Blog


 • İdare Hukuku
 • Tıp Hukuku
 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku
 • Bilişim Hukuku
 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku
 • Tazminat Hukuku
 • İş Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Miras Hukuku
 • Sağlık Turizmi Hukuku
 • Tüketici Hukuku
Eş Durumu Mazereti, Kurumlararası Nakil, Muvafakat Verilmemesi İptali
Eş Durumu Mazereti, Kurumlararası Nakil, Muvafakat Verilmemesi İptali

Eş Durumu Mazereti, Kurumlararası Nakil, Muvafakat Verilmemesi İptali davalarında önemli husus mahkemenin somut olayın özellikleri ile aile kurumunun ve birliğinin bozulmamasını temel alması ve buna g...

Devamını Oku
Gümrük İşlemlerinden Kaynaklı Tazminat Davası
Gümrük İşlemlerinden Kaynaklı Tazminat Davası

Gümrük işlemlerinden kaynaklı tazminat davasında yer verdiğimiz kararda borçlar kanununda yer alan ve 49. maddede düzenlenen haksız fiil sorumluluğu ile zarardan elde edilen faydaların indirilmesi ger...

Devamını Oku
Eşini Aşağılamak Eşi Hor Görmek Boşanma Sebebidir
Eşini Aşağılamak Eşi Hor Görmek Boşanma Sebebidir

Eşini aşağılamak eşi hor görmek boşanma sebebidir. Nitekim eşler birbirlerine karşı saygılı davranmak, evlilik birliği içerisinde huzur ve sükunu sağlamakla yükümlüdürler. Zira evlilik birliği içerisi...

Devamını Oku
Kusurlu Teşhis ve Tedavi Uygulamaları Sebebiyle Tazminat Davası
Kusurlu Teşhis ve Tedavi Uygulamaları Sebebiyle Tazminat Davası

Kusurlu teşhis ve tedavi uygulamaları sebebiyle tazminat davasında hastaya verilen zararların tazmini talep edilmektedir. Bu davalarda kusur oranı tespit edilmesi maksadıyla ya da komplikasyon mu dokt...

Devamını Oku
Gerçeğe Aykırı Rapor ve Belge Düzenlemek
Gerçeğe Aykırı Rapor ve Belge Düzenlemek

Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek disiplinsizliği 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiştir. Kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezasını gerektiren bu fiil 125. maddede bulun...

Devamını Oku
Evlilikte Güven Sarsıcı Davranışlarda Bulunmak
Evlilikte Güven Sarsıcı Davranışlarda Bulunmak

Evlilikte güven sarsıcı davranışlarda bulunmak diğer eşe karşı duygusal şiddet uygulandığının bir göstergesidir. Nitekim eşler birbirlerine sadakat yükümlülüğü ile yükümlü olup bu yükümlülüğün yerine ...

Devamını Oku

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku

Mil Hukuk ve Danışmanlık