Blog


 • İdare Hukuku
 • Tıp Hukuku
 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku
 • Bilişim Hukuku
 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku
 • Tazminat Hukuku
 • İş Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Miras Hukuku
 • Sağlık Turizmi Hukuku
 • Tüketici Hukuku
Basın Yoluyla Kişilik Haklarının İhlali
Basın Yoluyla Kişilik Haklarının İhlali

Basın yoluyla kişilik haklarının ihlali bakımından açıklamalarda bulunacak olursak basın yoluyla kişilik haklarının ihlali tabi ki de günümüz koşulları değerlendirildiğinde oldukça artış göstermektedi...

Devamını Oku
Rıza Verilmeyen Hallerde Tıbbi Müdahalede Bulunmak
Rıza Verilmeyen Hallerde Tıbbi Müdahalede Bulunmak

Rıza verilmeyen hallerde tıbbi müdahalede bulunmak bakımından aşağıda yer verdiğimiz kararlara geçmeden önce bir hususta bilgi verilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Hukuka uygun tıbbi müdahalenin gerçe...

Devamını Oku
Boşanmada Cinsel Şiddet 
Boşanmada Cinsel Şiddet 

Boşanmada Cinsel Şiddet aslında kanunda net bir şekilde düzenlenmiş boşanma sebepleri içerisinde yer almaz. Türk Medeni Kanunu olan 4721 sayılı kanunun 166. maddesinde evlilik birliğinin temelinden sa...

Devamını Oku
Hizmet İçinde Devlet Memurunun İtibar ve Güven Duygusunu Sarsacak Davranışlarda Bulunmak
Hizmet İçinde Devlet Memurunun İtibar ve Güven Duygusunu Sarsacak Davranışlarda Bulunmak

Hizmet İçinde Devlet Memurunun İtibar ve Güven Duygusunu Sarsacak Davranışlarda Bulunmak disiplin suçu 657 sayılı devlet memurları kanununun 125'inci maddesinde aylıktan kesme cezasını gerektiren disi...

Devamını Oku
Yetkisini Veya Nüfuzunu Kendisine Veya Başkalarına Çıkar Sağlamak Amacıyla Kullanmak
Yetkisini Veya Nüfuzunu Kendisine Veya Başkalarına Çıkar Sağlamak Amacıyla Kullanmak

Yetkisini veya nüfuzunu kendisine veya başkalarına çıkar sağlamak amacıyla ya da kin ve dostluk gibi nedenlerle kötüye kullanmak disiplinsizliği 7068 sayılı GENEL KOLLUK DİSİPLİN HÜKÜMLERİ HAKKINDA KA...

Devamını Oku
Tıbbi Hizmetlerin Kötü Uygulanmasından Doğan Sorumluluk Kanunu
Tıbbi Hizmetlerin Kötü Uygulanmasından Doğan Sorumluluk Kanunu

Tıbbi hizmetlerin kötü uygulanmasından doğan sorumluluk kanunu henüz ülkemizde yasalaşmamış TBMM ne kanun teklifi olarak 17.07.2020 tarihinde verilmiştir. Kanun teklifi şu anda TBMM komisyonlarında gö...

Devamını Oku

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku

Mil Hukuk ve Danışmanlık