Tıp Hukuku, Sağlık Hukuku

Tıp Hukuku- Sağlık Hukuku- Hekim Hakları- Hasta Hakları- Malpraktis

Tıp biliminin gelişmesi ve hastaların tedavi süreçleri tıp hukukunda avukatlar bakımından da uzmanlaşmayı gerektirmiştir. MİL hukuk ve danışmanlık olarak hem hasta hakları bakımından hem de hekim hakları bakımından kusursuzu hedefleyen bir yaklaşımla hizmet verilmektedir. MİL hukuk sağlık hukuku, tıp hukuku alanında uzmanlaşmış bir hukuk bürosudur. Malpraktis davaları, doktor hatası davaları ya da doktor hatası tazminat davası alanlarıında hekim ve hasta haklarının kusursuzca savunulması davaların süreci bakımından çok ama çok önemlidir. Tıp avukatı ya da sağlık avukat vekalet sözleşmesi kurduğu müvekkillerinin haklarını özen yükümlülüğüne uyarak savunmalıdır. Hasta hakları, hekim hakları kusursuzca savunulmalı ve müvekkilin hakkı korunmalıdır. Tıp hukuku alanında doktor hatası tazminat davalarının yönetimi hekimin geleceği yönünden önemlidir. Malpraktis sebebiyle maddi tazminat, hekim hatası manevi tazminat davalarında görevli mahkeme ile yetkili mahkemenin tespiti de mühimdir. Ayrıca tıp hukuku avukatı ya da sağlık hukuku hukuk bürosunun tek görevi doktor hatası tazminat davasının yönetimi değil, özel hastane danışmanlığı da yapmaktır. Özel hastane danışmanlığında hasta ile hastane arasındaki sözleşmelerin yapılması, hastane çalışanlarının iş hukuku alanındaki davaları ile aydınlatılmış onam formlarının hazırlanması gibi bir çok hukuki danışmanlık çeşidi yerine getirilmektedir.

Tıp Hukukunda Verdiğimiz Hizmetlerden Bazıları;

  • Hekim Hatası, Doktor Hatası, Tıbbi Hata (Malpraktis) Sebebiyle Meydana Gelen Davalar,
  • Malpraktis Sonucu Maddi, Manevi Tazminat Davaları,
  • Malpraktis Sonucu Ceza Davaları,
  • Hasta Haklarına İlişkin Her Türlü Dava,
  • Hekim, Doktor Haklarına İlişkin Her Türlü Dava,
  • Her Türlü Hasta Kabul Sözleşmesi İncelenmesi ve Hazırlanması,
  • Özel Hastane Danışmanlığı
Mil Hukuk ve Danışmanlık