Boşanma ve Nafaka Hukuku

Boşanma Hukuku- Aile Hukuku, Velayet Davaları

Boşanma ve Nafaka Hukuku boşanmış eşlerin bundan sonraki yaşantılarını etkilemesi bakımından son derece önemli bir hukuk dalıdır. Nitekim boşanma davasında eşler birbirlerinden müşterek çocuklarının velayetini istemekte ve çocuklarının velayetini alamayan eşler çocukların kendi özgür iradeleriyle karar vermesine kadar çocuklarından uzak bir hayat sürebilmektedirler. Bunun yanı sıra aleyhlerine hükmedilebilecek yüksek miktardaki maddi ve manevi tazminat ile ekonomik bakımdan da yıkım yaşayabilmekle kalmayıp üstüne nafaka miktarı eklenince iş dayanılmaz bir hal alabilmektedir. Bütün bu yaşanma ihtimali olan olayların bertaraf edilebilmesi için boşanma ve nafaka davalarında, altınların iadesi davalarında uzman boşanma avukatından profesyonel destek alınması tavsiye olunmaktadır. Boşanma hukukunun içine nafaka hukuku, malların paylaşılmasına ililşkin kurallar ile maddi ve manevi tazminatlar da girmektedir. Nitekim nafaka, maddi ve manevi tazminat boşanmanın fer'ilerindendir. Bu hususlar boşanma davası ile birlikte talep edilediğinde harca bağlı değildir ve reddi durumunda karşı vekalete de hükmedilemez. Nafaka davalarında reddedilen miktar üzerinden karşı vekalete hükmedilemez.

Boşanma ve Nafaka Hukukunda Verdiğimiz Hizmetlerden Bazıları;

 • Evlilik Birliğinin Sarsılması Sebebiyle Boşanma Davası ve Maddi Manevi Tazminat,
 • Anlaşmalı Boşanma Protokolü Düzenlenmesi ve Anlaşmalı Boşanma Davası,
 • Nafaka Davası (Arttırılması, İndirilmesi.),
 • Velayet Davası,
 • Mal Paylaşımı Davası,
 • Kötü Davranma Sebebiyle Boşanma Davası,
 • Terk Sebebiyle Boşanma Davası,
 • Suç İşleme Sebebiyle Boşanma Davası,
 • Hayata Kast Sebebiyle Boşanma Davası,
 • Akıl Hastalığı Sebebiyle Boşanma Davası,
 • Fiili Ayrılık Sebebiyle Boşanma Davası,
 • Nişanın Sona Ermesinden Kaynaklanan Davalar ile Maddi ve Manevi Tazminat,
 • Tasarruf  Yetkisinin Kısıtlanması,
 • Ailenin Korunmasına Dair Kanundan Kaynaklanan Davalar,
 • Hukuki Danışmanlık.
Mil Hukuk ve Danışmanlık