Blog


 • İdare Hukuku
 • Tıp Hukuku
 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku
 • Bilişim Hukuku
 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku
 • Tazminat Hukuku
 • İş Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Miras Hukuku
 • Sağlık Turizmi Hukuku
 • Tüketici Hukuku
Devlet Hastanesine Tazminat Davası Mahkeme Kararları
Devlet Hastanesine Tazminat Davası Mahkeme Kararları

Devlet Hastanesine tazminat davası mahkeme kararları bakımından bakılacak olursa açılacak dava tam yargı davası niteliğinde olacaktır. Nitekim idareye yani devletin kendisine açılacak tazminat davalar...

Devamını Oku
Uzman Erbaşların Mahkeme Kararları
Uzman Erbaşların Mahkeme Kararları

Uzman erbaşların mahkeme kararları çeşitlilik göstermektedir. Hangi konuya ilişkin dava açmak istiyorsanız bu konunun uzmanı avukatlardan öncelikli olarak bilgi almanızı tavsiye ederiz. 

Devamını Oku
Sözleşme Yenilememe Danıştay Kararı
Sözleşme Yenilememe Danıştay Kararı

Sözleşme yenilememe danıştay kararı bakımından (sözleşmeli memur sözleşme yenilmeme) öncelikli olarak belirtmek gerekir ki kişinin görevinde başarısız veya yetersiz olduğuna yönelik bir tespitte bulun...

Devamını Oku
İdari Yargıda Aleyhe Bozma Yasağı
İdari Yargıda Aleyhe Bozma Yasağı

İdari yargıda aleyhe bozma yasağı ceza yargılamalarında olduğu gibi geçerli olan bir kuraldır. Nitekim disiplin cezalarına yapılan itiraz neticesinde disiplin cezasına itiraz eden tarafın daha ağır bi...

Devamını Oku
Muvafakat Vermeme İşleminin İptali
Muvafakat Vermeme İşleminin İptali

Muvafakat vermeme işleminin iptaline geçmeden önce muvafakat vermeden bahsetmekte fayda vardır. Muvafakat devlet memurları kanununun 74. maddesinde memurların bir kurumdan diğerine nakilleri başlığıyl...

Devamını Oku
Ölüm Belgesi Düzenlenmesinde Aile Hekiminin Görevi
Ölüm Belgesi Düzenlenmesinde Aile Hekiminin Görevi

Ölüm belgesi düzenlenmesinde aile hekiminin görevi bakımından nöbet talimatları düzenlenmesi gerektiği ve bu nöbet talimatlarında hangi hekimlerin bulunacağı yönetmelikte belirtilmiştir. Buna istinade...

Devamını Oku

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku

Mil Hukuk ve Danışmanlık