Boşanma Davasında Alınan Tedbirler Nelerdir

  • Anasayfa
  • Boşanma Davasında Alınan Tedbirler Nelerdir

Boşanma Davasında Alınan Tedbirler Nelerdir

Boşanma Sürecinde Haklarınızı Koruyun! Mil Hukuk Olarak, Alınacak Tedbirleri Öğrenerek Adım Atın. Size Destek Olalım. Detaylar İçeriğimizde!

Boşanma Davasında Alınan Tedbirler Nelerdir

Boşanma Davasında Alınan Tedbirler Nelerdir?

Boşanma davası bilindiği üzere çekişmeli boşanma davası yahut anlaşmalı boşanma davası olarak ikiye ayrılmaktadır.

Anlaşmalı boşanma davasında hukuki bir tedbirin alınmasına gerek yoktur çünkü taraflar mal paylaşımı, velayet, maddi tazminat, manevi tazminat ve nafakalar hususunda anlaşmışlardır. Önemli olan çetrefilli davalarda yani tarafların anlaşamadıkları ve hukuki tabiri ile çekişme, ihtilaf yaşadıkları konulardır. Çünkü çekişmeli boşanma davalarının çoğunda alınması gereken tedbirlerin boşanma avukatı marifetiyle ortaya konulması gerekmektedir.

Önemli bir husus vardır ki boşanma davası ile mal paylaşımı davası birbirinden farklıdır. Boşanma davası kesinleşmeden mal paylaşımı davası görülemez. Uygulamada birlikte açılan bu davalarda tedbir kararlarına yer verilebilmektedir. Fakat hakimin taleple bağlı olduğu unutulmamalıdır.

BUNU DA BİL; Koruma tedbiri ve uzaklaştırma kararı örneği için tıklayınız.

Boşanma Davasında Mallara Tedbir Konulabilir mi?

Boşanma davasında mal kaçırma ne yazık ki çok rastanılan bir husustur. Boşanma davasında alınacak önlemlerden birisi mallara tedbir konulması değildir. Bu husus boşanma davası ile birlikte hukuka ve usule uygun açılacak olan mal paylaşımı davasına ilişkindir. Mal paylaşımı davası uyuşmazlık konusu olan mallara ilişkin olduğundan ve kanun gereği de sadece uyuşmazlık konusu mallara ilişkin ihtiyati tedbir uygulanacağından boşanma davasında buna ilişkin önlemlerin alınabilmesi mümkün gözükmemektedir. Fakat Türk Medeni Kanununun 169. Maddesinde hakimin evlilik birliği içinde edinilmiş mallar üzerinde tedbir alma yetkisi olduğundan dolayı boşanma davası için ayrıksı durumların olabileceği de unutulmamalıdır. Ancak uygulamada 169. Maddenin yerine getirilmesine 2015 yılından itibaren verilen kararlarda pek rastlanılmamaktadır. Konu ile ilgili boşanma avukatından hukuki destek almanızı tavsiye ederiz. Eşten mal kaçırma hakkındaki kısa video için tıklayınız.

Boşanmada Tedbir Kararı Nedir?

Boşanma davasında tedbir kararları 6284 sayılı kanuna istinaden verilen kararlardır. Önleyici tedbir kararları ile koruyucu tedbir kararları bulunmaktadır. Uzaklaştırma kararı, elektronik kelepçe, iletişimin engellenmesi, silaha el koyma gibi tedbirler alınabilmektedir. Boşanma davasında tedbir kararlarının çekişmeli boşanma davasında oldukça fazla talep edildiği gözlerden kaçmamalıdır. 

Boşandıktan Sonra Aile Konutu Kime Verilir?

Boşanma davalarında mevcut konutun eşe tahsis edilmesine ilişkin taleplerde bulunulabilmektedir. Aile konutunun eşe tahsis edilmesine ilişkin güncel bilgi verilecek olunursa, mahkeme talep üzerine zor durumda bulunan eşin, kira sözleşmesinin tarafı olmasa da aile konutunun kendisine  verilmesine, aile konutunun kendisine tahsis edilmesine karar verebilmektedir. 

Boşanma Davasında Telefon İncelenebilir mi?

Boşanma davasında telefon kayıtlarına ulaşmak mümkünse de mesaj içeriklerine ulaşmak mümkün olmamakla birlikte telefonun incelenmesi de mümkün değildir. Boşanma davasında sadece mahkemeden telefon konuşmalarının ne zaman yapıldığı, ne kadar süre yapıldığı hangi numaraların arandığı ve sair istenebilir. Mahkeme, iletişim operatörlerine yazacağı müzekkere ile bu dökümü isteyecek ve sonrasında delillere göre karar verebilecektir. Nitekim telefon konuşma içeriklerine ulaşmak ve de telefon dinlemesi yapmak ile telefon incelemesinde bulunmak aile mahkemesi tarafından yapılamaz. Telefon konuşma içeriklerine ulaşmak mümkün olmayacaktır bu yüzden. Teknik takip yapılması da mümkün değildir.

Boşanma Davasında Sosyal Medya Hesapları İncelenir mi?

Boşanma davasında sosyal medya platformları olan WhatsApp, İnstagram, Facebook, twitter  incelenmesi mümkün değildir. Boşanma davasında hakim tek başına bu kararı veremez. Hakim taleple bağlıdır. Sosyal medya kayıtlarının boşanma davasında delil olarak kullanılabilmesi mümkündür ancak bu delillerin de elde edilmiş olması şarttır. Yoksa bu platformlara mahkeme tarafından yazılan müzekkere olumlu olarak cevap verilmeyecektir. Çünkü kişisel verilerin korunması ve özel hayatın gizliliği ilkeleri gereği bu platformların konuşma içeriklerini göndermeleri mümkün olmayacaktır. 

Boşanma Davasında Ev Eşyaları Kimde Kalır?

Boşanma davasında ev eşyalarının paylaşılması eşler arasında mümkün olmadığı durularda eşya davasın da boşanma davası ile birlikte açılması gerekecektir. Ancak kişisel eşyaların alınması için örneğin giyecek ve sair gibi temel ihtiyaçlar gibi durumlarda mahkemenin vereceği ara karar ile polis eşliğinde bu eşyalar mevcut konuttan alınabilmektedir. Ancak diğer eşyaların kime ait olduğu bilinmediğinden mütevellit dava konusu yapılması gerekecektir.

Boşanma Davası Devam Ederken Ev Kirasını Kim Öder?

Boşanma davası devam ederken aile konutunun diğer eşe tahsis edilmesi durumunda kira sözleşmesinin tarafı olan eş kira bedelini ödemeye devam etmek zorundadır. Zira evin eşe tahsis edilmesinin bir mantığı kalmayacaktır ev kirasının evin tahsis edilen kişiden alınması durumunda.

Whatsapp Mesajları Mahkemede Çıkar mı?

Whatsapp mesajları mahkemede delil olarak kullanılabilir. Zira yargıtay kararlarına göre de WhatsApp kayıtlarının delil olarak kullanılabilmesi mümkün olmaktadır. Boşanma davalarına eşlerin kendi aralarında yaptıkları yazışmalar bu sebepten dolayı delil olarak kullanılabilecektir. Ancak mahkeme tarafından geçmiş yazışmaların geri getirilebilmesi mümkün olmadığı gibi delil olarak sunulmayan konuşmaların yine mahkeme tarafından WhatsApp uygulama şirketinden istenmesi de özel hayatın gizliliği gereği mümkün olmayacaktır. 

Mesaj Aldatma Sayılır mı?

Boşanma davasında doğru bilinen yanlışlardan biri de zina ile aldatmanın aynı olduğuna ilişkindir. Zina eylemi için cinsel birliktelik şartken aldatma için şart olmayıp küçük kaçamaklar ve telefon görüşmeleri aldatmaya girmektedir. Aldatma sadakat yükümlülüğüne aykırılık anlamına gelir. Zina ise cinsel birliktelik olup özel boşanma sebeplerindendir. Bunun için zina sebebiyle boşanma davasında evlilik birliğinin çekilmezlik koşuluna bakılmaz.

Zina ispatlandığında artık evlilik eşler arasında çekilmez hal almış sayılır ve mutlak boşanma sebebi olduğundan başkaca araştırma yapılmaz ve ortak hayatın çekilmez hale gelip gelmediğiyle ilgilenilmez. Mesajlar bu yüzden aldatma sayılır. Ancak mesaj içerikleri de tabii ki önemlidir. Örneğin “geçtiğimiz gece oteldeki ve odadaki o halini unutamıyorum” şeklinde bir yazışma otelde ve aynı odada birlikte kalındığını gösterdiğinden dolayı zinanın gerçekleşmiş olabileceğine karine teşkil edecektir. 

1