Eşin Aldatan Ne Kadar Tazminat Öder

  • Anasayfa
  • Eşin Aldatan Ne Kadar Tazminat Öder

Eşin Aldatan Ne Kadar Tazminat Öder

Zina yani aldatma sebebiyle boşanma davalarında kusur ön planda olduğu için tazminat talep edilebilmektedir. Kusurlu olan eşten, evlilik birliğinde

Eşin Aldatan Ne Kadar Tazminat Öder

İçindekiler

Zina yani aldatma sebebiyle boşanma davalarında kusur ön planda olduğu için tazminat talep edilebilmektedir. Kusurlu olan eşten, evlilik birliğinde kusurlu olduğu ve kusuru sebebiyle kendisine verdiği zarar nedeniyle maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır. Mahkeme aldatan eşin, eşine aldatma ve genel boşanma nedenlerinden ötürü vermiş olduğu zarar miktarı kadar maddi tazminat ödemesine hükmedebilmektedir.

Maddi tazminatta önemli olan konu kusurlu olan eşin, eşine ne kadar zarar verdiği konusu olacaktır. Maddi tazminat miktarı zarar ile eşdeğerde olacaktır. Manevi tazminatta ise bu durum belirli bir miktar ile belirlenmemiştir. Aldatan eşin, eşine verdiği manen zara, ruhsal çöküntü ve psikolojik sarsıntıya eş değer olan bir manevi tazminat belirlenir ve bu aldatan eşten talep edilir. Aldatma nedeniyle psikolojik bir çöküntüye uğrayan eşin manevi olarak tatmin olabileceği bir tazminat  miktarı belirlenmektedir.

Maddi ve manevi tazminat söz konusu olduğu zaman zararın karşılığı yanında tarafların ekonomik ve sosyal durumları da dikkate alınmaktadır. Zararın karşılığı olarak verilecek olan tazminat miktarında, tazminatı ödeyecek olan tarafın ekonomik ve sosyal durumuna bakılarak tazminat bedeli belirlenmektedir.

Zinada Af Nedir

Dava açma hakkını direkt olarak ortadan kaldıran durum aftır. Aldatılan eş, zina yapan eşini affettiği durumda dava açma hakkı ortadan kalkar. Aldatan eşi affetiğini sözlü, yazılı ya da örtülü bir şekilde dile getiren kişinin zina davası açma hakkı bulunmamaktadır. Ancak boşanma davası açılmadan önce eşler aynı evde yaşıyorlarsa bu durum affa girmez. Boşanma davası açılmadan eşini affeden ve yine de zina sebebiyle boşanma davası açan eş, aldatan eşi dava öncesinde affettiğinden aldatan eşin davanın reddini talep etmesi mümkündür.

Boşanma davasını aldatma sebebiyle açan kişinin davanın red olmaması için eşini affetmemiş olması gerekmektedir. Aldatmayı affetmiş olan kişinin böyle bir durumda davanın seyrinin değişeceğini bilmesi gerekir. Boşanma davasında hakim karar verirken af unsurunu hükme esas almaktadır.

İlgili Etiketler:
1