Tıp Hukuku, Sağlık Hukuku

Tıp Hukuku- Sağlık Hukuku- Hekim Hakları- Hasta Hakları- Malpraktis

Tıp biliminin gelişmesi ve hastaların tedavi süreçleri tıp hukukunda avukatlar bakımından da uzmanlaşmayı gerektirmiştir. MİL hukuk ve danışmanlık olarak hem hasta hakları bakımından hem de hekim hakları bakımından kusursuzu hedefleyen bir yaklaşımla hizmet verilmektedir. MİL hukuk sağlık hukuku, tıp hukuku alanında uzmanlaşmış bir hukuk bürosudur. Malpraktis davaları, doktor hatası davaları ya da doktor hatası tazminat davası alanlarıında hekim ve hasta haklarının kusursuzca savunulması davaların süreci bakımından çok ama çok önemlidir. Tıp avukatı ya da sağlık avukat vekalet sözleşmesi kurduğu müvekkillerinin haklarını özen yükümlülüğüne uyarak savunmalıdır. Hasta hakları, hekim hakları kusursuzca savunulmalı ve müvekkilin hakkı korunmalıdır. Tıp hukuku alanında doktor hatası tazminat davalarının yönetimi hekimin geleceği yönünden önemlidir. Malpraktis sebebiyle maddi tazminat, hekim hatası manevi tazminat davalarında görevli mahkeme ile yetkili mahkemenin tespiti de mühimdir. Ayrıca tıp hukuku avukatı ya da sağlık hukuku hukuk bürosunun tek görevi doktor hatası tazminat davasının yönetimi değil, özel hastane danışmanlığı da yapmaktır. Özel hastane danışmanlığında hasta ile hastane arasındaki sözleşmelerin yapılması, hastane çalışanlarının iş hukuku alanındaki davaları ile aydınlatılmış onam formlarının hazırlanması gibi bir çok hukuki danışmanlık çeşidi yerine getirilmektedir.

Tıp Hukukunda Verdiğimiz Hizmetlerden Bazıları;

  • Kadın Hastalıkları ve Doğum Malpraktis Davalarındaki Uzmanlık Alanlarımız

POST PARTUM KANAMA \ İNTRAABDOMİNAL HEMATOM
CİSİM UNUTMA
FİSTÜL
ANOMALİ TESPİTİNDE HATA
OMUZ DİSTOSİSİ
NÖROLOJİK HASARLI BEBEK (SP-HİE)
TÜPLERİN BAĞLANMASI
MYOMEKTOMİ \ HİSTEREKTOMİ(TAH) / BSO
ENFEKSİYON
AYDINLATMA
MEKONYUM ASPİRASYONU \ NEONATAL ÖLÜM
TÜP BEBEK
KÜRTAJ KARARINDA – UYGULAMADA HATA
MYOMEKTOMİ\BAĞIRSAK – MESANE-ÜRETER HASARI
SEZARYEN KOMPLİKASYONLARI
EKTOPİK GEBELİK
OVER KİSTİ \ HİSTEREKTOMİ(TAH)
İNTRAUTERİN ÖLÜM
BAĞIRSAK PERFORASYONU (DELİNME)
MEKONYUM ASPİRASYONU \ SP-HİE
PLASENTA DEKOLMANI
KOTER YANIĞI
KORDON DOLANMASI \ SP- ÖLÜ DOĞUM
PREEKLAMPSİ
SPİRAL (RİA)
GEBELİĞİ TEŞHİS EDEMEME
AMNİYOSENTEZ
YARDIMCI YÖNTEMLER (VAKUM-FORSEPS)
ASFİKSİ
HASTA KARIŞMASI
HİDROSEFALİ
KOMPLİKASYON YÖNETİMİNDE HATA
KONSEY KARARI-GEBELİĞİN SONLANDIRILMASI
MESANE PROLAPSUSU
KIZLIK ZARI
İLAÇ\İLAÇ ALERJİ-YAN ETKİ
KANSER TEŞHİSİ
MYOMEKTOMİ \ ÜRETERO-VAJİNAL FİSTÜL
OVER KİSTİ \ ÜRETER YARALANMASI
KAN UYUŞMAZLIĞI

  • Çocuk Hastalıkları Malpraktis Davalarındaki Uzmanlık Alanlarımız

ROP
PNÖMONİ (ARDS)
HOSPİTALİZASYON EKSİKLİĞİ
YOĞUN BAKIM TAKİBİNDE EKSİKLİK
YENİ DOĞAN MUAYENESINDE HATA
ENFEKSİYON\DİĞER
BAĞIRSAK TIKANIKLIĞI
İLAÇ\UYGULAMA HATASI
KONJENİTAL KALP ANOMALİSİ
ANAL ATREZİ
APANDİSİT
CİSİM YUTMA
ENFEKSİYON\ERKEN YENİ DOĞAN ENFEKSİYONU
TANI KONULAMADAN EX
AMBULANS – SEVKTE HATA
ANİ BEBEK ÖLÜMÜ
ENFEKSİYON\HASTANE ENFEKSİYONU
ENJEKSİYON-SİNİR HASARI
GASTROENTERİT
HİDROSEFALİ
MEKONYUM ASPİRASYONU
RADYAN ISITICI YANIĞI
SEREBRAL PALSİ
TESTİS TORSİYONU
EPİLEPSİ
ANİ İŞİTME KAYBI
BAĞIRSAK PERFORASYONU (DELİNME)
BEYİN TÜMÖRÜ
ENFEKSİYON\EPSTEİN-BARR VİRÜS (EBV)
ENFEKSİYON\MENENJİT
ENFEKSİYON\MYOKARDİT
HATALI RAPOR-HATALI TANI
HİPOKSİ
KAN UYUŞMAZLIĞI
KANSER TEŞHİSİ
KRANİOSİNOSTOZ (KAFA TASINDA ÇÖKME)
OMUZ DİSTOSİSİ
SPİNAL MÜSKÜLER ATROFİ (SMA)
SÜRFAKTAN UYGULAMASI
SÜT ALERJİSİ
TURNER SENDROMU
YENİ DOĞAN SARILIĞI

  • Plastik Cerrahi Malpraktis Davalarındaki Uzmanlık Alanlarımız

MEME BÜYÜTME-KÜÇÜLTME
RİNOPLASTİ- SEPTOPLASTİ
LİPOSUCTİON
KARIN GERME
LAZER YANIĞI
FASİAL TRAVMA
GÖZ ALTI TORBASI
SAÇ EKİMİ
YÜZ GERME
AYDINLATMA ONAM
DOLGU
POPO ESTETİĞİ
BOTOX
BURUN DOLGUSU
CİSİM UNUTMA
ENJEKSİYON- SİNİR HASARI
GÖZ KAPAĞI DÜŞÜKLÜĞÜ (PİTOZİS)
KARIN GERME
KOL GERME
KOMPARTMAN SENDROMU
KOMPLİKASYON YÖNETİMİNDE HATA
KONSULTASYON EKSİKLİĞİ
SİNİR YARALANMASI
VAJİNA ESTETİĞİ
ENFEKSİYON

  • Kulak Burun Boğaz Malpraktis Davalarındaki Uzmanlık Alanlarımız

RİNOPLASTİ -SEPTOPLASTİ
CİSİM UNUTMA
FASİAL SİNİR HASARI
MASTOİDEKTOMİ- OTİTİS MEDİA
BADEMCİK (TONSİLLEKTOMİ)- GENİZ ETİ
ENFEKSİYON
HATALI TANI
SİNİR YARALANMASI
SİNÜS CERRAHİSİ
TİROİD KANSERİ
TORP UYGULAMASI
UVULA KÜÇÜLTÜLMESİ

  • Özel Hastane ve Kamu Hastanesi Organizasyon Kusuru Davalarındaki Uzmanlık Alanlarımız

KOTER ALETİ ZARARLARI
CERRAHİ MÜDAHALE / OPERASYONDA CİSİM KIRILMASI
HASTANE ENFEKSİYONU
HATALI ORGANA MÜDAHALE
AMBULANSLA SEVK HATALARI
TIBBİ DONANIM- MALZEME EKSİKLİĞİ
HASTA GÜVENLİĞİ İHLALİ
NÖBET ORGANİZASYONU
HASTANE MAHREMİYETİ İHLALİ

  • Cerrahi Müdhale Malpraktis Davası Uzmanlık Alanlarımız

BAĞIRSAK PERFORASYONU (DELİNME)
SAFRA KESESİ- SAFRA KAÇAĞI
MİDE KÜÇÜLTME
APANDİSİT
VOKAL KORD PARALİZİSİ (SES KISIKLIĞI)
GUATR
KASIK FITIĞI
YABANCI CİSİM UNUTMA
KANSER TEŞHİSİ
KOLONOSKOPİ
MASTEKTOMİ
ENJEKSİYON- SİNİR HASARI
KOLONOSKOPİ
KOTER YANIĞI
ASİSTAN SORUMLULUK
GÖBEK FITIĞI
REFLÜ CERRAHİSİ
UZMANLIK ALANI DIŞINDA MÜDAHALE
DAMAR YARALANMASI
DİYAFRAM FITIĞI
HATALI RAPOR – HATALI TANI
HEMOROİD
MİDE PERFORASYONU (DELİNME)
SİNİR YARALANMASI
EMBOLİ
ENFEKSİYON

Mil Hukuk ve Danışmanlık