Blog


 • İdare Hukuku
 • Tıp Hukuku
 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku
 • Bilişim Hukuku
 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku
 • Tazminat Hukuku
 • İş Hukuku
 • Ceza Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Miras Hukuku
 • Sağlık Turizmi Hukuku
 • Tüketici Hukuku
Hekim İle Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği
Hekim İle Hasta Arasındaki İlişkinin Hukuki Niteliği

Hekim ile hasta arasındaki ilişkinin hukuki niteliğinin tespitinde bize yol gösterecek olan husus yapılan tıbbi müdahalenin niteliğidir. Nitekim eser niteliğinde kabul edilen tıbbi müdahalelerde hasta...

Devamını Oku
Kişilik Haklarına Saldırının Önlenmesi Davası
Kişilik Haklarına Saldırının Önlenmesi Davası

Kişilik Haklarına Saldırının Önlenmesi Davası- Kişilik hakkı Türk medeni kanununda tanımı yapılmış tam ve kesin olarak sınırları çizilmiş bir hak türü değildir. Genel olarak 'kişiye bedeni ve maddi bü...

Devamını Oku
Sağlık Özrü Nedeniyle Atama
Sağlık Özrü Nedeniyle Atama

Sağlık özrü nedeniyle atama isteğinin ve talebinin kurum tarafından reddine ilişkin karara karşı 60 gün içinde kararın iptali için açılan davada Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları...

Devamını Oku
Emre İtaatsizlik Cezası
Emre İtaatsizlik Cezası

Emre itaatsizlik cezası daha doğru ifade ile emre itaatsizlik disiplinsizliği 6413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununda düzenlenmiştir. Söz konusu disiplin suçunun tanımı kasıtlı olarak h...

Devamını Oku
Boşanmada Ekonomik Şiddet 
Boşanmada Ekonomik Şiddet 

Boşanmada ekonomik şiddet- Ev içi şiddet denildiğinde genellikle ilk akla gelen fiziksel ve psikolojik şiddettir. Fakat hane içindeki şiddet kapsamlı ve çok faklı boyutlara sahip olabilmektedir. Yargı...

Devamını Oku
Basın Yoluyla Kişilik Haklarının İhlali
Basın Yoluyla Kişilik Haklarının İhlali

Basın yoluyla kişilik haklarının ihlali bakımından açıklamalarda bulunacak olursak basın yoluyla kişilik haklarının ihlali tabi ki de günümüz koşulları değerlendirildiğinde oldukça artış göstermektedi...

Devamını Oku

Kategoriler

 • İdare Hukuku

 • Tıp Hukuku

 • Polis, Asker Ve Memur Hukuku

 • Bilişim Hukuku

 • Boşanma Ve Nafaka Hukuku

 • Tazminat Hukuku

 • İş Hukuku

 • Ceza Hukuku

 • Ticaret Hukuku

 • Miras Hukuku

 • Sağlık Turizmi Hukuku

 • Tüketici Hukuku

Mil Hukuk ve Danışmanlık