Blog


 • İdare Hukuku
 • Tıp Hukuku
 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku
 • Bilişim Hukuku
 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku
 • Tazminat Hukuku
 • İş Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Miras Hukuku
 • Sağlık Turizmi Hukuku
 • Tüketici Hukuku
Vatandaşlık Başvurusu Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır
Vatandaşlık Başvurusu Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır

İdare hukuku bakımından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına başvuru yapan kişilerin vatandaşlık başvurularının ne aşamada olduklarının takibi için T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Ge...

Devamını Oku
Maddi Tazminat ve Manevi Tazminat Davası
Maddi Tazminat ve Manevi Tazminat Davası

Maddi tazminat davası ve manevi tazminat davası tazminat hukukunun bir parçası olup zararın giderilmesi maksadıyla açılan davalardır. Kişi hiç beklemediği bir durumla karşılaşıp üçüncü bir kişinin eyl...

Devamını Oku
Adli Kontrol Nedir
Adli Kontrol Nedir

Adli kontrol, nitelik itibariyle koruma tedbiridir ancak esas itibariyle tutuklamanın ağır sonuçlarını ortadan kaldırmaya yöneliktir. Adli kontrole karar verebilmek için tutuklama sebeplerinin varlığı...

Devamını Oku
Görev Sırasında Amirine Sözle Saygısızlık Etmek
Görev Sırasında Amirine Sözle Saygısızlık Etmek

Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek disiplinsizliği 6578 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125'inci maddesinin C fıkrasının "e" fıkrasında düzenlenmiştir. Buna göre bu disiplin suçu nedeni...

Devamını Oku
Tutukluluk Kararı ve Tutukluluğa İtiraz
Tutukluluk Kararı ve Tutukluluğa İtiraz

Tutukluluk kararı ve tutukluluğa itiraz ceza yargılamasının önemli koruma tedbirlerindendir. Tutuklamanın maksadı, tutuklunun kanıtları yok etmesinin veya kaçmasının engellenmesi ve mahkumiyet kararı ...

Devamını Oku
Menfi Tespit Davası
Menfi Tespit Davası

Menfi Tespit Davası- İİK md. 72’de düzenlenen menfi tespit davası, İsviçre’nin Türkiye’den sonra oluşturduğu ve bunu esas aldığı tek kurumdur ve 1965 değişikliğiyle gelmiştir. İcra tehdidi altında bor...

Devamını Oku

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku

Mil Hukuk ve Danışmanlık