Boşanma Nafakası

Boşanma Nafakası

Boşanma davalarında istenebilecek nafakalar dava devam ettiği sürece alınan tedbir nafakası, 18 yaş altı çocuklar için davanın kesineleşmesinden itibaren verilecek iştirak nafakası ile eşe verilecek olan yoksulluk nafakasıdır. 

Çocuk kendisine bırakılmamış olan eşin çocuğun bakımına ne ölçüde katılacağını hakim önlem kararında açıklamalıdır. Çocuk için davanın devamı süresince verilen nafakaya öğretide iştirak nafakası uygulamada ise tedbir nafakası denilmektedir. Aile mahkemesi hakimi nafakanın adını kararında özenle göstermelidir. Çocuk için tedbir nafakasının süresini tedbir nafakasının başlangıcı ve bitimini belirlemek ve ona göre açılamalarda bulunmak gerekmektedir. Tedbir nafakası kural olarak dava tarihinden itibaren başlamaktadır. Uygulamada dava açıldıktan sonra ilk duruşmada nafakaya hükmedilmekte ve davanın açıldığı tarihten itibaren nafakaya hükmedilmektedir. Bu şu anlama gelmektedir. Örneğin davanın haziran 2019 tarihinde açıldığını düşünelim ve mahkemenin tensip zaptı ile duruşma gününü belirlediğini duruşma gününün Aralık 2019 oludğunu ve dilekçeler aşamasının biterek mahkemenin belirlediği duruşma gününün geldiğini düşünelim. Bu durumda aile mahkemesinde yapılacak duruşmada çocuklar için tedbir nafakasına hükmedildiğinde başlangıcı davanın açıldığı haziran 2019 olarak belirlenecek böylece davalı eş haziran 2019 dan itibaren nafaka ödemek zorunda kalacak ve geriye doğru haziran, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım, aralık aylarının nafakaları birikmiş nafaka olarak ortaya çıkacaktır. Ki mahkeme aylık nafaka miktarını 500,00 TL olarak belirlediyse 7 aylık birikmiş nafaka borcu ortaya çıkacak ve davalı 3.500,00 TL nafaka ödemekle yükümlü kalacaktır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir husus daha vardır. Örneğin çocuk nafaka yükümlüsü kılınan eşten dava tarihinden sonra ayrılmış ve diğer eşin yanına geçmiş ise bu durumda nafakaya hükmedilmeyecektir. Örneğin davanın yine haziran 2019 tarihinde açıldığını, ilk duruşmanın aralık 2019 da yapıldığını ve çocuğun velayetinin dava süresince anneye bırakıldığını ancak duruşma gününe kadar babanın yanında kaldığını düşünelim. Böyle bir durumda velayet babadan alınmış olsa da baba aleyhine geçmişe dönük yani dava tarihinden itibaren nafakaya hükmedilemeyecek duruşma günü olan aralık 2019 tarihinden itibaren nafaka yükümlüsü olacaktır. Anlaşılacağı üzere çocuğun anne yanında kalmaya başladığı (velayetin anneye verilmesinden sonra) tarihten itibaren nafakaya hükmedilecektir. Ayrıca eş açtığı davada nafaka talebinde bulunmamış ancak dava devam ederken değişen koşullar sebebiyle tedbir nafakası talep etmiş ise bu durumda istek tarihinden itibaren tedbir nafakasına hükmedilecektir. Çünkü boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re'sen alır. Nafaka miktarı belirlenirken çocuğun ihtiyaçları, çocuğun gelirleri, tarafların ödemeyi kabul ettikleri miktar, tarafların hayat koşulları ve ödeme güçleri göz önünde bulundurulur. 

Boşanma Nafakası Nedir?

Boşanma nafakası eşin kendisi için talep ettiği yoksulluk nafakası ve 18 yaşın altındaki çocuk için istenen iştirak nafakasıdır. Aslında boşanma nafakası olarak öğretide bir tanım bulunmamaktadır. Halk arasında boşanma nafakası olarak bilinen nafakalar hukuki olarak tanımalanabilen yoksulluk nafakası ile iştirak nafakasıdır.

Boşanma Davasında Nafaka Nasıl Alınır?

Boşanma davalarında talep edilmese dahi hakim davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re'sen almalıdır. Ancak tarafların dava dilekçelerinde istedikleri türden nafakayı ve miktarını belirtmeleri uygulamada yararlı olacaktır. Ayrıca kişi açtığı davada nafaka istememiş ise sonradan diğer oturumlar esnasında bu taleplerini mahkemeye iletebilir. Eş için verilecek nafakaya yoksulluk nafakası, müşterek çocuklar için verilecek nafakaya ise dava süresince tedbir nafakası, davanın kesinleşmesinden sonra verilecek nafakaya ise iştirak nafakası denir. İştirak nafakası müşterek çocuğun 18 yaşını bitirmesi ile kendiliğinden sona erer.

Nafakaya İtiraz Edilebilir mi?

Kişi açılan boşanma davasında talep edilen nafakaya ve nafaka miktarında itiraz edebilir. Ayrıca ilk derece mahkemesinde kabul edilen nafakaya karşı süresi içerisinde yapacağı üst derece mahkemesi itirazı ile de itiraz edebilir. Unutulmamalıdır ki boşanma davaları sonucunda eşler ruhsal olarak yara alsa da ne yazık ki maddi olarak da yara almaktadırlar. Bu durumların önelenbilmesi için boşanma davası açmak isteyen ya da kendisine boşanma davası açılan kişilerin davalarını alanında uzman boşanma avukatı, boşanma hukuku avukatı ile takip etmeleri tavsiye edilir.

Mil Hukuk ve Danışmanlık