Ankara Ceza Avukatı

Ankara Ceza Avukatı

Ankara ceza avukatı, Ankara'da faaliyet gösteren ve ceza davalarında uzmanlaşmış avukatlar için kullanılan bir terimdir. Aslında avukatlar arasında uzmanlaşma kanuni olarak herhangi bir düzenlemeye tabi değildir. Örneğin hekimler gibi bir uzmalaşma kanuni olarak ya da işleyiş olarak mümkün olmasa da bu uzmanlık avukatların kendi aralarında aldıkları dosya yoğunluğuna göre belirlenebilmektedir. Nitekim ceza dosyası fazla olan bir avukat kendisini ceza avukatı olarak nitelendirebilir. Ancak genelde bir hukuk bürosunun ceza hukuku bürosu ya da bu alanda uzmanlaşmış bir hukuk bürosu olduğuna müvekkillerin ve bu alanda avukat arayışı içerisinde bulunanların kararları yol gösterici olacaktır. Kanunlarımızda ceza avukatı diye bir tabir bir nitelendirme bulunmamaktadır. Kanunumuzda böyle bir tanımlama olmamaktaysa da ankara ceza avukatı bakımından kişilerin arayış içerisinde olması müvekkillerin bu tabirden yola çıkarak arayışlarını sonlandırmaları gayet doğaldır. Ancak bir hukuk bürosunun ceza dosyasının çokluğu ister istemez bu alanda bu hukuk bürosunun ve avukatlarının ceza avukatı olmalarına zemin hazırlayacak niteliktedir. 

Ceza davaları sonrasında kişilerin hürriyeti bağlayıcı ceza alma olasılıklarının fazlalığı ankara ceza avukatı arayışlarını fazlalaştırmaktadır. Ceza davalarında savunma yapmanın önemi sanığın da haklarının olduğu gerçeğini ortaya çıkarmaktadır. Unutulmamalıdır ki şüpheden sanık yararlanır ve suç sabit olana kadar herkes masumdur. Nitekim masumiyet karinesi gereği savunmanın en önemli unsurlarından birisi olan ceza avukatına önem kat be kat artacaktır. 

Ankara Ceza Avukatı Olarak İlgilendiğimiz Ceza Davalarına Örnek Verecek Olursak

 • Kasten Öldürme,
 • Kasten Yaralama,
 • Cinsel Saldırı,
 • Çocuğun Cinsel İstismarı,
 • Tehdit,
 • Şantaj,
 • Konut Dokunulmazlığının İhlali,
 • Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma,
 • Zimmet,
 • İftira,
 • Rüşvet,
 • Görevi Kötüye Kullanmak,
 • Hakaret,
 • Haberleşmenin Gizliliğini İhlal,
 • Sosyal Medya Üzerinden Hakaret,
 • Yağma,
 • Hırsızlık.

Ankara Ceza Avukatı Sadece Ankara'da mı Görev Yapablilir

Ankara ceza avukatı sadece Ankara'da görev alan avukatları simgelemek için kullanılan bir tabir değildir. Ankara ceza avukatı Ankara dışında da avukatlık vazifesini icra edebilir. Örneğin Ankara ceza avukatı, İstanbul ceza avukatı olarak ya da Adana ceza avukatı olarak da faaliyetini icra edebilecektir. 

Ankara ceza avukatı Ankara'da görülen ceza davalarında ister sanık olsun ister şüpheli isterse de şikayette bulunacak kişilerin avukatlığını üstlenebilecek yetiye sahiptirler. Ankara ceza avukatının görevi sadece soruşturma aşamasında görev yapmak değil soruşturma aşamasının başından sonuna kadar örneğin kişi şüpheli ise soruşturma aşamasının başlamasından ve iddianame kabul edilmesinden sonra kamu davası açılmasını da kaypsayabilmektedir. Bu bakımdan ceza avukatı ya da Ankaradaki yargılamalar bakımından Ankara ceza avukatı soruşturma aşamasında şüphelinin haklarını savunduktan sonra kovuşturma aşamasında da mahkeme huzurunda savunmalarını yapacaktır. Ayrıca Ankara ceza avukatı kovuşturma aşamasında aleyhe bir durumun ortaya çıkması durumunda müvekkili ile anlaşmasına bağlı olarak bir üst derece mahkemeye itiraz etme hakkına da sahiptir. İyi bir ceza avukatı müvekkilinin bu haklarının hepsini şüpheye yol açmayacak şekilde yerine getirecek ve olumsuz bir durum yaratmaması maksadıyla başından sonuna kadar takip edecektir. 

Ankara da görülen davalar bakımından Ankara ceza avukatı müvekkilinin haklarını savunmak maksadıyla mahkemeye delil sunabilecek, savcının mütallası eğer aleyhe ise buna karşı yazılı ya da sözlü savunma yapabilecektir. Hatta tanık getirebilecek ya da karşı tanıklar var ise durumu lehe aydınlatmak maksadıyla sorular sorabilecektir. Nitekim tanıklara sorulan sorular olayı tam olarak aydınlatmayı hedefleyen sorular olacaktır. Ya da olay mahalinde tekrar keşif isteyecek ve mahkemenin durumu tam olarak anlaması için onların başka açıdan duruma bakmalarını sağlayacaktır.

Kanunumuzda Asliye Ceza Davaları ve Ağır Ceza Davaları ayrımı olduğundan ötürü ceza avukatlarının da baktıkları davalar bakımından ayrım yaptığı durumlarla karşılaşılabilmektedir. Asliye ceza avukatlığı ya da Ağır ceza avukatı kavramları sadece suçun derecesine ve verilecek cezanın sınırına bağlıdır. Bu bakımdan ceza avukatının her iki alanda da kendisini geliştirdiğini söylemek hiç de zor değildir. 

Ceza davaları kişilerin hürriyeti bağlayıcı sonuçlar doğurması bakımından son derece önemli davalardandır. Bu açıdan bakıldığında ceza davası ya da dosyası bulunan şüpheli ya da sanıkların ceza davalarında kendilerini alanında uzman ceza avukatı ile temsil ettirmesi tavsiye olunmaktadır. Örneğin Ankara'da ceza davası bulunan bir kişinin kendisini Ankara ceza avukatı ile temsil ettirmesi davanın uzman bir kişi tarafından yönlendirileceği hususunu tabi ki de güçlendirmektedir. Ancak buradan şu sonucu çıkarmak anlamsız olacaktır. Ankara da ceza davası olan bir kişinin illa ki Ankara ceza avukatı ile çalışması ya da davasını bu kişiye takip ettirmesi şartı mevcut olmayıp İstanbul ceza avukatı, Adana ceza avukatı ya da izmir ceza avukatı vasıtasıyla da davayı takip ettirmesi gayet tabi ki mümkündür.

Özellikle de sosyal mecralardan, arama motorlarından ankara ceza avukatı, ankara ağır ceza avukatı gibi kavramları aradıkları çevrelerinden ankara ceza avukatı hakkında bilgi aldıkları görülebilmektedir. Bu açıdan bakıldığında ankara ceza avukatı kavramı aslında hem asliye ceza davalarını hem de ağır ceza davalarını içerisine alan bir üst kavram olarak karşımıza çıkabilmektedir.

Mil Hukuk ve Danışmanlık