İdare Avukatı Ankara

İdare Avukatı Ankara

İdare avukatı ankara ya da idare avukatı kavramı; idari davalara bakan avukatların halk arasında tanımlanan şekli olarak karşımıza çıkmaktadır. İdare hukuku idari yargılama usulü kanununda yer alan usul kurallarına tabi bir hukuk dalıdır. 2577 sayılı kanun kapsamında usule tabi olan idari yargılamada çok geniş bir yelpazede hukuk kuralları bulunmaktadır. Nitekim idareyi oluşturan devlet kurum ve kuruluşlarının tabi olduğu kendine has özel kanunları bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse devlet memurlarının tabi oldukları kanun 657 sayılı kanun iken askerlerin tabi oldukları kanun ve yönetmelikler farklılık göstermektedir. Bu bakımdan her idari işlemin farklı kanun ve yönetmeliklere tabi olması davaların çözümünü güçleştirecektir. 

İdari dava açmak isteyen vatandaşların bu davalarının yönetimi için avukat tutmaları kanuni bir zorunluluk değildir. Dava açacak memur asker polis ve sair vatandaşlar davalarını kendileri yönetebilirler ise de yukarıda da bahsetmiş olduğumuz gibi idare hukukunun geniş kanun ve yönetmeliklere sahip olması davaların yönetiminin uzman kişiler eline bırakılmasını gerektirebilmektedir. Biz de idari davalarda kişilerin bu davalarını idare avukatı, idare hukuku avukatı vasıtasıyla takip ettirmelerini tavsiye etmekteyiz.

Yukarıda da açıkladığımız üzere vatandaşların idari davalarının takibi için avukat arayışı içerisine girmeleri sonucunda idare avukatı, idari dava avukatı, idari yargı avukatı gibi kavramların yerleşmesine sebebiyet vermiştir. Tabi bu durumda avukatlar da belirli alanlarda kendilerini ihtisaslaştırma yöntemini seçmek zorunda kaldıklarından idare hukuku ile ilgilenen avukatların idare avukatı olarak tanımlanmaları kaçınılmaz olmuştur. 

MİL hukuk bürosu avukatları ve profesyonel çalışma ekibiyle müvekkillerine idare hukukunda hizmet veren öncü hukuk burolarından birisi haline gelmiş hem idari işlemin iptali hem de idaredeki tazminat davaları olan tam yargı davalarında kendisini ihtisaslaştırmıştır.

Mil Hukuk ve Danışmanlık