Boşanma Davası Açmadan Önce Bilinmesi Gerekenler

  • Anasayfa
  • Boşanma Davası Açmadan Önce Bilinmesi Gerekenler

Boşanma Davası Açmadan Önce Bilinmesi Gerekenler

Boşanma davası açmadan önce bilinmesi gerekenleri başlıklar halinde incelmek gerekirse öncelikli olarak kısa bir giriş yapmak gerekebilir. Boşanma davası açmadan önce boşanma avukatından hukuki destek alınması tavsiye edilmektedir.

Boşanma Davası Açmadan Önce Bilinmesi Gerekenler

Boşanma Davası Açmadan Önce Bunları Bilin

Boşanma davası açmadan önce bilinmesi gerekenleri başlıklar halinde incelmek gerekirse öncelikli olarak kısa bir giriş yapmak gerekebilir. Boşanma davası açmadan önce boşanma avukatından hukuki destek alınması tavsiye edilmekle birlikte kendi davanıza ilişkin boşanma sebebini ve bu sebebinin özel boşanma sebebi mi yoksa genel boşanma sebebi mi olduğunu ortaya koymanız gerekmekte. Bu işlemden sonra boşanma sebebine ilişkin olarak bu sebebin boşanmada kusur olarak karşı tarafa yüklenip yüklenilemeyeceği boşanma avukatınızla birlikte tartışılmalı. Daha sonrasında ise boşanmanın eki niteliğinde olan boşanmada maddi tazminat, boşanmada manevi tazminat, yoksulluk nafakası, çocuk varsa iştirak nafakası ile müşterek çocuğun velayetinin talep edilip edilmeyeceğine karar verilmeli. Tabii ki bu hususlar anlaşmalı boşanma davası açılmayıp da çekişmeli boşanma davası sürecine girileceği noktasında ortaya çıkacak. Boşanmanın ferileri haricinde ziynet eşyaları (unutmayın boşanma davasında altınlar boşanma davası açılmadan da istenebilir) da talep edilecek ise bunlar da avukata iletilmeli. Ayrıca, evlilik birliğinde edinilmiş mallar bulunmakta ise bu durumda da boşanma davasından sonra mal paylaşımı davası açılıp açılmayacağına da işin başında karar verilmeli. Şimdi bu hususları madde madde inceleyelim.

Anlaşmalı mı Yoksa Çekişmeli Boşanma Davası mı Açılacak

Boşanma davası öncesinde alacağınız hukuki destek sonrasında eşinizle anlaşma durumunuz varsa bunun değerlendirilmesi gerekecek. Zira anlaşmalı boşanma tek celsede boşanmayı sağlayabilecek bir dava türüdür. Eşinizle yaptığınız görüşmeler sonrasında anlaşmalı boşanma hususunda anlaşmış iseniz bu boşanmanın; çocukların velayeti, anlaşmalı boşanmada tazminat, anlaşmalı boşanmada nafaka hususlarını içermesi gerektiğini ve bu konularda anlaşma sağlanması gerektiğini unutmayın. Anlaşmalı boşanma olmayacaksa yani artık şiddetli geçimsizlik sebebiyle çekişmeli boşanma davası açılacaksa yukarıda kısaca yer verdiğimiz üzere bu boşanmanın hangi boşanma sebebine dayanması gerektiği ve bu hususlarda nelerin boşanma davasında delil olarak kullanılacağı üzerinde durulması gerekecek.

Boşanma Delillerini Toplamanız Şart

Boşanma davasında kararlıysanız ve boşanma sebebini belirleyip bunu avukatınız ile paylaştıktan sonra yapmanız gereken ise boşanma sebebine ilişkin delillerinizi ortaya koymak olmalıdır. Kendi davanız ile ilgili olarak boşanma sebebini ortaya koyacak boşanma delillerini avukatınız ile paylaştıktan sonra özellikle boşanmada tanık delili üzerinde durmanız tavsiye edilmektedir. Zira tanık her ne kadar takdiri delil olsa da ve boşanma davlarında hakim delilleri serbestçe takdir edecek ise de boşanma davalarında tanık delilinin önemi oldukça fazladır. Bu bakımdan boşanma sebebinizin somut durumuna binaen görgüye dayalı tanığınızın nelere tanıklık ettiğini boşanma avukatınıza belirtmeniz gerekecektir.

Boşanma Davasına Odaklanılmalıdır

Boşanma davası açacak taraflar genellikle uygulamada boşanma davasının uzun sürmesinden hayıflanmaktadırlar. Günümüzde mahkemelerin yoğunluğu, davaların fazlalığı ve diğer etkenlerin etkisiyle davalar oldukça uzun sürmektedir. Ancak burada tarafların üzerinde durması gereken boşanma davasının kaç yıl süreceği değil, boşanma davasında talep edilen hususların elde edilip edilemeyeceği hatta davanın kazanılıp kazanılamayacağıdır. Zira erken biten davalarda taraflar sürecin bir an evvel bitmesi heyecanına kapılıp tavizler verebilmekte ve ileride pişman olacakları hak kayıpları yaşayabilmektedirler. 

Boşanma Davasında Hakimin Vicdani Kanaatle Karar Vereceği Unutulmamalıdır

Boşanma davasında hakim kanun gereği ileri sürülen boşanma sebeplerini ortaya koymak maksatlı olarak tarafların sunduğu delilleri vicdani kanaat ile takdir edecek ve buna göre karar verecektir. Unutmayın ki boşanma davasında taraflar yemin deliline dayanamazlar ve tarafların ikrarı çekişmeli boşanma davasında hakimi bağlamaz. Hakim, her durumda ileri sürülen vakıaları değerlendirmek zorundadır. Ayrıca hakim kanun gereği eşlerin ve çocukların barınması ile geçimine ilişkin tedbirleri de kendiliğinden alacaktır. Ancak bu husus beklenmeden tarafların kendi önlemlerini alarak hakimden talepte bulunmaları tavsiye olunur. Zira tedbiren verilecek nafakalar talep yoksa dava sonunda kendiliğinden devam etmeyecektir. Bundan dolayı yoksulluk nafakası isteyen tarafın bunu açık bir şekilde dilekçelerinde belirtmeleri şarttır. Konu hakkında boşanma avukatınızdan detaylı bilgi almanız tavsiye olunur.

Boşanma Davasından Dönme Af Niteliğindedir

Uygulamada karşılaşılan durumlardan bir tanesi de boşanma davasının açılmasından sonra eşlerin barışma girişiminde bulunması ve davalarından feragat etmeleridir. Bu durumda boşanma davasından feragat etmenin af niteliğinde olduğu ve boşanma davasında dayanılan sebeplerin artık affedildiği sonucunu doğurduğu unutulmamalıdır. Nitekim feragat ettiğiniz boşanma davasında ileri sürdüğünüz boşanma sebeplerini daha sonra açmak durumunda kaldığınız boşanma davasında kullanamayacak ve bu boşanma sebebine dayanamayacaksınız.

Boşanma Davası Yazılı Yargılamaya Tabidir

Boşanma davası hukuk muhakemeleri kanununa göre usul hükümlerine tabidir. Buna göre boşanma davaları yazılı yargılama sürecine göre değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Boşanma davasında ilk duruşma ön inceleme duruşması olacak ve buna göre tüm dava süreci yönetilecektir. Bu yüzden boşanma davasının çatısını yani iskeletini boşanma davasına ilişkin dilekçeleriniz oluşturacaktır. Boşanma davası için taraflar toplamda dört dilekçe verirler. Bu dilekçelerde talep edilen hususlar ne ise dava da buna göre yürütülecektir. Dilekçelerde belirtilmeyen hususlar kanun gereği iddiaların genişletilmesi ve değiştirilmesi yasağına tabi olduğundan sözlü yargılama aşamasında dilekçelerde bulunmayan hususlardan bahsetmeniz hiçbir şeyi değiştirmeyecek ve bunlar hükme esas teşkil etmeyecektir. Bundan dolayı boşanma avukatınıza her şeyi anlatıp iskelet adını verdiğimiz dilekçeleri sağlam tutmanız boşanma davanızı kazanmanız açısından çok yararlı olacaktır. Unutmayın gerekçeli savunma hayat kurtarır. 

Boşanma davasında ilk duruşma biraz önce de değindiğimiz gibi ön inceleme duruşması olacaktır. Ön inceleme duruşmasından sonra mahkeme tahkikat aşamasına geçer. Tahkikat aşaması ön inceleme tutanağına göre yürütülür. Tahkikat aşamasının bitiminden sonra ise sözlü yargılama aşamasına geçilir ve taraflara esas hakkında ayrıntılı açıklama yapmaları için mahkeme tarafından söz verilir. Bu aşamadan sonra mahkeme artık esas hakkında karar verir. Esas hakkında kararın kesin karar olmadığı ve itiraz edilebileceği unutulmamalıdır. Dava kesinleşinceye kadar itiraz hakkınız bulunur. Ancak itirazlar hakkında boşanma avukatınızdan nasıl bir yol izleneceği hususunda kendisine müracaat ederek yönlendirmeniz gerekebilir. 

Boşanma Avukatından Hukuki Destek Alınması Tavsiye Olunur

Boşanma davası; eşlerin mali durumları, müşterek çocukların velayeti ve gelecekteki sosyal hayat düşünüldüğünde kişilerin birebir somut olarak etkilendiği dava türlerindendir. Bu sebeple davanın profesyonelce yürütülmesi şart olduğundan boşanma avukatından hukuki destek alınması önemle tavsiye olunmaktadır. Geleceğini şekillendirme peşinde olan kişilerin bu girişimlerini sorunsuz olarak yürütmelerinin temellerinden biri de sorunsuz dava süreci olacaktır. Boşanma avukatınıza güvenin ve süreci yönetmesinde kendisine tam destek olun ki topyekün mücadele ederek üstesinden gelebilin. 

1