İdare Hukuku

İdare Hukuku- İdari Yargı- İdari Dava Takibi

İdare Hukuku, yönetim erkinin veya idarenin tabi olduğu hukuk süreçleridir. İdare hukuku konusu olan idare özel idareler değil kamu idaresidir. İdare hukuku, idarenin kuruluş ve işleyişini düzenleyen kamu hukuku kurallarının bütünü olarak tanımlanabilir.Başka bir deyişle, idare hukuku, idare organını ve fonksiyonunu düzenleyen özel hukuk kurallarını aşan hukuk kuralların bütünüdür. İdare hukukundan doğan uyuşmazlıklar, genel ve ortak yargı düzeni olan adli yargıda değil, ayrı ve özel bir yargı düzeni olan idari yargıda çözümlenir.

Mil Hukuk ve Danışmanlık olarak uzman kadromuz ile idare hukuku alanında hizmet sunmaktayız. 

İdare Hukukunda Verdiğimiz Hizmetlerden Bazıları;

 • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Davaları,
 • Memur Davaları,
 • Askeri Personel Davaları,
 • Polis Mevzuatına İlişkin Davalar,
 • Disiplin Cezalarının İptali Davaları,
 • Memuriyet İle İlişiğin Kesilmesine İlişkin İptal Davları,
 • Tayin İşleminin İptali Davaları,
 • Memur Sicil İptali Davaları,
 • Malpraktis Nedeniyle Oluşan Tam Yargı (Tazminat) Davaları,
 • Kamulaştırma Davaları,
 • İmar Davaları 
Mil Hukuk ve Danışmanlık