısa bilgilendirmelerde bulunmakta fayda var.

İdare Mahkemesi Disiplin Cezasına İtiraz Dilekçesi

İdare Mahkemesi Disiplin Cezasına İtiraz Dilekçesi

İdare mahkemesi disiplin cezasına itiraz dilekçesi- idare mahkemesi disiplin cezasına itiraz dilekçesi örneği ile ilgili ayrıntılı açıklamalar yapmadan önce itiraz hakkında kısa bilgilendirmelerde bulunmakta fayda var. 

AYRINTILI BİLGİ ALMAK İÇİN HUKUK BÜROMUZLA İLETİŞİME GEÇEBİLİR UZMAN AVUKATLARIMIZLA GÖRÜŞEBİLİRSİNİZ.

İster 657 sayılı devlet memurluğu kanununa tabi olsun ister Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde ister Jandarma Genel Komutanlığında ya da Emniyet Genel Müdürlüğünde çalışan memur, asker polis olsun bu kişilere görevlerini yerine getirirlerken amirleri tarafından disiplin cezaları verilebilmektedir. Uygulamada sıkça karşılaştığımız üzere verilen bu disiplin cezalarının çoğu zaman objektiflikten uzak, kişisel husumet ve kin gütme saiki ile verildiği yahut disiplin cezası gerektirmeyen eylem ve davranışlardan kaynaklandığını görmekteyiz. 

Kişi almış olduğu disiplin cezası sonrasında bu disiplin cezasına karşı süresi içerisinde dava açma hakkını kullanabilir. Bu hak Anayasa tarafından tanınmış bir haktır ve hiçbir organ makam mevki tarafından engellenemez. Disiplin cezalarının kişiye tebliğinden itibaren 60 gün içerisinde idare mahkemesinde dava açılmalıdır. 

Açılacak disiplin cezasının iptali davasında davalı taraf disiplin cezasını veren kurum olacaktır. Örneğin Jandarma Genel Komutanlığında çalışan bir uzman çavuşa verilen disiplin cezası sonrasında bu disiplin cezasına karşı kiş Antalya da çalışıyorsa Antalya Valiliği davalı taraf olacaktır. Ya da sağlık bakanlığında çalışan bir memur disiplin cezası almış ise davalı taraf sağlık bakanlığı olacaktır. Üniversite hastanesinde çalışan bir memura verilen disiplin cezasında ise davalı taraf üniversite hastanesi olacaktır.

Örneğin jandarma genel komutanlığında çalışan uzman çavuşa 24 ay uzun süreli durdurma cezası verildi diyelim. Bu disiplin cezasının kaynağı 7068 sayılı kanun olacaktır (7068 sayılı kanun hakkında detaylı bilgi için jandarma ve polis disiplin suçları nelerdir başlıklı makalemizi okuyabilirsiniz). Disiplin cezasını alan ve kendisine kesinleştiği tebliğ edilen personel tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 60 gün içinde bu disiplin cezasına karşı iptal davası açmalıdır. 24 ay uzun süreli durdurma cezası Bursa il jandarma komutanlığına bağlı karakolda çalışan bir uzman çavuşa verildiğinde bu dava Bursa İdare Mahkemesinde ve Bursa Valiliğine karşı açılacaktır. 

Yine Adana da görev yapan bir polis memuruna verilen disiplin cezasının iptali için açılan davada görevli ve yetkili mahkeme Adana İdare Mahkemesi olacak davalı idare ise Adana Valiliği olacaktır. Bu bakımdan idare hukukunda yetki belirlenmesinin iyi yapılması gerekir. 

İdare mahkemesi disiplin cezasına itiraz dilekçesinin 2577 sayılı idari yargılama usulü kanununa uygun olarak hazırlanması şarttır. Nitekim 2577 sayılı kanunun 14. maddesinde dilekçelerin incelenmesi usulü düzenlenmiştir. Buna göre;

  • Görev ve Yetki 
  • İdari merci tecavüzü
  • Ehliyet
  • İdari davaya konu olabilecek kesin ve yürütülebilir bir işlemin bulunup bulunmadığı
  • Süre aşımı
  • Husumet
  • 2577 sayılı kanunun 3'üncü ve 5'inci maddelerine uygun olup olmadıkları 

hususunda dilekçeler mahkeme tarafından ilk incelemeye tabi tutulmaktadır. Buna ilişkin olarak idare hukukunda ilk inceleme başlıklı makalemizi okuyabilirsiniz.

İdare Mahkemesi Disiplin Cezasına İtiraz Dilekçesi Örneği

Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi Başkanlığına

Davacı : ...

Vekili:  ...

Davalı: ...

Konusu: 10.06.2020 tarihinde tarafıma verilen ve ..... tarihinde kesinleşen 24 ay uzun süreli durdurma cezasının hakka hukuka ve hakkaniyete aykırı olmasından bahisle iptali talep ve arzıdır.

Açıklamalar:

Ankara il jandarma komutanlığında ... olarak görev yapmaktayım. Görevimi icra ettiğim sırada haksız bir şekilde tarafıma disiplin cezası verilmiştir. Disiplin cezasının verilmesine gerekçe olarak gösterilen hususlar aşağıda belirtilmiştir.

xxx

Yukarıda belirtmiş olduğum hususlar çerçevesinde tarafıma verilen disiplin cezası mesnetsiz olup verilen cezanın iptali gerekmektedir.

Hukuki Deliller: Bilgi alma tutanakları, olay yerinde olan kişilerin tutanak altına alınan ifadeleri ve sair her türlü yasal delil.

Hukuki Nedenler: 2577 sayılı kanun, 7068 sayılı kanun

Sonuç ve İstem:

Yukarıda açıklanan ve Sayın Başkanlığınızca re’sen gözetilecek nedenlerle;

        1. İdari işlem yönünden Yürütmenin Durdurulmasına,

        2. 10.06.2020 tarihinde ... sayı ile tarafıma tebliğ edilen disiplin cezasının , İPTALİNE, 

KARAR VERİLMESİNİ saygılarımla vekâleten arz ve talep ederim. 

Ekler:

Disiplin cezası tebliğ evrakları

Tutanaklar

Bilgi alma tutanakları

Kıdem sicil sıra numarası

Disiplin cezası özlük dosyası

Takdir ve şerit rozetler

İdari Dava Avukatı Hukuki Değerlendirme

İdare Mahkemesi disiplin cezasına itiraz dilekçesi, Üniversite disiplin cezası iptal davası dilekçe örneği, 1 30 Maaş kesim cezasına itiraz dilekçesi örneği, Uyarma cezasının KALDIRILMASI için dilekçe örneği, Kınama cezası kaldirilmasi için dilekçe örneği, Kademe ilerlemesinin Durdurulması cezasına itiraz dilekçesi Örneği, Emniyet disiplin cezasına itiraz, Meslekten çıkarma cezasına itiraz dilekçesi örneği, Polis disiplin cezalarına itiraz, Disiplin cezasına itiraz, Jandarma disiplin cezasına itiraz hakkında ayrıntılı bilgi almak için bu konunun uzmanı avukatlara başvurabilirsiniz. Ayrıca polis disiplin cezalarına itiraz, jandarma disiplin cezasına itiraz için jandarma ve polis disiplin suçları ve cezaları başlıklı makalemizi okuyabilirsiniz. Memur disiplin cezaları için memur disiplin suçları ve cezaları nelerdir başlıklı makalemizi de ziyaret edebilirsiniz.

İdari davalar için ayrıntılı bilgi ve makalelere fazlasıyla ulaşmak amacıyla İdare Hukuku- İdari Yargı- İdari Dava Takibi başlıklı makaleyi tıklayınız.

1