Blog


 • İdare Hukuku
 • Tıp Hukuku
 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku
 • Bilişim Hukuku
 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku
 • Tazminat Hukuku
 • İş Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Miras Hukuku
 • Sağlık Turizmi Hukuku
 • Tüketici Hukuku
TEHDİT SUÇU VE CEZASI (TCK 106)
TEHDİT SUÇU VE CEZASI (TCK 106)

Tehdit suçu oluşması için tehdit, geleceğe yönelik olmalı ve zarar tehlikesi içermelidir. Failin mağdura gerçekleştireceğini bahsettiği zararın gerçekleşmiş olması ise gerekmemekte zarar tehlikesinin ...

Devamını Oku
TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU (TCK M.179-180)
TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMA SUÇU (TCK M.179-180)

Şikayet, Uzlaşma ve Zamanaşımı, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçu uzlaşma kapsamında olmadığı gibi takibi şikayete bağlı suçlardan olmadığından dolayı re’sen soruşturulur ve bu nedenle herhangi ...

Devamını Oku
Hakaret Davası
Hakaret Davası

Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek gerçekleşmesi gerekir. Fiilin mağduru muhatap alan sesli veya yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi...

Devamını Oku
Şantaj Suçu ve Cezası (TCK 107)
Şantaj Suçu ve Cezası (TCK 107)

Şantaj Suçunun düzenlendiği 107 maddenin birinci ve ikinci fıkrasında failin, hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü ...

Devamını Oku
Mala Zarar Verme Suçu
Mala Zarar Verme Suçu

Mala zarar verme suçu suç faili açısından herhangi bir özellik göstermemektedir. Herkes bu suçun faili konumunda olabilir. Suçun mağduru ise o malın sahibi, mal üzerinde doğrudan doğruya yararlanma ha...

Devamını Oku
Özel Boşanma Sebebi Genel Boşanma Sebebi Nedir?
Özel Boşanma Sebebi Genel Boşanma Sebebi Nedir?

Boşanma sebepleri iki şekilde ayrılabilir. Özel boşanma sebepleri ve genel boşanma sebepleri olarak ayırabileceğimiz boşanma sebeplerini özel boşanma sebepleri ile incelemeye başlayalım.

Devamını Oku

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku

Mil Hukuk ve Danışmanlık