Bilişim Suçu

Bilişim Ceza Davaları

İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzel kişiler ile kurum ve kuruluşlar içerik sağlayıcısına buna ulaşamaması halinde yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içerğin yanında çıkarılmasını isteyebileceği gibi doğrudan sulh ceza hakimine başvurarak içerğe erişimin engellenmesini de isteyebilir. 

İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişilerin talepleri, içerik ve/veya yer sağlayıcısı tarafından en geç yirmi dört saat içinde cevaplandırılır. 

İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik hakları ihlal edilenlerin talepleri doğrultusunda hâkim bu maddede belirtilen kapsamda erişimin engellenmesine karar verebilir. 

Hâkim belirttiklerimiz doğrultusunda vereceği erişimin engellenmesi kararlarını esas olarak, yalnızca kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verir. Zorunlu olmadıkça internet sitesinde yapılan yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar verilemez. Ancak, hâkim URL adresi belirtilerek içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle ihlalin engellenemeyeceğine kanaat getirmesi hâlinde, gerekçesini de belirtmek kaydıyla, internet sitesindeki tüm yayına yönelik olarak erişimin engellenmesine de karar verebilir.

Hâkim yapılan başvuruyu en geç yirmi dört saat içinde duruşma yapmaksızın karara bağlar.

Erişimin engellenmesine konu içeriğin yayından çıkarılmış olması durumunda hâkim kararı kendiliğinden hükümsüz kalır.

Birlik tarafından erişim sağlayıcıya gönderilen içeriğe erişimin engellenmesi kararının gereği derhâl, en geç dört saat içinde erişim sağlayıcı tarafından yerine getirilir.

Hangi Mahkemede Bilişim Suçu Davaları Görülür?

İçeriğin kaldırılması için Sulh Ceza Hakimliğinde kararlar verilmekle birlikte bilişim suçlarına ilişkin davalar Asliye Ceza Mahkemelerinde görülmektedir.

Bilişim suçları;

Bilişim sistemine girme suçu

Sistemi engelleme bozma verileri yok etme veya değiştirme

Banka veya Kredi kartlarının kötüye kullanılması

Bilişim Suçları Avukatı Kimdir?

Bilişim suçları avukatı Türk Ceza Kanunu ve Ceza Muhakemeleri Kanununa hakim olmalı ve müvekkilinin haklarını sonuna kadar hukuki olarak savunmalıdır. Avukat ile müvekkili arasında yapılan vekalet sözleşmesi gereği bilişim suçları avukatının bu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini harfiyen yerine getirmesi kanun gereğidir. Bilişim suçları avukatı internetten içerik kaldırtma, sosyal medyada meydana gelen hakaretler ile ilgili savcılık şikayetleri, Türk Ceza Kanunu 10. bölümde yer alan bilişim alanında suçlar gibi suç tipleri sebebiyle müvekkilinin haklarını sonuna kadar korumalı ve savunmalıdır. Bilişim suçları avukatı ceza hukuku bakımından uzman bir avukat olmalı ve kanun ile yönetmeliklere hakim olmalıdır.

Mil Hukuk ve Danışmanlık