ETİKET: tıp hukuku

Sıra Etiket Blog Görsel Tarih
1 tıp hukuku Kanser İlacı Akıllı İlaç SGK Davası 23-10-2021
2 tıp hukuku Hatalı Teşhis ve Doktor Hatasında Bilinmesi Gerekenler 03-10-2021
3 tıp hukuku Tıbbi Müdahale Tazminat Davası 02-10-2021
4 tıp hukuku Kamuda Çalışan Doktora Malpraktis Davası Açılabilir mi 29-08-2021
5 tıp hukuku Hastane Yönetimi ve Hekim Danışmanlığı 26-05-2021
6 tıp hukuku Konsültasyon Eksikliği Doktor Hatası  06-05-2021
7 tıp hukuku Doktor Hatası Tazminat Davası Nasıl Açılır 24-04-2021
8 tıp hukuku Çene Yapısının Düzeltilmesini Kapsayan Tedavi Vekalet Sözleşmesi Kapsamındadır 20-01-2021
9 tıp hukuku Kadın Doğum Malpraktis Davası 09-01-2021
10 tıp hukuku Uzman Doktorun Ameliyata Katılmaması ve Organizasyon Kusuru 05-01-2021
11 tıp hukuku Göz Ameliyatında Özensizlik ve Hizmet Kusuru 03-01-2021
12 tıp hukuku Fıtık Ameliyatı Doktor Hatası Tazminat Davası 26-12-2020
13 tıp hukuku Tedavide Kullanılan Malzemenin Kusurlu Olması 24-12-2020
14 tıp hukuku Hastane Enfeksiyonu Tazminat Davası 22-12-2020
15 tıp hukuku Doktor Tarafından Uygulanan İşlem Sonucu Sağlık Kaybı 15-12-2020
16 tıp hukuku Hamile Olduğu Tespit Edilemeyen Hastada Düşüğe Sebep Olma 12-12-2020
17 tıp hukuku Yanlış Teşhis Tazminat Davası 10-12-2020
18 tıp hukuku Doktor Hatası Gözün Görme Yetisinin Kaybı 06-12-2020
19 tıp hukuku Kusurlu Teşhis ve Tedavi Uygulamaları Sebebiyle Tazminat Davası 03-12-2020
20 tıp hukuku Diş Protez Yapım Sözleşmesinden Kaynaklanan Tazminat Talebi 28-11-2020
21 tıp hukuku Hatalı Enjeksiyon ve Aydınlatılmış Onam Formu 28-11-2020
22 tıp hukuku Sağlık Hizmetinin Kusurlu İşletilmesi Tazminat Davası 24-11-2020
23 tıp hukuku Tıbbi İhmal Sonucu Organ Kaybı 17-11-2020
24 tıp hukuku Tazminat Davalarında Sürenin Başlangıcı 10-11-2020
25 tıp hukuku Tıbbi İhmal Sonucu Zarara Uğranılması Nedeniyle Kişinin Maddi ve Manevi varlığını Koruma Hakkı 05-11-2020
26 tıp hukuku Tıbbi Hata Anayasa Mahkemesi Kararı 23-10-2020
27 tıp hukuku Hastanenin Organizasyon Kusuru Tazminat Davası 16-10-2020
28 tıp hukuku Malpraktis Ceza Davası 11-10-2020
29 tıp hukuku Aydınlatma Yükümlülüğü Bakımından Hekimin Sorumluluğu 05-10-2020
30 tıp hukuku Hasta Hakları İhlal Edildiğinde Nereye Başvurulur 11-09-2020
31 tıp hukuku Doktora Dava Açmak 08-09-2020
32 tıp hukuku Hasta Haklarının İhlali Tazminat Davası 29-08-2020
33 tıp hukuku Estetik Ameliyat Mağdurları Hastaların Hakları 27-08-2020
34 tıp hukuku Sağlık Hukuku Tazminat Davaları 23-08-2020
35 tıp hukuku Doktor Hataları ve İhmalleri Yargı Kararları 21-08-2020
36 tıp hukuku Hekim İle Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği 20-08-2020
37 tıp hukuku Rıza Verilmeyen Hallerde Tıbbi Müdahalede Bulunmak 17-08-2020
38 tıp hukuku Tıbbi Hizmetlerin Kötü Uygulanmasından Doğan Sorumluluk Kanunu 15-08-2020
39 tıp hukuku Doktor Hatası Tazminat Davasında Bilirkişi Raporu 10-08-2020
40 tıp hukuku Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi 12-05-2020
41 tıp hukuku Diş Hekimleri Disiplin Hukuku 07-05-2020
42 tıp hukuku Aile Hekimlerinin Hukuki Statüsü 23-03-2020
43 tıp hukuku Doktor Sigortasının Hukuksal Dayanağı Nedir? 09-02-2020
44 tıp hukuku Ameliyat Hatası Tazminat Örnek Karar 10-12-2019
45 tıp hukuku Hekimin Hukuki Sorumluluğunun Yasal Sebepleri Nelerdir? 29-11-2019
46 tıp hukuku Diş Hekimi İle Hasta Arasındaki Sözleşmeler 17-11-2019
47 tıp hukuku Eczaneye Verilen SGK Para Cezasının İptali Emsal Karar 03-11-2019
48 tıp hukuku Yanlış Tedavi Nedeniyle Ceza Davası Açılır mı? 27-10-2019
49 tıp hukuku Eczaneye Verilen Para Cezasının İptali  20-10-2019
50 tıp hukuku Eczaneye Uygulanan Cezai Şartın İptali Davası 08-10-2019
51 tıp hukuku Malpraktis, Doktor Hatası, Tıbbi Hata Nedir? 30-09-2019
52 tıp hukuku TIP HUKUKU AVUKATI 30-09-2019
53 tıp hukuku Doktorun, Hekimin Tedavi Garantisi Yasağı 30-09-2019
54 tıp hukuku Hukuka Uygun Tıbbi Müdahalenin Şartları Nelerdir? 30-09-2019
55 tıp hukuku Tıbbi Malpraktisin Ortaya Çıkış Şekilleri Nelerdir? 30-09-2019
56 tıp hukuku Malpraktis Yargı Kararları 02-10-2020
57 tıp hukuku Doktorun Hastaya Karşı Hak ve Yükümlülükleri Nelerdir? 30-09-2019
58 tıp hukuku Hastaneye Kabul Sözleşmesi Nedir? 30-09-2019
59 tıp hukuku Yanlış Tedavi (Doktor Hatası) Nedeniyle Tazminat Alınır mı? 30-09-2019
60 tıp hukuku Malpraktis Doktor Hatası Ceza Davası 10-04-2021
61 tıp hukuku Estetik Ameliyat Niteliğindeki Tıbbi Müdahalelerde Aydınlatma Yükümlülüğü 30-09-2019
62 tıp hukuku Aydınlatılmış Rıza, Aydınlatılmış Onam ve Hukuktaki Yeri 30-09-2019
63 tıp hukuku Diş Protezi Doktor Hatası 30-12-2019
64 tıp hukuku Sağlık Davalarına Bakan Avukatlar 16-02-2020
65 tıp hukuku Burun Estetiği Doktor Hatası 06-01-2020
66 tıp hukuku Göğüs Estetiği Doktor Hatası 26-01-2020
67 tıp hukuku Uzaktan Sağlık Hizmetleri Nelerdir? 10-02-2022
68 tıp hukuku Aydınlatılmış Onam Tanıkla İspat Edilemez 09-03-2022
69 tıp hukuku Şiddete Uğrayan Doktorun Hakları Nelerdir? 29-01-2020
70 tıp hukuku Estetik Ameliyat Davası 08-05-2021
71 tıp hukuku Komplikasyon Yönetimi İhmali Malpraktis Davası 26-03-2022
72 tıp hukuku Doktor Hatasında Devlet Hastanesinin Sorumluluğu 11-12-2019
73 tıp hukuku Tıbbi Müdahalelerde Endikasyon, Komplikasyon Nedir? 30-09-2019
74 tıp hukuku Özel Hastane Doktor Hatası Tazminat Davası 12-08-2020
75 tıp hukuku Özel Hastaneye Tazminat Davası Açılabilir mi? 04-04-2022
76 tıp hukuku Devlet Hastanesine Tazminat Davası Mahkeme Kararları 09-08-2020
77 tıp hukuku Devlet Hastanesi Tazminat Davası Danıştay Kararları 16-06-2022
78 tıp hukuku Malpraktis Davası Kadın Doğum Danıştay Kararları 26-07-2022
79 tıp hukuku Doktorun Hukuki Sorumluluğu Bakımından Tazminat Davası 24-08-2022
80 tıp hukuku Uzman Çavuş Sözleşme Feshi Askeri Davalar 15-09-2022