Blog


 • İdare Hukuku
 • Tıp Hukuku
 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku
 • Bilişim Hukuku
 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku
 • Tazminat Hukuku
 • İş Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Miras Hukuku
 • Sağlık Turizmi Hukuku
 • Tüketici Hukuku
18 Yaşın Altında İşlenen Suç ile Düşme Kararının Güvenlik Soruşturmasına Etkisi Emsal Karar
18 Yaşın Altında İşlenen Suç ile Düşme Kararının Güvenlik Soruşturmasına Etkisi Emsal Karar

18 yaşın altında işlenen suç ile düşme kararının devlet memuru olmaya bir engeli bulunmamaktadır. Bu durum mahkeme kararları ile hükü altına alındığı gibi Anayasa Mahkemesinin de bu yönde aldığı karar...

Devamını Oku
Uzman Erbaşlık Sözleşmesinin Feshedilme Sebepleri Nelerdir?
Uzman Erbaşlık Sözleşmesinin Feshedilme Sebepleri Nelerdir?

Kendisiyle sözleşme imzalanan uzman erbaşların sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin usul ve esaslar Uzman Erbaş Yönetmeliğinde kanuna uygun olarak düzenlenmiştir. Bunların içerisinde kendisinden istif...

Devamını Oku
Disiplinsizlik Nasıl Oluşur ve Disiplin Cezalarının Niteliği Nedir?
Disiplinsizlik Nasıl Oluşur ve Disiplin Cezalarının Niteliği Nedir?

Disiplinsizliğin oluşması ve disiplin cezalarının niteliği disiplin kanununun 4. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre aynı fiilden birden fazla disiplin cezası verilemeyeceği, bir fiilin birden fazla ...

Devamını Oku
Güvenlik Soruşturmasında Dava Açma Süresi Ne Kadardır?
Güvenlik Soruşturmasında Dava Açma Süresi Ne Kadardır?

Güvenlik soruşturmasının olumsuz olması sonrası kişinin memuriyetine son verilmesi durumunda ya da atamasının iptali sonrası tebliğden itibaren 60 gün içinde idari işlemin iptali amacıyla idari yargıd...

Devamını Oku
Memur Mobbing Davaları Kime Karşı Açılır?
Memur Mobbing Davaları Kime Karşı Açılır?

Memur amirinden mobbing görüyor ve bu mobbing fiili amirin kişisel kusurundan kaynaklanıyor ise görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkmesi olacak ve dava amirin bizzat kendisine açılacaktır. Yetkili mahkem...

Devamını Oku
Memur Ataması İptal Edilir mi?
Memur Ataması İptal Edilir mi?

Atama İptal Davası- İçişleri Bakanlığında görev yapan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olan memurlarının atamaları, İçişleri Bakanlığı Personeli Yer Değiştirme ve Atama Yönetmeliğine göre ...

Devamını Oku

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku

Mil Hukuk ve Danışmanlık