Bilişim Hukuku Avukatı

Bilişim Hukuku Avukatı

Bilişim hukuku avukatı sadece bilişim suç ve cezalarının takibini sağlayan avukatlık faaliyeti olarak algılanmamalı internetten içerik kaldırılması ile bu konularda kişilik haklarına saldırı niteliğindeki tazminat davalarının takibini de içine aldığı unutulmamalıdır. 

Bilişim hukuku avukatı olabilmenin yolu gelişen teknolojiyi de yakından takip etmeye bağlıdır. Bu alanda yetkinliğini arttırmış olan MİL hukuk bürosu yöneticileri ve çalışanları müvekkillerinin bilişim hukuku ile yaşamış oldukları hukuki ihtilafları gidermek maksatlı olarak profesyonel bir çalışma gerçekleştirmektedir. 

Hem bilişim suç ve cezalarının takibi için ceza hukuku ile ceza muhakemeleri kanununa hakim olmak gerekliliği ile suç sonrası oluşacak maddi veya manevi zararların giderilmesi maksadıyla da tazminat hukukuna hakimiyeti gerektiren bilişim hukuku avukatlığı kişilerin yaşamış olduğu hukuki ihtilafların bir an önce giderilmesi amacını gütmektedir.

Bilişim hukukunda ihtisaslaşmak ayrıca kişisel verilerin korunması kanununu da güncel olay ve yaşantıya uyarlayabilmekten geçmektedir. Bilişim hukuku gelişen teknolojinin sunmuş olduğu nimetleri kötüye kullanan kişilerin diğer kişilere vermiş olduğu zararları önlemeye yönelik önlemleri barındıran bir hukuk dalıdır. Geniş bir hukuki entegrasyonu barındıran ve diğer disiplinlerle olan ilişkisi nedeniyle bilgi birikimi ve ilgi gerektiren bir disiplin dalıdır.

Bilişim hukuku avukatı teknolojik kontonktürü takip etmekle birlikte bu konjonktür sonucu oluşan yargı kararlarını da sıklıkla takip etmeli özellikle içtihat araştırmasını sıklıkla yapmalıdır. Hayatımızın büyük çoğunluğunu ele geçiren teknolojinin kötüye kullanımı bilişim hukukuna olan gereksinimle birlikte bilişim hukuku avukatına önemi de arttırmaktadır.

Mil Hukuk ve Danışmanlık