Blog


 • İdare Hukuku
 • Tıp Hukuku
 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku
 • Bilişim Hukuku
 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku
 • Tazminat Hukuku
 • İş Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Miras Hukuku
 • Sağlık Turizmi Hukuku
 • Tüketici Hukuku
Disiplin Cezalarında Masumiyet Karinesi
Disiplin Cezalarında Masumiyet Karinesi

Disiplin cezalarında masumiyet karinesi uygulanması gereken bir ilke konumundadır. Nitekim disiplin cezasına karşı açılan iptal davalarında ceza yargılaması sonucunda verilen lehe hükümlerin dikkate a...

Devamını Oku
Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu Kararının İptali
Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu Kararının İptali

Emniyet genel müdürlüğü yüksek disiplin kurulu kararının iptali davasında önemli olan idarenin gerçekleştirmiş olduğu ve disiplin cezasının tecziyesi ile sonuçlanan işlemin hukuka aykırı olduğunun ger...

Devamını Oku
Disiplin Cezalarına İtiraz ve Aleyhe Bozma Yasağı
Disiplin Cezalarına İtiraz ve Aleyhe Bozma Yasağı

Disiplin cezalarına itiraz ve aleyhe bozma yasağı- Disiplin cezalarına itirazda ceza muhakemesine ilişkin kurallar da uygulanmaktadır. Disiplin hukukunda da ceza muhakemesi kanununda yer alan aleyhe b...

Devamını Oku
Doktor Hatası Gözün Görme Yetisinin Kaybı
Doktor Hatası Gözün Görme Yetisinin Kaybı

Doktor Hatası Gözün Görme Yetisinin Kaybı- Doktor kusurunun olup olmadığı iddia edilen vakıalara bağlanan sonuçların ve delillerin elde edilerek bilirkişi incelemesinden sonra ortaya çıkartılacak bir ...

Devamını Oku
Eşini Özel Günlerde Yalnız Bırakmak Boşanma Sebebidir
Eşini Özel Günlerde Yalnız Bırakmak Boşanma Sebebidir

Eşini özel günlerde yalnız bırakmak evlilik birliğini diğer eş için çekilmez hale getirmiş ve ortak hayatı sürdürmeleri artık kendilerinden beklenemeyecek seviyeye gelmiş ise özel günlerde yalnız bıra...

Devamını Oku
Eş Durumu Mazereti, Kurumlararası Nakil, Muvafakat Verilmemesi İptali
Eş Durumu Mazereti, Kurumlararası Nakil, Muvafakat Verilmemesi İptali

Eş Durumu Mazereti, Kurumlararası Nakil, Muvafakat Verilmemesi İptali davalarında önemli husus mahkemenin somut olayın özellikleri ile aile kurumunun ve birliğinin bozulmamasını temel alması ve buna g...

Devamını Oku

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku

Mil Hukuk ve Danışmanlık