İdare Avukatı Ankara

İdare Avukatı Ankara

İdare avukatı ankara ya da idare avukatı kavramı; idari davalara bakan avukatların halk arasında tanımlanan şekli olarak karşımıza çıkmaktadır. İdare hukuku idari yargılama usulü kanununda yer alan usul kurallarına tabi bir hukuk dalıdır. 2577 sayılı kanun kapsamında usule tabi olan idari yargılamada çok geniş bir yelpazede hukuk kuralları bulunmaktadır. Nitekim idareyi oluşturan devlet kurum ve kuruluşlarının tabi olduğu kendine has özel kanunları bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse devlet memurlarının tabi oldukları kanun 657 sayılı kanun iken askerlerin tabi oldukları kanun ve yönetmelikler farklılık göstermektedir. Bu bakımdan her idari işlemin farklı kanun ve yönetmeliklere tabi olması davaların çözümünü güçleştirecektir. 

İdari dava açmak isteyen vatandaşların bu davalarının yönetimi için avukat tutmaları kanuni bir zorunluluk değildir. Dava açacak memur asker polis ve sair vatandaşlar davalarını kendileri yönetebilirler ise de yukarıda da bahsetmiş olduğumuz gibi idare hukukunun geniş kanun ve yönetmeliklere sahip olması davaların yönetiminin uzman kişiler eline bırakılmasını gerektirebilmektedir. Biz de idari davalarda kişilerin bu davalarını idare avukatı, idare hukuku avukatı vasıtasıyla takip ettirmelerini tavsiye etmekteyiz.

Yukarıda da açıkladığımız üzere vatandaşların idari davalarının takibi için avukat arayışı içerisine girmeleri sonucunda idare avukatı, idari dava avukatı, idari yargı avukatı gibi kavramların yerleşmesine sebebiyet vermiştir. Tabi bu durumda avukatlar da belirli alanlarda kendilerini ihtisaslaştırma yöntemini seçmek zorunda kaldıklarından idare hukuku ile ilgilenen avukatların idare avukatı olarak tanımlanmaları kaçınılmaz olmuştur. 

MİL hukuk bürosu avukatları ve profesyonel çalışma ekibiyle müvekkillerine idare hukukunda hizmet veren öncü hukuk burolarından birisi haline gelmiş hem idari işlemin iptali hem de idaredeki tazminat davaları olan tam yargı davalarında kendisini ihtisaslaştırmıştır.

İdare Avukatı Yükümlülükleri

İdare avukatının yükümlülükleri bulunmakla birlikte ister idare avukatı ankara olsun ister idare avukatı istanbul olsun isterse idara avukatı izmir olsun idare avukatının yükümlülükleri kanunda kaynaklanmaktadır. 

İdare Avukatının Sır Saklama Yükümlülüğü

İdare avukatının sır saklama yükümlülüğü hem avukatlık kanunundan kaynaklanmakta hem de idare avukatı ile müvekkili arasında yapılan vekalet sözleşmesinden kaynaklanmaktadır. İdare avukatı almış olduğu davada müvekkilinin tüm sırlarını saklamalı onları üçüncü kişilerle paylaşmamalı müvekkilinin kişilik haklarına sahip çıkmalıdır. Bu husus belirtmiş olduğumuz gibi sözleşmeden kaynaklanacağı gibi avukatık kanunundan da kaynaklanmaktadır. Ayrıca idare avukatı müvekkili ile olan hukuki ilişkisi bitmiş olsa dahi sır saklama yükümlülüğünü ihlal etmemeli müvekkilinin sırlarını hiçbir zaman ifşa etmemelidir.

İdare Avukatı Özen Gösterme Yükümlülüğü

İdare Avukatının vekalet sözleşmesinden kaynaklanan özen gösterme yükümlülüğü mevcuttur. Nitekim idare avukatı almış oluğu idari davada özen gösterme yükümlülüğüne sadık kalmalı davanın tüm sürecini özen gösterme yükümlülüğüne uyarak takip etmelidir.

İdare Avukatı Ankara Barosuna Kayıtlıdır

İdare avukatı ankara'da faaliyet gösteren avukatları nitelendirdiğinden mütevellit idare avukatı ankara ankara barosuna kayıtlı bir avukat olmalıdır. Ankara barosuna kayıtlı olan bir avukata ulaşmak için ankara barosu levhasına avukatın isminin yazılması yeterlidir. Buradan yapılacak arama ile avukatın baroya kayıtlı olup olmadığı öğrenilebilir. 

Mil Hukuk ve Danışmanlık