Ticaret Avukat

Ticaret Hukuku Avukatı

Ticaret hukuku avukatı için ticaret hukuku göründüğü kadar kolay bir hukuk dalı değildir. Uzmanlık gerektiren bu dalın da uzman kişiler uzman ticaret avukat tarafından yerine getirilmesi davaların takibi bakımından çok önemlidir. Ticari davalar çeşitlilik gösterse de ticari ilişkilere uygulanacak kanun Türk Ticaret Kanunudur. Türk Ticaret Kanununa göre çözümlenecek ya da kanunda yer alan hükümlere göre sonuçlandırılacak davalarda görevli mahkeme daha açıklayıcı ifade ile davanın açılacağı mahkeme ticaret mahkemesidir. Kişi ticaret mahkemesinde davasını açacak ancak hangi yerdeki ticaret mahkemesinde davasının açacağına Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre tespit edecektir. Ticari davaların önemli olmasının sebeplerinden birisi tabiki kişinin mesleğini yerine getirdiği sırada yaşamış olduğu hukuka aykırı durumların giderilmesi olduğundan dolayı zararının karşılanması ve hak etmiş olduğu emeğinin sonucunu alması olduğundan büyük sonuçlarar gebedir. Yıllarca ticari faaliyette bulunmuş belirli bir knowhow elde etmiş ve bu gelişmişlikle ticari hayatta büyük yer edinmiş bir firmanın başka bir firma ile yaşamış olduğu ticari uyuşmazlık kendisi açısından büyük bir krizdir. Nitekim firmanın ticari şirketin marka değeri tehlike altında olabilir. Zira yaşanılacak bir olumsuzluk yüzünden finansal olarak zora girebilecek durumda olan şirket, bu durumdan bir an evvel kurtulmak için önemli hamleler atmalı, hatta ve hatta bazen son ve tek bir karar vermelidir. Böyle bir ortamda bu kriz durumunun iyi bir şekilde analiz edilip bu çıkmazdan kurtulmak şirkete vekalet eden ve hukuki uyuşmazlığı yöneten profesyonel ticaret avukat ının varlığına bağlıdır. 
Globalleşen dünya içinde ticaret hacmi de gittikçe artmaktadır. Bu ticaret hacminden pay elde etmek isteyen şirketler sürekli kendilierini geliştirmekte değişik ticari alanlarda faaliyetlerini çoğaltmaktadır. Bu durum hem ticaret şirketlerin nin hem de ticaret şirketi nin bulunduğu ülkenin gelişmesine olanak sağlamakta ülke milli hasılasını arttırmaktadır.  Ticaret hacminin artması ticaret şirketleri nin başka ticaret şirketleri ile işbilrliği yapmasına zemin hazırlamakta işbilrliği yapmaları konusunda bir yol çizmektedir. Böyle bir durumda ise şirket birleşme ve şirket devralma ları gibi hukuki işlemler ortaya çıkamakta olup bu hukuki durumların uzmanlarca yerine getirilmesi kaçınılmazdır. Ayrıca ticaret şirketleri nin birbirleri ile olan ilişkisi sadece şirket birleşme ve şirket devralma şeklinde ortaya çıkmamakta bu şirketler birbirleri ile iş yaparak birbirlerinden mal ve hizmet almaktadırlar. İşte bu mal ve hizmet alımları sırasında da bazı hukuki ihtilaflar çıkabilmekte ve ticaret şirketi nin geleceği için bu ihtilafların bir an önce giderilmesi gerekebilmektedir. Bundan dolayı açılacak davaların tespiti finansal olarak ne kadarlık bir hukuki tedbir alınacağı ile ticaret şirketi nin bilançosu gibi hususların tespitinin yapılması gündeme gelebilecektir. Gelişen ekonomik ve teknolojik etkenler sadece ticaretin değişimine yol açmamakta bir çok mesleği etkilediği gibi hukuk dallarını da beraberinde etkilemektedir. İşte bu devingenlik içerisinde ticaret hukukundaki değişimlerin de uzman ticaret avukat ile takip edilmesi küçük orta ve büyük şirketler için elzemdir. Bu artık bir gerekliliktir. Nitekim gelişen ticaret hayatı belirli sermayeyi aşmış Anonim şirketlerin avukatların hukuki danışmanlığlını alması konusunda hukuki düzenleme yapılamasına yol açmış ve avukatların da bu devingenlikte şirketlere fayda sağlaması konusunda bir yol açmıştır. Ekonomik ve teknolojik değişimler alış veriş ve harcama alışkanlıklarını değiştirmiş e-ticaret denilen yeni bir alanın ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu duruma direnmek yerine bu durumlarla birlikte hareket ederek faaliyet alanlarının arttırılması ve e-ticaretin yaygınlaştırılması kaçınılmazdır. Günümüzde bir çok firma e-ticaret sayesinde ulaşamayacağı bölgelere ticaret yapar hale gelmiş ticaret hacmini üçe beşe hatta yediye katlamıştır. Bu kadar büyük bir havuzun içerisinde yapılan her işlemin hukuki denetiminin yapılması ve profesyonel olarak ticaret hayatına devam edilmesi hususu düşünüldüğünde ticaret avukat ının ne kadar önemi haiz olduğu gerçeği de ortaya çıkacaktır.

Ticari Davalara Bakan Avukatlar

Ticaret hukuku alanında sadece Ankara olarak değil ülkemizin ticari kalbi olarak tanımlayacağımız İstanbul'da da bir çok firmanın hukuka uygunluğunun sağlanması şarttır. Hukuk hayatın her alanında varlığını sürdürmesi gereken ve kişilerin korunmasını sağladığı gibi tüzel kişiliği olan şirketlerin de yaşamını sürdürmesine olanak sağlamaktadır. Bu yüzden Ankara'daki bir ticari şirketin ankara avukat ına ihtiyacı olduğu gibi istanbul'daki şirketin de istanbul avukat ına ihtiyacı hiç bitmeyecektir. Bu bağlamda şirketler her adımını hukuki olarak atmalıdır ki ileride yaşanması muhtemel hukuki ihtilafların önüne geçilebilsin. Sonuçta ticari davalara bakan avukatlar, ticaret hukuku avukatı önemli bir role sahip olup şirketlerin davalarına yön vermekte hatta ve hatta şirketler dava açmadan önleyici hukuk ile sonuca gidebilmektedir.

Mil Hukuk ve Danışmanlık